Öppettider under semestern V.28 – V.31

           Vi önskar alla en härlig sommar!

Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

Mögel i hus kan leda till dysbios, invasivt mögelangrepp i mage och tarm. Mögelgift kan finnas i urin.

2013 släppte Joseph H Brewer et al. uppmärksammat resultat gällande att 93% av CFS patienter (kroniskt trötthetssyndrom) hade signifikativt svar av mögelgift/mykotoxin i urinprov. [1,2] Nu har William Shaw och Matthew Pratt-Hyatt presenterat ny kunskap med vidare fullt tänkbar förklaring till varför sjuka hus patienter har både symtom och mykotoxin i urinproverna som tas. [3] Av allt att döma verkar det som att mögel i hus kan bli invasivt i kroppen, t.ex. dysbios i mage-tarm, och där avger gifter etc. som kan skada oss.

Kontrollgrupp om 89 friska personer ställdes jämte 103 personer som misstänktes vara drabbade av hem eller arbetsplatser med mögelskada. Såväl kliniska symtom som de mikrobiella fynden i husen låg till bas för indelningen i grupperna. Analys av urin utfördes, där man sökte efter biokemiska markörer gällande dysbios (mögel och jästsvamp) i mage-tarm, mitokondriefunktion och glutathione status.

I mögelskadegruppen gavs tydliga svar om högre frekvens av flera typer av mögelgifter. Förutom halterna av mögeltoxin testades andra metabola markörer för att söka efter relevans i förhållande till relaterade biokemiska processer i kroppen, inför att föreslå adekvat behandlingsmetod. Vissa markörer påvisande invasiv växt av mögel (Aspergillus) och svamp (Candida) kunde konstateras i högre koncentration hos mögelpatienterna än hos kontrollgruppen. Därför svarar forskarna med förslaget att medicinering via antimykotika, medicin mot mögel och svamp, kan behövas då behandling ges till patienter som utsatts för och blivit sjuka av att vistas i hus med fuktskada och mögelskada.

Ytterligare testvariabel avslöjade att halten av glutathione var sänkt hos den sjuka gruppen. Glutathione är en typ av skyddande antioxidant som finns hos såväl djur, människa, växter såsom hos vissa bakterier. Antioxidanten spelar en mycket viktig roll i förhållande till bl.a. kroppens möjlighet att detoxa/avgifta sig från mykotoxiner. Mögelexponering kan medföra att kroppens “lager” av glutathione minskar, varvid känsligheten och sjukdomsrisken ökar.

Något annat intressant som forskarna också studerade var graden av mitokondriell stress, vilken kan nedsättas av gift från mögel och jästsvamp m.m. Mitokondrier som har en viktig roll i kroppens ämnesomsättning, energigenerering och skydd har nyligen via andra forskare jämförts med kolgruvornas dåtida kanariefåglar, d.v.s. det initiala larmsystemet för inkommande fara. Mitokondrierna startar kroppsligt försvar bl.a. då inkommande hot likt mögelgift har förmåga att skada vårt DNA. [4] Mögelgifter har förmåga att nedsätta mitokondriernas funktion. Följden blir bl.a. trötthetssyndrom likt CFS/ME och potentiellt lägre kroppsligt försvar emot mikrober, med dess metaboliter, vilka kan trivas i för fuktiga hus och i somliga fall på olika ställen i kroppen. Forskarna som studerade mitokondriell stress i förhållande till de båda grupperna konstaterade att signifikant påverkan och aktivering fanns hos mögelgruppen. [3]

Samstämmighet med tidigare forskning om mögel

Många är hälsoeffekterna [5] som i överfrekvens rapporteras där man finner mögel i hus [6]. Några av hälsoeffekterna har under senare år kunnat knytas just till mögelexponering, medan andra symtom och sjukdomar ännu inte till fullo kunnat verifieras bero på mögelexponeringen. Dock börjar nu forskning nå framsteg även gällande s.k. ospecifika symtom såsom trötthet, nervsystemspåverkan, kognitiv nedsättning o.s.v.. [2,7,8] Evidensen finns otvetydigt men bevisen saknas ned på molekylnivå. 

2015 belyste vi att mögelsporer och mögelgift etc. som inandats inte bara följer med ned i lungorna utan också sväljs. Då mögelgift kan vara oerhört toxiskt, bland de giftigare ämnen vi känner till, så har det på flertalet sätt hälsomässigt nedsättande effekt. Toxinerna kan orsaka dysbios i mage-tarm genom sin giftverkan emot goda mikrober samt dysreglerande och inflammativa funktion. Möjligt är också att hjärnan påverkas så att störningar i det gastrointestinala systemet uppstår. [9]

Mögelgift – Mykotoxin

Mögelgift, mykotoxin har varit vetenskapligt känt sedan 1930-talet och sedan dess allt mer efterforskats. Svenska forskare lyckades 2008 nå ett gediget genombrott då de kunde påvisa att mögelgifter var vanligare än tidigare trott i hus med mögelskada. [10] Nio år senare, 2017, stärktes rönen om att gifter från mögel lätt blir luftburna i inomhusmiljö. [11] Det är inte bara toxiner och en mängd sporer som avges från mögelskada i hus. Inräknas ska hela bördan av mögelmetaboliter, vilka ofta setts som underskattade eller helt negligerade ifråga hälsopåverkan. [12] 

Behandling

Om vi nu ska följa det William Shaw och Matthew Pratt-Wyatt framför, gällande att sjuka hus patienter kan behöva behandling med antimykotika för att frigöra kroppen från invasivt mögel, måste kunskap också tas in om att olika mögelarter håller på att bli resistenta mot antimykotika, de enda allmänt kända medicinerna mot just invasiv mögelväxt. [13,14]

Vi ämnar fortsätta forskningen från vår sida och därigenom försöka sprida kunskap om hur man kan förebygga ohälsa genom att hindra fuktskada och mögelskada i hus. Är skadan väl skedd gäller det att utföra sanering på bästa möjliga sätt. Det kan innebära allt från utbyte av skadat byggnadsmaterial till att installera avfuktare och på så sätt göra det ogästvänligt för ny mögeltillväxt. 

Lämna gärna kommentar eller ställ fråga i kommentarsfältet längre ned på sidan under referenserna. 

2019-12-15

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

10 tankar på “Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin”

 1. Er det alle der bliver påvirket i samme grad ved ophold i et hus med skimmelsvamp eller er det folk med allergi i forvejen? Har man en procentvis fordeling der bliver ramt af mykotoksin forgiftning?

  • Hej Bo, Om vi tittar på liggande forskning så verkar det som att drygt 20% av befolkningen har genetiska anlag att lättare kunna drabbas av symtom samt sjukdom vid exponering i fuktskademiljö. Alla blir inte påverkade på samma sätt och i samma grad, även om man kan se ett visst mönster gällande hälsoeffekter. Just mykotoxinförgiftning är inom området sjuka hus ganska nytt och inte så väl genomlyst. Man bör veta att mögel kan avge många slags metaboliter, varav en del har symtom- eller sjukdomsframkallande egenskaper. Även här ligger forskningen tyvärr efter. Det kan räcka med att drabbas av influensa för att mögel som Aspergillus ska kunna få det lättare att bli invasivt. Mvh LFS

 2. Hej LFS
  Mycket intressant läsning. Har 26 årig dotter som har dessa symptomen och är väldigt sjuk av mögel som vi vet i 6 år. Kan inte arbeta eller studera där av väldigt angelägna om support och vägledning. Tyvärr har vi inte fått tag på någon läkare som kan hjälpa henne. Vem i Sverige kan vi kontakta? Tackar på förhand

  • Hej Päivi, Är ledsen att berätta om svårigheter att hitta läkare i Sverige som är specialiserade inom detta område. Prova att ta kontakt med AMM i Linköping. I Finland Finns Tuula Putus, Ville Valtonen, Tamara Tuuminen och Kyösti Sakara Rinne m.fl. vilka är kunniga. I annat fall om ni inte finner hjälp inom allmänvården kan möjligen alternativvård vara till hjälp, eller specialistmottagning i Tyskland. har dock inte några specifika namn på mottagningar där. Hoppas det löser sig bra för din dotter. Mvh LFS

 3. Kan man testa genom ett urinprov hos vanlig vårdcentral?? Eller kan vi skicka lämna in någonstans?
  Har en dotter med mycket problem, men en läkare som inte förstår och vill hjälpa henne vidare.

  • Hej Irene, Jag känner inte till i detalj hur vården ställer sig till denna provtagning. Tror dock inte att det finns praxis inom området ännu. Har hört att man får skicka iväg testet till Tysk mottagning. Just det här med vård är inte vårt område tyvärr. Prova att ställa frågan i något dedikerat forum. Det går också att ta direkt kontakt med vårdcentral eller sjukhus. Mvh LFS

   • Det finns inget test för mycotoxiner i urin i Sverige. Man kan endast odla specifikt från viisa platser som tex bihålor.

    • Hej Lotta, Nej tyvärr verkar det ännu inte finnas, iaf inte sökbart via nätet. ALS använder dock metodik gällande tungmetaller och droger, vilken skulle kunna användas för att spåra mögelgifter i urin. I USA, Tyskland och några andra länder används urinprov allt mer verkar det som. En av de bättre metoderna bör vara DLLME – dispersive liquid–liquid microextraction. Noteras ska att man inte kan odla mögelgift, men däremot kan prova att odla eller testa mögel från sputum och de nasala kaviteterna. Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Formulär med frågor inför installationsoffert

Önskar du en offert på installation av avfuktare i krypgrunden eller på vinden? då behöver vi några uppgifter för att kunna ställa samman en offert för just din krypgrund eller vind. Bara att fylla i

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.  I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt