Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögel i byggnader - krypgrund och vind


Vi vrider musten ur vår kunskapsbank gällande mögel
Sidan är under utveckling! Mer ingående information om mögel läggs ut efterhand tid finnes och källor hittas. Komplexiteten med detta arbete är att rapporter från forskare med jämna mellanrum utges varvid informationen ändras. Man börjar idag (2012) får ett rejälare grepp kring hur mögel i hus kan skada oss. Vi ämnesbevakar och kommer att återkomma till denna sidan då mer samlad och uppdaterad info. kan ges.

Här nedanför kan ni se exempel på hur en mögelinriktad forskare vid namn Sedelbauer (2001) kategoriserade utefter mögelart samt skadlighet.

Hjälp gärna till med information, särskilt om du får tag i nyare rapporter.

Vanligast förekommande arter av mögel i byggnader

Mögel presenteras här med artnamn och efter hur vanligt förkommande arten är samt efter hälso-/faroklass. Vanligt förekommande klassas från 1 till 8 där 8 är vanligast. Hälso-/faroklass A, B, eller C där A är farligast.

Absidia sp.
Tillhör grupp Zygomycete
Vanligt förekommande bland döda växter och i jord. Finns ofta på  kontaminerat livsmedel. 
Är en allergen och kan orsaka zygomycosis, infektion i huden.
Klass 1/B

Acremonium sp.
Klass 4/B

Acremonium cephalosporium
Klass 1/B

Alternaria sp.
Klass 8/B

Alternaria alternata
Klass 3/B

Alternaria tenius
Klass 2/B

Aspergillus sp.
Klass 8/B

Aspergillus amstelodami
Klass 2/B

Aspergillus brevicompactum
Klass 1/ej hälsoklassad

Aspergillus flavus
Klass 1/A

Aspergillus fumigatus
Klass 3/A

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Här ges exempel på det arbete vi ständigt för då det gäller att kunna kategorisera hur skadligt mögel egentligen är.