Mögel och mögelgift kan ge oss sjukdom och inflammation

I oräkneliga verk står det omtalat att mögel kan ge hälsoeffekter, vissa av fysiskt irriterande snart övergående art och andra långt allvarligare sjukdomar som till del sakta kan utvecklas via möglets inflammatoriska och rent giftiga egenskaper.

Det finns tre vägar där mögel och mögelgift kan ta sig in i kroppen och ställa till skada. De huvudsakliga är via födointag och genom att andas, men även huden och dess underliggande vävnader kan påverkas. Gemensamt vid dessa exponeringsvägar är att en person vars immunförsvar på något sätt redan är nedsatt, ej fullt utvecklat eller i obalans, löper risk att drabbas hårdare av mögelexponeringen. Högst sannolikt är även att långvarig lågdosexponering likt vid somliga fall av mögel i hus kan leda till sjukdom även om man inte tidigare uppvisat någon direkt hälsosvikt.

Mögelgift förvärrar för HIV-patienter

Mögelgift Aflatoxin från mögel AspergillusEtt intressant exempel på hur sjukdom kan eskalera då mögelgiftet Aflatoxin intas via mat fann vi vid läsning i World Mycotoxin Journal publicerad juli 2013. Här läggs mycket intressanta upptäckter regelbundet ut och den vi här refererar till handlar om att personer med HIV ökar risken att utveckla AIDS samtidigt som smittspridningen tilltar då aflatoxinkontaminerad mat eller snacks äts. Forskarteamet som gjort studien i Ghana knyter en ökning att gå från HIV till AIDS med hela 2,6 gånger större utfall. Detta är uppseendeväckande men enligt vad vi tycker inte konstigt sett till vad annan forskning kring mögel och mögelgift såsom aflatoxin och andra typer av mögelgifter visar. Aflatoxin är känt för att kunna orsaka allt från cancer till mer diffusa och ospecifika sjukdomar samt symptom.

Någon person som vi diskuterade Ghana-forskningen med tyckte inte att det var något att ta upp här eftersom epidemin ligger så långt från oss. Riktigt så är det inte och fakta att mögel och mögelgift förvärrar sjukdom gäller inte bara HIV utan också många andra sjukdomar likt astma som kan utvecklas och förvärras då man bor eller vistas i ett sjuka hus. Sedan är vi inte här i Sverige heller förskonade från att smittas av HIV. Det går att skydda sig från intag av mat kontaminerad av mögelgift, mögel i hus etc. och informationen är därför, tycker vi, viktig att sprida.

Mögelinflammation

Inflammation av mögel i kroppen, hur fungerar det egentligen och vad kan följderna bli? Då vårt immunförsvar detekterar främmande substans med potentiell skadlig verkan aktiveras ett flertal olika skyddande funktioner som bl.a. innebär att cytokiner avges, vilket i sin tur kan leda till inflammation likt då viss autoimmun sjukdom debuterar. För de flesta ska det inte innebära någon fara att tillfälligt andas in lägre koncentration mögel eller äta mat kontaminerad med mindre mängd mögelgift. Problemen uppstår då man förlorar immunförsvarsverkan eller upprepat mögelexponeras (sett till begreppet mögel i dess helhet). Immunförsvaret leder då för somliga individer till att kronisk inflammation kan ges.

Är immunförsvaret redan innan man utsätts för mögel eller mögelgift i obalans eller nedsatt på något sätt ligger tröskeln för sjukdom och inflammation lägre än annars. Vi befarar att det genom olika miljögifter blir så för allt fler barn och vuxna idag, också kombinerat med den höga stressituation som t.ex. finns i våra skolor och förskolor, arbetsplatser och rent allmänt.

Just exemplet från Ghana lyfter fram att mögelgiftet där intas genom mat, vilket kanske lokalt är vanligare än att vi drabbas av samma koncentrationer, i alla fall om vi får tro Livsmedelsverket. Men undantag finns bl.a. i form av att vi kan få i oss gifterna från dryck som kaffe etc. Samtidigt måste det tas i beaktande att importen av råvaror, halvfabrikat och färdigvaror har ökat, vilket medför även ökad import av kontaminering i form av mögel och mögelgift, som i sin tur myndigheterna här har problem att hålla koll på.

2013-08-02
Uppdaterad 2020-02-07

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vi önskar er en trevlig dag!

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.  Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt,

Service / reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd