• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 9-15
  • 0372-10010

Äldre Nyheter 2008-2009 – Nyhetssida

Här presenteras viktiga nyheter gällande vårt verksamhetsområde samt utbud. Denna nyhetssida skapades februari -08 och täcker nyheter fram t.o.m. 090702.
För senaste nytt läs här.

Vissa hus väljs bort av husköpare p.g.a. mögel och fukt, 2009-07-29.
Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har nyligen gett ut en undersökning baserad på drygt 1000 tillfrågade husköpare vad som fått dem att inte genomföra husköpet. De två vanligaste anledningarna är två av våra basämnen på denna sida vilka utgörs av fukt och mögel. Läs mer om: Husköpare väljer bort fukt och mögel.

Nytt sätt att isolera vind för konvertering eller nybyggnation till klimatvind,
2009-07-22.

Att konvertera en redan befintlig vind och dess yttertak till klimatvind kostar mer än vad man tjänar sett till att installera avfuktare. Dock är lösningen för isolering till klimatvind mycket prisvärd vid renovering eller nybygge av hus.

Skorsten är ett ständigt återkommande problem varvid fukt, mögel och hussvamp uppkommer, 2009-07-20.
Det första man tänker på vid byte av värmesystem är kanske inte att skorstenen, krypgrunden, vinden och källaren m.m. kan ta skada, samtidigt som den för huset välgörande ventilationen till stora delar kan utebli. Vi har kort sammanfattat information om dessa problem i och kring skorsten.

Fuktstyrd ventilation kan rätt använt vara energibesparande, 2009-07-13.
Vi behandlar i korthet på sidan fuktstyrd ventilation olika system för denna typen av ventilation såsom fläkt styrd av solpanel eller dator samt också i kombination med uppvärmning av el eller solenergi likt i luftsolfångare.

Nytt begrepp inom diskussionen med klimatförändringen – Frankfurtklimat,
2009-07-08.

Vi som dagligen under sammanlagt ett stort antal år sysslat med följderna av för mycket fukt i huskonstruktioner ser tydligt att det händer något med vårt klimat, vilket i sin tur drabbar den fuktkänsliga konstruktionen krypgrund hårt. En dansk byggnadsingengör ringde nyligen upp oss för att rådgöra kring danskarnas ökande problem med krypgrunder (krybe kælder). Han menade att vi i Sverige kommit längre med att ta fram adekvata avfuktningslösningar etc. för ändamålet, än vad de gjort. Han myntade för oss ett nytt begrepp i frågan och berättade sammanfattande om detta kallat: Frankfurtklimat.

Acetec avfuktare installeras av Älvsbyhus, 2009-07-06.
Vi har tidigare fått ett antal samtal från nyblivna ägare av Älvsbyhus som säger att de fått Acetec avfuktare fabriksmonterad av husfabrikanten. Informationen lades som en frågeställning ut på hemsidan samtidigt som de vanliga problemen med krypgrunder i allmänhet där lyftes fram. Vi blev tyvärr från husfabrikanten hotade med advokat för att detta lades ut. Nu kan vi officiellt gå ut med informationen att Älvsbyhus verkligen låter installera Acetec.

Ny hemsida i form av Ultra Energi vilken presenterar fler produkter för ditt hus, 2009-07-02.
I takt med att denna sidan växt till att innehålla mer än 250 undersidor inom verksamhetsområdet har vi sett ett allt större behov av bra ventilation i hus. Därför startade vi upp Ultra Energi som stadigt kommer att utvecklas till att bli lika informationsrik som LFS fast med ett angränsande produktutbud, vilket ger en ekonomisk vinst genom direkt eller indirekt energibesparing samt också hjälp att hålla huset fräscht för att de boende lättare ska kunna behålla hälsan. Ultra Energi kommer bl.a. att presentera ventilationsaggregat, solpaneler, invertrar för nätuppkoppling av solenergi samt information kring dessa. Här finns också för den intresserade möjlighet att tipsa om bra produkter samt energibesparing etc. Tipsen ifråga kommer att presenteras med namn om så önskas. Ultra Energi >>.

Ny avfuktare från Mitsubishi Electrics, 2009-06-27.
Q Dry Low-Temp är avfuktaren som klarar av att avfukta ner till +1 C. utan att den fryser igen eller förlorar avfuktningskapacitet så som vanliga kompressordrivna luftavfuktare gör. Som vanligt när Mitsubishi levererar får man genomgående kvalitet. Denna maskin gör sig väl i garaget, sommarhuset, källaren och tvättstugans torkrum m.fl applikationer.

Seriös satsning att utföra nyhetsbevakning rörande mögel, för att lyfta fram hur vanligt och allvarligt mögelskador i hus är för människan, 2009-06-21.
Allt eftersom vår information om mögel växt i omfattning har vi också kunnat notera att det i olika media skrivs allt mer om ämnet i fråga samt även om hur allvarligt drabbade människor verkligen blir. För att på bästa sätt kunna visa på omfattningen av ett allt mer eskalerande problem har vi nu valt att lägga ut en kontinuerligt uppdaterad sida som står för: Nyhetsbevakning rörande mögel.

Sammanfattande svar på vanlig fråga om möjligheten av förebygga mögel genom mögelsanering, 2009-06-18.
Detta är en fråga som vi fått in ett mycket stort antal gånger. Det tar mycket tid i anspråk att lyssna på alla “hemmarecept” som gäller att förebygga mögel samt svara på om det fungerar som tänkt eller ej. Det finns ofta när det gäller krypgrunder och vindsutrymmen ingen genväg som gör det onödigt med avfuktare.

Nya typer av luftrenare i jämförelse med äldre fabrikat, för att utröna vilka som ger bäst luftrening, 2009-06-15.
Vi har genom forskning och erfarenhet skaffat oss insikt om att den äldre modellen av luftrenare med filter långt ifrån är så verksam och effektiv som de nyare typerna av luftrenare vilka serien AirSteril innebär. Många personer har hört av sig och undrat om vi kan presentera ett sammanfattande material som enkelt och övergripande visar på vilka skillnader som ges mellan de olika typer av luftrenare som är vanligast på marknaden idag. Detta material är nu sammanställt på följande sida: Jämförelse mellan luftrenares kapacitet av luftrening

Tack för all uppmärksamhet kring vår nyligen inlagda information kring skadeinsekter! Vi har blivit tillfågade om att lägga ut vidare information kring hur man förebygger och sanerar dessa insekter, 2009-06-09.
Det är inte bara mögel och röta som drabbar fuktiga hus. Även insekter trivs vid för dem rätt klimat. Insekternas angrepp kan vara lika allvarliga som rötangrepp. Det är därför viktigt att kunna förebygga och sanera insekterna då dessa angripit huset.

Svininfluensan grasserar allt värre och antas ta form av en pandemi hjälp mot viruset finns att få genom våra luftrenare, 2009-06-05.
WHO har nu skärpt tonen gällande svininfluensan som befaras drabba allt fler och anta formen pandemi vilket innebär att det blir en global smitta av stora mått. Luftrenare med fotokatalys är ett sätt att förebygga och skydda sig emot detta illasinnade virus. Svininfluensa kan bekämpas med fotokatalytisk luftrenare

Nu har turen kommit till att kortfattat beskriva de vanligaste insekterna som angriper våra hus, 2009-06-03.
När förutsättningarna gällande temperatur och fukt är de rätta i husets virke kan skadeinsekter angripa detsamma. Insekter – Skadeinsekter i hus krypgrund vind

Grundläggande information om olika typer av klimat t.ex. mikroklimat som inverkar på mängden fukt och därav skador i hus, 2009-05-25.
Vi beskriver här klimat som makroklimat, mesoklimat och mikroklimat relaterat till fukt och hus.

Vikten av att kunna utföra egenkontroll och inspektion ökar genom klimatförändringens negativa verkan på krypgrund, 2009-05-23.

Vi har sammanställt en guide för att husägare själva ska kunna genomföra egenkontroll av krypgrund. Denna guide bör läsas någon gång samtidigt som alla länkar på sidan följs och informationen dit länkarna går bör också läsas för full förståelse av den på sidan egenkontroll och inspektion av krypgrund givna informationen.

Sista riskkonstruktionen är inte påfunnen än, enstegstätad fasad spökar nu,
2008-05-18.
Många husägare och hyresgäster kommer att drabbas hårt antingen ekonomiskt eller genom vacklande hälsa då man nu gått ut med att många s.k. enstegstätade fasader inte håller måttet genom att de drabbas av fukt och mögel.

Vattenrening som tar bort järn, 2009-05-11.
Vi har blivit tillfrågade om att skriva ut mer utförlig information om vår vattenrenares funktion för vattenrening av järn. Ovanstående datum presenterades den sidan efter lite sammanställning av tidigare nedskrivet material.

Vad ska man tänka på vid köp av avfuktare för krypgrund?, 2009-04-29.
Vi har snabbt sammanställt tio kriterier för avfuktare i krypgrund utefter de frågor som vi fått från läsare och kunder. Informationen inriktas på de avfuktare som avfuktar via sorptionsteknik, då det hade blivit en mycket omfattande text om ingående jämförelse skulle göras gällande alla på marknaden förekommande avfuktare.

Uppdatering av hemsidan som ska få “nya kläder”, 2009-04-07.
Vi håller just nu på att uppdatera vår hemsida då den en gång i tiden togs i drift med hjälp av ett program som heter Frontpage. Detta program är förlegat och lägger in en massa s.k. skräpkod, vilken i sin tur gör det tyngre att ladda hem informationen som t.ex. sidan om att Välja Avfuktare, där det finns en del bilder och även mycket text. Alla tabeller som ligger osynligt kring informationen för att hålla denna på plats ska bort och ersätts med CSS-kod. Vi ska inte heller ha en s.k. I-frame på startsidan dit alla undersidor “kallas” med ett script. Det hela tar ett tag då det är ca. 250 sidor som ska göras om. I skrivande stund är det 50 sidor som är omgjorda och inlagda i den nya egenhändigt framtagna templaten (mallen för nya sidan). Vi tar genom denna manöver nya tag och ska bli än mer synliga gällande åtgärdande av problem relaterade till hus och fukt.

Tidigare lade man in tryckimpregnerad syll för att komma undan problem med mögel och röta. Det har visat sig inte fungera. Här tittar vi på möglig syll i krypgrund, 2009-03-13.
Vissa husleverantörer lägger än idag in syll med tryckimpregnering i krypgrund m.fl. ställen. Det är helt förkastligt och skapar ofta ett allt större problem genom att det när virket blir fuktigt löses ut starkt luktande fenoler, samtidigt som det möglar. Tryckimpregnerad syll i krypgrund möglar

Köldbrygga drar till sig fukt, mögel och smutspartiklar genom att vara kallare än den omgivande luften, 2009-03-12.
Det torde vara allmänt känt att det blir fuktigt på en kallare yta. Det man kanske inte tänker på gällande köldbryggor i hus är att dessa också exponeras för en högre mängd smuts som mögel, pollen och damm m.m. än vad varmare ytor gör. Dessa faktorer sammantaget gör köldbryggan till en potentiell mögelhärd. Köldbryggor attraherar fukt mögel och smuts

Vid inspektioner i krypgrund har vi erfarit att mögel ofta kan vara dolt på olika ställen. Därför är det viktigt att kontrollera noga och inte lämna något åt slumpen, 2009-03-05.
I den serie gällande Gör Det Själv information som vi kontinuerligt lägger ut kring ämnet krypgrund ingår denna sida om att mögel ibland är dolt. Mögel i krypgrund kan vara dolt

Renovering gällande torpargrund som senare konverterats till krypgrund, 2009-02-27.
Vi har här lagt ut lite bilder, förklaringar och råd gällande att riva ut golv samt isolering i golvbjälklaget över en äldre torpargrund som gjorts om till krypgrund på ett mindre omtänksamt sätt genom att man tilläggsisolerat uppåt bostadsdelen i olika omgångar m.m. Renovering av golvbjälklag i krypgrund torpargrund

Läsarstorm om reportage i Gör Det Själv, om krypgrund och isolering, 2009-02-23.
Vi har sedan nr. 4/2009 av tidningen Gör Det Själv fått ta emot många frågor och klagomål över tidningens sätt att beskriva hur man ska åtgärda problem med fukt i krypgrunder. Läs våra svar: Frågestorm om populärmagasins tips om krypgrund.

Vi finner ofta mögel som bildats i avfuktare, 2009-02-11.
Avfuktare är till för att förhindra problem som mögel. Det många inte tänker på är att det i avfuktare som kondensavfuktare råder ett så fuktigt klimat att tillväxt startar där. Man bör enligt senaste forskningsrön använda sig av försiktighetsprincipen gällande mögel och eliminera alla källor som finns för tillväxt samt även åtgärda befintliga mögelangrepp på ett adekvat sätt. Läs mer: Mögel bildas lätt i avfuktare som kondensavfuktare.

Mögelgift som använts i krig kan också finnas i våra hus, 2009-02-03.
Flera forskningsrapporter har på senare tid kommit ut, vilka gör gällande att mögel och dess mögelgifter är långt mycket farligare än vad man tidigare trott. Vi har forskat en del inom ämnet och har funnit mycket och ingående information som klart pekar på att man sedan länge känt till att mögelgifter är mycket farliga och t.o.m. därför använts som biologisk krigsföring. Mögelgift – Mycotoxin används som biologisk krigsföring.

Vind – Kallvind kan snabbt drabbas av mögel, 2009-01-30.
Vid inspektioner ser vi att det är mycket vanligt med mögel på vind i såväl äldre som nybyggda hus. Redan några veckor efter uppförande av huset kan det ha bildats avsevärda mängder svartmögel. Detsamma rapporteras från många husägare som ringer eller skriver till oss. Mögelpåväxt på kallvind efter två veckor.

Vissa krypgrunder kan vara svåra att komma in i samtidigt som ett stort behov av åtgärder finns. 2009-01-21.
Här visas en krypgrund med stora behov av åtgärder. Ett val kan vara att leja bort arbetet. Man måste då räkna med stora utgifter. Ett annat alternativ är att ta tag i det själv. Otillgänglig krypgrund med byggspill och mögel.

Köldbrygga mot vägg är vanligt och mögel kan där tillväxa. 2009-01-15.
Vi har här presenterat en bild gällande köldbrygga uppkommen bakom möbler i ett rum. Köldbryggan var så kraftig sett till det fuktiga inomhusklimatet att mögel uppkommit. Tips ges också om hur man förebygger problemen. Bild på köldbrygga och mögel.

Ytterligare frågor rörande vind besvaras. Denna gång om ventilation. 2009-01-12.
Ett ständigt dilemma är ventilation av vind. Ventilationen har visat sig vara en av de större anledningarna till varför det uppkommer mögel på vinden. Frågor om vind och ventilation.

Vi svarar nu på frågor om vind genom att presentera väsentlig fakta på hemsidan, 2009-01-05.
Vi har tidigare lagt upp en omtyckt svarsbank gällande krypgrunder och har fått förfrågan om en liknande bank om vindar relaterat till fukt, mögel, avfuktare m.m. Idag har en första sida lagts ut: Frågor om mögel på vind. Fler kommer.

Ouppvärmda rum i huset ökar fuktproblem i krypgrund och på vind. 2008-12-25.
I tider med höga energipriser och lägre tolerans samt krav emot värmespill utåt i husets konstruktion är det vanligt att besparing av el sker genom att minska uppvärmningen eller att man byter värmekälla samt ökar mängden isolering mot utrymmen som krypgrund och vind. Detta orsakar ofelbart problem med fukt och mögel. Läs: Ouppvärmda rum dåligt för krypgrund och vind

Mögel i hus gör folk deprimerade och orsakar skilsmässa, 2008-12-16.
Vi får in allt fler samtal och brev där man berättar om allvarliga psykiska problem som depression och följder som skilsmässa då ens hus har fått fuktproblem som mögel och lukt. Det är som drabbad av problemen viktigt att veta lite om psykologiska mekanismer som sätts igång när problemen uppdagas. Läs mer under: Mögel-hus orsakar depression och skilsmässa

Bilder på krypgrund, 2008-11-01.
På förfrågan lägger vi ut bilder på krypgrunder drabbade av mögel, med beskrivande text och grundläggande åtgärdsförslag. Se: Bilder på äldre krypgrund med mögel

Ny mindre sorptionsavfuktare Dry-O-Matic presenteras, 2008-10-25.
Vi har vid många tillfällen blivit tillfrågade om det finns en prisvärd avfuktare för mindre och kallare utrymmen. Vi kan nu presentera en utökning i vårt sortiment gällande DRY-O-MATIC som uppfyller de krav som efterfrågats.
Uppdatering 121206, Dry-O-Matic har ersatts med Acetec RD50.

Ny avfuktare vid namn Q DRY i sortimentet, 2008-10-19.
Vi strävar hela tiden efter att ha ett sortiment av avfuktare med mycket hög kvalitet och samtidigt låg energiåtgång. Därför har nu Mitsubishi Q DRY avfuktare presenterats i butiken.

Klorin är inte verksamt som sanering mot mögel, 2008-10-16.
Vi får ofta in förfrågan om man kan sanera angrepp av mögel med klorin. Detta är ingen metod vi rekommenderar när det gäller angrepp på virke eller andra porösa ytor. Använd inte klorin att sanera mögel.

Vi har nu presenterat fler bilder gällande vind s.k. vindsmögel 2008-10-14.
Ett allt större moln hopar sig gällande fukt och fuktrelaterade skador på vind i många av våra hus. För att belysa problemen samlar vi nu ihop bilder att presentera. Läs och se här om vind och vindsmögel.

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB, 2008-10-01.
Aktuellt datum ombildades verksamheten till Aktiebolag. Vi storsatsar inom området avfuktare, mögelsanering, luktsanering, luftrenare och vattenrenare etc. Utveckling sker genom framtagning av egna unika produkter med hög kvalitet och bra pris. Vi fortsätter att lägga ut information som relaterar till fukt, mögel och vattenrening m.m. Målet är att ligga i framkant gällande utveckling av energisnåla produkter utan att ge avkall på prestanda. Vi strävar istället efter att t.o.m. höja prestandan.

Vi avslöjar fusk inom brunnsborrning, energihål. 2008-09-21.
Energihålen som borras då man förbereder för installation av värmepump tätas inte enligt “Normbrunn -07”. Detta leder till att förorenat ytvatten leds ner och förorenar grundvattnet. Läs mer: Energihål ny miljöskandal. Kategori vattenkvalitet – vattenrenare

Vi har nu sammanfattat de olika tungt vägande faktorer som gör att mögel nu angriper våra hus som aldrig förr. 2008-09-19.
Läs mer här: Mögel i hus – Varför mögelangrepp lätt kan starta

Problemen med fukt och mögel på vind är minst lika stora som problemen i krypgrund. 2008-09-13.
Förvånansvärt är att man inte går ut med rapporter som gäller problematiken på vind som genom det stora antalet vindar gör problemen t.o.m. allvarligare än krypgrund. Vi har här sammanfattat en text om faran med isolering av vind.

Ny genomslagskraftig teknik gällande WaterSteril – Vattenrenare Primär™. 2008-09-04.
Fotokatalyskammaren till Vattenrenaren har uppdaterats samt patentsökts. Lysatron™ – tekniken vi använder förbättrar vattenreningen avsevärt. Läs mer om Lysatron.

Vi sätter ny standard med begrepp som primär och sekundär vattenrenare, 2008-08-29.
Vår vattenrenare är oerhört effektiv delvis med sin oxiderande verkan samt också då den installeras direkt i brunn, vilket vi benämner som primär vattenrenare. Vi gör även rättsanspråk på begreppet och varumärket Vattenrenare Primär™, samt också varumärket WaterSteril™.

Arsenik avlägsnas mycket effektivt med hjälp av vår vattenrenare, 2008-08-22.
Arsenik är mycket svårt att få bort från vatten i trevärd form. Aktuell vattenrenare oxiderar arseniken till femvärd arsenat, vilken förutom att vara mycket mindre skadlig binder sig till det i vattenrenarens process oxiderade järnet, som i sin tur sjunker till botten i brunnen, eller om mycket stora problem med vattenkvalitet förekommer lättare fångas upp i sekundärt vattenfilter. Läs mer om arsenik och vattenrenare.

Det finns stort behov av vattenrenare i Sverige, 2008-08-03.
Socialstyrelsen har sammanfattat ett större antal vattenprover från enskilda brunnar i Sverige. Dessa pekar tydligt på att det finns behov av vattenrenare – vattenfilter i över 1,9 miljoner hushåll i Sverige.

Vattenrenaren är en av de effektivaste radonavskiljare som finns, 2008-07-31.
Vi har nu ingående jämfört vår vattenrenare med de radonavskiljare som finns på marknaden och kommit fram till att andra aggregat har stora brister som inte kan uppkomma med vårt system. Vi säljer vår kombinerade vattenrenare och radonavskiljare till ett mycket förmånligt konsumentpris!

Ny effektivare Luftpump till vattenrenaren, 2008-07-29.
Vi strävar hela tiden efter att om möjligt förbättra och vidareutveckla de lösningar och produkter som erbjuds. Det har vid tester visat sig att ett högre luftflöde genom vattenrenare ger mer ozon. Därför har vi bytt ut kompressorn till luftpump modell LP-60 vilken är en riktig arbetshäst i sitt segment. Med högre mängd luft ges också mycket bra radonavluftning.

Energioptimering av avfuktare, 2008-06-21.
Vi har varit förvarnade om att energipriserna kommer att stiga, vilket har skett ordentligt de senaste veckorna. Detta lär bara var början. Vi har under ett antal år verkat för att komma fram till lösningar som medger energioptimering av avfuktare och avfuktning. Läs mer om grundläggande tips genom att klicka på länken ovan.

Mer information om mögel, 2008-06-16.
Vi strävar efter att ge utförlig information om ämnet mögel relaterat till fukt, hus och hälsa. Vi har tillgång till förhandsinfo. kring nyheter gällande forskning inom området och har nu lagt till info. om att en trädgårdsarbetare dödats av mögel samt att mögel i bröd kan stoppa gensjukdomar.

Luftrenare Airsteril är uppdaterad, 2008-05-17.
I samarbete med fabrik har vi nu uppdaterat en redan innan mycket effektiv luftrenare vid namn AirSteril. Denna fungerar utmärkt för allmän luftrening mot bakterier, pollen etc., samtidigt som fotokatalysprocessen med de starkare UV- lamporna ger en mycket hög effekt som medger mögelsanering som även neutraliserar toxinerna från mögel. Som bekant kan det i många förekommande utrymmen av olika anledningar lukta illa, här fungerar AirSteril utmärkt till luktsanering. Läs mer om AirSteril uppdatering.

Information om radon i krypgrund och hus, 2008-05-16.
Vi har släpat efter med att på hemsidan ge ut information om radon i krypgrunder och hus. Vill du förebygga problem med radon så har vi nu skrivit ner värdefulla tips.

Ny avfuktare – EchoDry, 2008-05-13.
Tekniken med kombinerad sorptionsavfuktare och kondensavfuktare har nått sådan framgång att vi bestämt oss för att saluföra ytterligare ett märke, EchoDry. Avfuktare EchoDry startar till skillnad från andra likvärdiga avfuktare upp av sig själv efter strömavbrott. Denna typen av avfuktning utklassar vanligen s.k. kondensavfuktare i utrymmen kallare än +15 grader.

Tillägg av 2 st Sitemap, 2008-04-10.
Hemsidan har nu vuxit så att det ibland kan vara svårt att vid en första anblick överblicka innehållet. Då vi hela tiden strävar efter att göra sidan användarvänlig och intressant har Sitemap 1 och Sitemap 2 lagt till. En sitemap listar i löpande ordning de sidor som finns på en hemsida. Vill man besöka en viss sida är det bara att klicka på länken till önskad sida i sitemap:en. Ett bra tips för att ta sig tillbaka till den sida man tidigare läst är att trycka på “return-knappen” på tangentbordet. Då kommer man tillbaka och hamnar exakt på den punkt där man sist läste på den tidigare sidan (gäller Internet Explorer).

Copyright – Upphovsrätt, 2008-04-06.
Vi har haft rejäla problem med att det “lånas” information från hemsidan för presentation på andras hemsidor. Även konkurrerande företag har tagit information. Detta är mycket skadligt för vår verksamhet av flera olika anledningar. Dels urvattnas vår unika information och andra personer utan utbildning och erfarenhet kan profitera på vår bekostnad. Ytterligare negativt är att sökmotorer kan se vår egen information som andrahands eller med ett annat uttryck Duplicate Content och helt enkelt sortera bort denna i indexeringen. Vi har bestämt oss för att behandla brott mot Copyright som olaga och anmälan görs via advokat.

Revolutionerande från TrygghetsVakten, 2008-03-28.
TrygghetsVakten har släppt ytterligare en avfuktare i sin serie med framgångsrika produkter, nämligen TrygghetsVakten Pro är ämnad för krypgrunder där man har problem med att radon och elak lukt kommer upp i bostaden. TrygghetsVakten Pro har som föregångaren en värmekabel vilken styrs av en dator, men även en fläkt som styrs utefter både fukt inne och ute samt efter hur hög undertrycksventilation som behövs.

Information om att välja rätt luftrenare, 2008-03-28
En kortfattad information om att välja rätt luftrenare har lagts ut för att underlätta för dig som är i behov av luftrening och/eller sanering. Vi kommer att bygga på denna information efterhand frågor inkommer.

Utökning av utbudet gällande luftrenare, 2008-03-04.
Vi utökar sakta men säkert sortimentet med säkra och beprövade luftrenare. Denna gång har vi tagit in Airmaster M 60 och M 80 vilka lämpar sig för generell luftrening. Airmaster arbetar med senaste ultravioletta tekniken vilket innebär rening av luft utan dammfilter eller några kemikalier. Eftersom vi redan innan hade tre luftrenare presenterade har vi skapat en ny presentationssida för samtliga fyra luftreningsaggregat, istället för att ha separata länkar till dessa liggande på index-sidan. Överskådligheten har för besökaren på detta sätt förbättrats.
2013-09-24 togs luftrenare från AirMaster ur sortimentet p.g.a. bristande förfrågan.

Viktiga tips vid installation av centraldammsugare på vind. 2008-03-01.
Vindsutrymmen är känsliga för fukt. Då man installerar dammsugare upp på kallvinden så måste man tänka på vissa faktorer för att inte åsamka vinden stora fukt- och mögelproblem. Läs mer om detta här: Centraldammsugare på vinden.

Presentation av Hygrostat vid namn HygroPro, 2008-02-27.
Vi har länge sökt efter en kvalitativ hygrostat med möjlighet att programmera variabler efter tillväxtfaktorerna för mögel. HygroPro är en världsnyhet och kan kopplas till t.ex. avfuktare och därmed genom den smarta styrningen innebära en besparing om upp till 50% eller mer i jämförelse med äldre typer av hygrostater.

Uppdatering av information kring krypgrund, 2008-02-26.
Vi strävar efter att hela tiden ligga i täten gällande information inom olika adekvata verksamhetsområden. Krypgrund är ett sådant. Som bekant ökar klimatförändringen fuktpåverkan i krypgrunderna. Detta har vi sammanfattningsvis beskrivit under sidan; Mer information om krypgrunder och klimatförändring.

Nyhetsarkiv II

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd