• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-15
  • 0372-10010

Ljungby Fuktkontroll Nyhetsarkiv II

Vi använder abstraktionstrappa rörande krypgrund, 2012-01-25.
Ett sätt att vidareutvecklas och bli säkrare på det man sysslar med är att använda sig av abstraktionstrappan. Här kopplat till krypgrund.

Skydda dig mot mögel med halvmask, 2012-01-19.
Det är en del som inte hunnits med eftersom våra tjänster varit efterfrågade. Bland annat har vi nu efter nyanställning kunnat ta in och presentera en mycket bra halvmask med partikelfilter, vilken ger ett gott skydd mot mögel. Denna halvmask från Sundströms arbetar vi själva med.

Ny avfuktare från Corroventa, CTR STD-TT, 2012-01-12.
Corroventa har nu tagit fram en avfuktare som gör deras sortiment mer anpassningsbart för krypgrund. CTR STD-TT har lågt undertryck och valbart trådlöst mät- samt styrsystem kallat Homevision.

2012 – Mer om avfuktare lukt och mögel, 2012-01-08.
Här berättar vi kort om att ny personal anställts och hur arbetet med avfuktare, lukt och mögel ska fortskrida, då sett till den kunskap som på hemsidan förmedlas.

Hygrometer i krypgrund, 2011-11-25.
Det kan låta enkelt att sätta in en hygrometer i krypgrund. Riktigt så är det inte även om det ej kan klassas som svårt. Här har vi skrivit samman en del att tänka på då man införskaffar och placerar hygrometer i sin krypgrund.

Uppdrag Granskning avslöjar fusk kring bl.a. mögel i hus, 2011-11-18.
Det är inte utan orsak vissa företagare inom besiktnings- och mäklarbranschen hängs ut i Uppdrag Gransknings program om hur mäklare kan påverka besiktningsresultat för uteslutande av t.ex. mögel i krypgrund och vind. Det handlar om korruption och mygel på på ett utstuderat sätt. Mögel-Krypgrund-Mygel.

Kan mögel kopplas samman med släktforskning? 2011-11-10.
Under några turer, kalla det avkoppling från arbetet har släktforskning gjorts. Vägen till sammankoppling med mögel var lång, faktiskt så lång som tillbaka i biblisk tid, där man i moseboken tydlig skrivit om hur mögel i kläder och hus ska hanteras. Läs mer om mögel och släktforskning.

Avfuktare kan delas in i olika kategorier, 2011-10-28.
Somliga reagerar starkt över att vissa avfuktare kostar mer än andra. Denna kostnadsskillnad kan bero på att avfuktarens komponenter, uppbyggnad samt effektivitet skiljer sig kvalitetsmässigt åt. Samtidigt kan vissa typer av avfuktare inte massproduceras, vilket i sin tur ger högre tillverkningskostnad. Vi delar grundläggande in avfuktare i tre olika kategorier vilka är hem, kommersiell och industriell.

Försäljningsargument om avfuktare urartar totalt, 2011-10-06.
En av våra läsare mailade lite upprört in rörande annonsering kring avfuktare som nu utkommer i för husägare populära gratismagasin/annonsblaskor. Där påstås det att en viss sorts avfuktare kan ge totaltillskott av värmeenergi vilket är större än vad som sammanlagt inkommer i avfuktaren genom rummets lufttemperatur och den el som avfuktaren kräver för drift. Upp till 800 watt skulle visst enligt företaget kunna vara vinsten vid varje kg avfuktat vatten. Vi har tittat på detta och konstaterar kort att det kan röra sig om en bluff eller signifikant missuppfattning från försäljar- och annonsparter. Avfuktare – Bluff om signifikant värmepumpseffekt

De lärde tvistar om mögel, 2011-09-29.
IVL med Aime Must i spetsen ger sig allvarligt på Växjö Stift som följer lagen då de tillfälligt stänger kyrkor där mögel behöver saneras. Man åberopar försiktighetsprincipen som talar om att ingen får utsättas ens för risk att skadas av ett inomhusklimat med t.ex. mögel. IVL tramsar bort åberopandet, såsom tidigare skett från samma och andra personer med påstådd kunskap om mögel. Mer om Tvist kring mögel i krypgrund och kyrka.

Arbete med avfuktare i kyrka och dess krypgrund, 2011-09-14.
Här presenteras dokumentation i form av bilder samt text beskrivande då vi städar och installerar avfuktare i krypgrund under kyrka.

Avfuktare i krypgrund relaterat avfuktningskapacitet, 2011-08-20.
En återkommande fråga som vi svarar på är vilken avfuktare och avfuktningskapacitet som kan behövas till olika typer av krypgrund och torpargrund. För att förenkla supporten har vi nu sammanfattat en sida som rör Acetec avfuktare i krypgrund. Fler olika fabrikat av avfuktare följer senare. Se sidan: Avfuktare – Avfuktningskapacitet för krypgrund.

Acetec avfuktare med ny indikeringspanel, 2011-07-29.
Avfuktare från Acetec uppdateras lyckat med en ny typ av sladdansluten indikatorpanel på vilken man kan se olika värden som relativ fuktighet och temperatur samt hur avfuktaren är inställd. Acetec avfuktare uppdaterade.

Kan citronsyra från mögel orsaka allergi, 2011-07-18.
Att det mögel vid namn Aspergillus Niger som brukas för tillverkning av Citronsyra är giftigt råder inga tvivel om. Frågan är om fall av allergi emot citronsyra E330 kan knytas till medföljande mögelgift och/eller om citronsyran från möglet är tillräckligt giftig i sig för att utlösa allergi och sjukdomar. Mögel allergi citronsyra.

Lite funderingar kring avfuktare som konstgjord andning, 2011-07-06.
Kan det ses som att avfuktare är konstgjord andning i hus? Vissa anser det och har ringt in för att dryfta med oss. Det har mynnat ut i givande samtal där vi tillsammans har resonerat och funnit vissa tänkbara svar. För avfuktare eller emot är som vi ser det en definitionsfråga, en många gånger svår sådan då det är tufft att finna genvägar samt ekonomiskt och praktiskt sett hållbara alternativ.

Acetec lanserar avfuktare RD40, 2011-06-14.
På väl beprövad teknik baseras en ny liten avfuktare vid namn RD40. Sorptionsavfuktaren tillverkas av Acetec med mening att en hållbar lösning för avfuktning ska finnas även till husvagnar, båtar och husbilar som kallställs inför vintern. Fler mindre avfuktningsområden kommer att kunna tillgodoses med denna kompakta avfuktare.

Ytterligare luftrenare, 2011-05-30.
På förfrågan och utefter behov erbjuder vi nu också AS750 som är den kraftigaste
kommersiellt gångbara luftrenaren från AirSteril. Med denna luftrenare öppnas möjligheter att snabbt reducera och eliminera olika smittkällor. Luftrenare AirSteril AS750.

Ny större luftrenare, 2011-05-26.
AirSteril som är luftrenare med fotokatalys har varit så framgångsrikt använda att vi nu breddar utbudet med ytterligare storlekar för utökad luftrening eller direkt sanering.

Toleransbägare mot mögel och sjuka hus, 2011-05-20.
Ett antal personer har bett oss att kortfattat beskriva så alla kan förstå hur kroppen reagerar på mögel och andra farliga ämnen då vi vistas i sjuka hus. Detta är starten på ett antal från vår sida kritiska reportage om hur det ser ut i verkligheten, då man sållat bort ekonomiskt styrda lögner om att sjuka hus inte kan skada folk för livet. Läs mer om mögel, sjuka hus och toleransbägaren.

Naken sanning om lukt i hus, 2011-04-29.
Vi har inte kunnat finna någon källa som på ett heltäcknade sätt sammanfattar om lukt i hus. Eftersom vi dagligen arbetar med att lösa luktproblem åt husägare och även i samband med detta bevittnar befarad till problematiken sammankopplad ohälsa, har vi valt att här dela med oss av erfarenhet, också den som finns “bakom kulisserna”.

Silverfisk kan vara tecken på fuktskada, 2011-04-19.
Vanligt är att det finns någon eller några få silverfiskar i huset. Blir de däremot många, särskilt i icke våtutrymmen kan det tyda på fuktskada. Silverfisk kan därmed benämnas både skadeinsekt och fuktskadeindikator.

Hussvamp allt vanligare i krypgrund och vind, 2011-04-13.
Allt tätare och mer välisolerade hus samt ett fuktigare klimat banar väg för att hussvamp ska kunna angripa. Vanliga ställen att finna hussvampen på är just krypgrund, vind och källare. Därifrån kan hussvampen i värsta fall sprida sig till stora delar av huset.

Mögel kan ge rinit (rinnsnuva) vid inandning igenom näsan, 2011-04-01.
År 2006 kom en vägvinnande rapportering ut, vilken fastställde att mögel av arten Stachybotrys Chartarum ställde till med stor skada i luktsinnet som helhet hos möss, vars system liknar människans. Möglet visade sig ge inflammation, celldöd samt rinit och dess gift kunde detekteras i hjärnan och kroppens övriga organ kort tid efter att möglet inandats. Läs mer om mögel och rinnsnuva.

Efterfrågan ökar att med luftrenare sanera soprum, 2011-03-23.
Soprum och andra rum för källsortering kan genom fukt, lukt, mögel och bakterier bli direkt ohälsosamma att gå in i, samtidigt som soprum kan avge odörer till övriga huset eller omgivningen. Detta har vi bot emot, i form av luftrenare för soprum.

De nyare typerna av biokatalytiska luftrenare fungerar bra, 2011-03-15.
Länge har man sökt efter verksamma processer för kommersiell luftrening. Tidigare har fotokatalys varit för dyrt att inhandla som privatperson. Idag finns denna typ av luftrening för saneringsändamål tillgänglig för en vettig peng. Vi har nu lagt ut en ny sida som förklarar det i luftrenarna ingående begreppet biokatalytisk luftrenare.

Mögel och dess mögelgift befaras kunna ge nervskador, 2011-03-11.
Genom en studie nyligen genomförd i Texas har man sett att mögel av arten Stachybotrys och dess mögelgift kan leda till allvarlig skada i nervsystemet. Man har utgått från de halter av mögelgiftet som kan finnas i sjuka hus och modellerat “patogenes” genom att utsätta mänskliga celler för giftet. Mögel-Nervskada

Vi svarar om mögelallergi, 2011-03-10.
I perioder ställs mycket frågor om mögelallergi. Just allergi mot mögel är enligt sjukvården ganska ovanligt. Kanske har vi förklaringen till varför man kan få något som liknar allergiska symptom mot mögel utan att för den skull få diagnosen mögelallergi.

Mögel såsom Aspergillus avger mögelgiftet gliotoxin, 2011-03-07.
Aspergillus Fumigatus har visat sig på många sätt kunna både förstöra och komma förbi vårt immunförsvar. Skadeverkan inne i kroppen kan bli förödande av detta mögel eftersom det avger ett mögelgift kallat gliotoxin. Mögel – gliotoxin.

Glukaner markör i sjuka hus med mögel, 2011-03-04.
Man har sett att mögel inte bara genom sina sporer kan vara skadligt. Glukan är en beståndsdel i möglets cellvägg och har visat sig vara förhållandevis lätt att mäta, samtidigt som det rapporteras om starka misstankar gällande glukanreaktioner hos människor som vistas i hus där angrepp finns.  Vi har sammanfattat en del av det material som finns att nå genom avhandlingar från senare projekt inom mögelforskning. Glukaner från mögel.

Mögel behöver utforskas mer, 12,8 miljarder ligger outnyttjade, 2011-02-23.
Det finns 12,8 miljarder i ej nyttjade forskningsanslag här i Sverige. En del av dessa pengar skulle kunna räta ut många frågetecken kring hur vi egentligen drabbas av mögel och vad som mer exakt händer med hälsan då vi bor eller arbetar i ett s.k. sjukt hus. Ett antal projekt i ämnet har genomförts men mycket mer återstår att ta reda på. Mer om det under mögel och forskningsanslag.

Boverket i skrämmande rapport om fuktskador och mögel i hus, 2011-02-18.
Vi ligger lite efter i vår informationsgivning i ärendet då Boverket släppte sin Betsi 2011-02-08. Det har legat lite arbete före men nu kan vi börja vår planerat återkommande rapportering om vad Betsi handlar om. Betsi är av Boverket genomförd inventering och undersökning kring hur drabbade de svenska husen och byggnaderna är av fukt, mögel och lukt. Äntligen finns det från en källa få kan misstro professionellt levererat underlag som tydligt talar om att alldeles för många hus har fuktskada av sådan art att inomhusmiljön försämras så att de boende kan drabbas av hälsoproblem. Vi både risar och rosar Boverket´s Betsi.

Arbetsmiljöverket kallar mögel för trämögel, 2011-02-15.
Det är lite olyckligt att ett statligt verk som är till för att reglera arbetsmiljö kallar mögel för trämögel då man talar om miljön inom trävaruindustri. Att använda olika begrepp för en och samma sak kan få till följd att man i konsumentleden och arbetstagarleden inte förstår riktigt att den information Arbetsmiljöverket ger kring trämöglets skadliga verkan även gäller mögel som kan finnas i husen vi vistas och arbetar i.

Företag erbjuds speciell saneringsvätska för mögelsanering, 2011-02-13.
Nu har vi dammat av lite kemikaliekunskaper och kan därmed erbjuda företag inom saneringsbranschen saneringsvätska som är bra för mögelsanering. Vätskan är färdigblandad en färskvara och levereras därför i två kollin, som vätska och pulver. Saneringsvätska – Mögelsanering.

Visste du att saneringsvätska finns i förkylnings- och nässpray? 2011-02-04.
Med förskräckelse såg vi att det nässpray som inhandlades via lokalt apotek innehöll samma beståndsdel som ofta använd saneringsvätska, nämligen Bensalkonklorid. Detta kan ge upphov till allvarlig skada på djur, människa och natur. Övergripande har vår oro över detta behandlats på sidan:
Saneringsvätska i nässpray.

Intressant om mögel, cytokiner och biotoxisk sjukdom, 2011-01-26.
Med mycket stort intresse tog vi del av det som en av våra läsare ringde in och berättade om. Det rör hur mögel och möglets gifter kan orsaka många olika sjukdomar och allergiska tillstånd. Kroppens försvar i form av cytokiner kan vara vägledande till varför man kan må så dåligt av mögel. Mer om detta på sidan: mögel, cytokiner och biotoxisk sjukdom.

Separat presentation av tillbehör till Acetec avfuktare, 2011-01-19.
Mycket information kräver ett visst mått av ordning och eftersom det nu finns tre olika storlekar på avfuktare från Acetec har vi flyttat samtliga av dessa avfuktartillbehör till sidan tillbehör till Acetec avfuktare.

Acetec avfuktare på vind, 2011-01-17.
Nu närmar sig våren och många husägare har eller får problem på vind där avfuktare kan vara enda lösningen för att hålla ett säkert klimat mot mögel. Vi har lagt ut en grundläggande installationsanvisning gällande Acetec avfuktare på vind.

Acetec stärker portföljen med avfuktare PD-400, 2011-01-05.
Med hela 18kg´s avfuktning per dygn och hög luftomsättning erbjuder Acetec PD-400 säker avfuktning även till större krypgrunder och vindar m.fl. ställen. Prismässigt står den sig mycket bra, helt enkelt valuta för pengarna.

Dry-O-Matic avfuktare har gått ur tiden – Acetec ersätter, 2010-12-10.
Tillverkaren av Dry-O-Matic har valt att inte längre tillverka denna mindre avfuktare. Det innebär att vi nu hänvisar över till Acetec som har fullgoda ersättande avfuktare i urvalet sorptionsavfuktare. Nu börjar det tidskrävande arbetet med att uppdatera hemsidan kring händelsen. En första uppdatering är sidan Avfuktning med Acetec PD-150 varvid äldre ej längre gällande fabrikats informationsflöde delvis “redirectas” till.

Om krypgrund och skorstensfundament, 2010-12-01.
Sen kväll framför en spis med insats av braskamin går funderingar kring de skorstensfundament vi sett i krypgrund samt torpargrund. Skorstensfundament kan vara betydande i yta och fukttransport medges från marken vidare uppåt. Det är av största angelägenhet att ej förvärra situationen genom att isolera skorstensfundamentet så att markfukt kan stängas in och påverka kringliggande trä- och isoleringsdetaljer så att mögel m.m. bildas. Läs mer om Krypgrund och skorstensfundament.

Oförstörande fuktmätare öppnar möjligheter, 2010-11-25.
Efter en del tester och väntan på leverans kan vi nu presentera en mycket prisvärd s.k. oförstörande fuktmätare. Fuktmätaren med sin sfäriska ej penetrerande mätkropp indikerar fukt på visst djup i mätobjektet utan att skada ytan.

Avfuktare och miljö, är en avfuktare miljövänlig, 2010-11-12.
För att komma fram till om olika avfuktare kan räknas som “ecofriendly” har vi slagit vår tidígare och nyvunna erfarenhet samman och präntat ner några viktiga hållpunkter på den nya sidan miljövänlig avfuktare.

Om inneluftsventilerad krypgrund, 2010-10-20.
Uppdateringarna kommer inte riktigt så tätt nu som under tidigare perioder. Det beror på att vi skolar in ny personal, inte har haft någon semester under sommaren och på privata renoveringsprojekt samt framtidsplanering gällande företaget. Dock har det inkommit mången undran kring krypgrund och ventilation, om det går att lösa fuktbiten med att inneluftsventilera krypgrunder. Svaret är att det kan gå, särskilt om man projekterar noga i samband med att bygga krypgrund och huset i sig från början. En äldre krypgrund kan vara svår att konvertera till inneluftsventilerad sådan. Läs mer om inneluftsventilerad krypgrund.

Uppdatering med bilder kring vår fuktlogger, 2010-10-11.
Vi har förstått att produkten fuktlogger för många är något nytt och det är givetvis inte lätt att till fullo förstå hur man gör för att ställa in en sådan logger via USB och mjukvara som medföljer. Genom några enkla val har man gjort inställningen. Det är bra att på förhand kunna se hur fuktloggningen ritas upp i ett mycket lättförståeligt diagram. Handhavandet är enkelt och resultatet av loggningen är lättöverskådlig. Fuktlogger – Inställningar och diagram.

Nu går vi mot årstid då mögel som snömögel kan finnas, 2010-10-06.
Mögel kan hittas på alla platser där dess existentiella villkor uppfylls. Ett av dessa är gräsmatta där snömögel ofta uppträder. Snömöglet kan vara svårt att bekämpa genom mögelsanering men är lättare att förebygga bort genom rätt skötsel av gräset. Vi ger här även lite råd om detta. Mögel såsom snömögel.

Djur kan ha dött p.g.a. mögel som bildats i snigelslem från mördarsniglar,
2010-09-21.

Det är inte bara mögel som trivs när betesmarkerna blir fuktiga. De s.k. mördarsniglarna riskerar inte att torka ut och kan så gott som fritt föröka sig. Det som nu enligt flertalet källor hänt är att mögel kunnat tillväxa i slemmet som kommer från sniglarna. Eftersom antalet sniglar varit mycket högt i vissa delar av landet har även förekomsten av mögel varit densamma. Djuren som dött misstänks ha exponerats för möglet ifråga. Läs om mögel och mördarsniglar.

Vad är bäst för att torka tvätt, torkskåp eller avfuktare, 2010-09-17.
Denna typen av spörsmål inkommer främst från fastighetsägare vilka ska renovera eller iordningställa tvättstuga. Det kan vara lockande att köpa ett plåtschabrak till torkskåp med en värmefläkt i för en lite billigare peng jämfört med en avfuktare lämpad för uppgiften. Viktigt är att tänka framåt på vinsten som kan göras med en avfuktare. Det krävs helt enkelt förståelse för de olika systemen. Det ger vi förhoppningsvis nu via sidan avfuktare – torkskåp.

Många undrar över byggplast i krypgrund, 2010-09-11.
Det står lite nämnt på olika delar av vår webbplats kring byggplast och krypgrund. För att ytterligare förtydliga hur man på allra bästa sätt kan bruka plasten för att undvika markånga har det nu detaljerat och mer koncentrerat sammansatts en sida vid namn byggplast i krypgrund.

Vid import kan mögel lätt bildas i kläder och andra organiska material,
2010-08-25.

Det senaste året, främst sedan bekämpningsmedel mot mögel blev begränsat enligt lag har vi blivit förfrågade om luktsanering och mögelsanering av större importförsändelser. Kunder som köpt asiatiskt producerade via mögel kontaminerade plagg och saker har också hört av sig för råd om hur man själv kan sanera eller om det går att reklamera. Vi har nu sammanfattat en sida i ämnet vars överskrift är: Mögel och lukt vid import | Mögelsanering

Finndomo har satt in avfuktare med underkapacitet i krypgrunder som därför möglar, 2010-08-21.
Finndomo lär nu få erfara det andra husbyggare och husägare blivit varse, nämligen faktumet att avfuktare med kondensteknik kan falera i att ge tillräcklig avfuktning i en sval krypgrund.

Avfuktning kan utföras med infraröd teknik, 2010-08-17.
Något som ett fåtal avfuktnings- och saneringsfirmor i Sverige regelbundet brukar är att kombinera avfuktare med infraröd värme för att påskynda och rikta själva avfuktningen. Det kan i vissa fall vara riktigt lyckat men risker föreligger om man inte känner till hur metoden kan och ska användas.

Somliga avfuktare i krypgrund drar alldeles för mycket el, 2010-08-01.
Det beror ofta på rena missuppfattningar då husägaren eller installatören inte inser att mycket fukt kan transporteras in under eller genom grundmurarna. Här ges en beskrivande sida kring det som är viktigt att tänka på innan installation av avfuktare i krypgrund.

Källarsvamp upptäcks ofta i hus, 2010-07-28.
Det skickas in ett stort antal prover av misstänkt hussvamp per år för analys. Många av dessa visar sig vara källarsvamp som återfinns i husets torpargrund, källare, vind och krypgrund. Båtar och de skånska korsvirkeshusens yttre träkonstruktion är också i fara för denna mögelsvamp.

Mögelsanering av krypgrund kräver både kunskap och förberedelser,
2010-07-25.

Det är för oss en stor glädje när någon berättar att den tid vi lägger ned på artiklar relaterade till krypgrund har hjälpt dem med faktiska beslut och åtgärder. Därför fortsätter vi oförtrutet att fullkomligen “pumpa” ut behövlig kunskap, nu i form av en sida mer ingående behandlande mögelsanering i krypgrund.

Krypgrund har ett antal år på nacken, 2010-07-23.
Vad vi upplever som gammalt är relativt. Trots att krypgrund kan spåras ungefär 100 år tillbaka kan man inte kalla det för en äldre byggnadsmetod, i synnerhet inte då man först nu från myndighetshåll går ut och dementerar uppgifterna om att uteluftsventilation in i krypgrund ej fungerar tillfredsställande.

Kan sommarstuga klara sig utan avfuktare, 2010-07-13.
Sommarstugor lämnas ofta ouppvärmda och fuktiga under vintern. Här diskuterar vi inledande vad man bör tänka på kring avfuktare i sommarstuga och vad gäller uppvärmning kontra avfuktning, med andra ord vilket som är bäst.

Isolering av kantbalk i krypgrund ger effekt, 2010-07-07.
Det har varit många som efterfrågar hur man kan komma runt problemen med kantbalk i krypgrund, då med tanke på att kantbalkar ofta blir båda väldigt kalla och fuktiga samtidigt som markfukt dras in i krypgrunden under balken. En initial förklaring har lagts ut på sidan krypgrund-kantbalk.

Sommarstugelukt ifrån krypgrund, 2010-07-06.
Den nedanstående sida vi i ämnet krypgrund och sommarstuga skrev 4/6 drog till sig uppmärksamhet i form av vidare frågor. Dessa har vi sammanfattande svarat på under sidan krypgrund-sommarstugelukt.

Avfuktare Dantherm CDP för rumstempererad avfuktning, 2010-07-01.
I vissa miljöer likt pooler, simhallar, spa och varmlager fungerar CDP som avfuktare mycket bra. Möjlighet finns att sätta själva avfuktaren i annat rum än det där avfuktningen måste ske. CDP avfuktare.

Olika benämningar för mögel finns varav rödmögel är en, 2010-06-25.
Du har med stor sannolikhet någon gång stött på en rödaktig slemmig beläggning i badrum eller annan typ av våtutrymme. Det kan ha rört sig om något som man vanligen kallar rödmögel. Mögel av arten Fusarium benämns så, alt. slemmögel.

Det är inte direkt något nytt att mögel är vanligt i badrum, 2010-06-23.
Vi märker dock att kunskapen kring varför mögel i badrum uppkommer samt hur man kan förebygga rent generellt är bristfällig. Därför tillkom denna nya sidan som förhoppningsvis kan fungera som underlag för vidare tanke och åtgärdande av badrum.

Fuktcentrum anser att de avlivar myter kring krypgrund, 2010-06-18.
I en kortare artikel tar Fuktcentrum upp ämnet kring myter som råder gällande krypgrund. Vi tycker detta är ett bra initiativ och har därför skrivit en sammanfattning kring mytförekomsten.

Krypgrund har börjat byggas som varmgrund, 2010-06-15.
En ny typ av grundläggning kallad varmgrund byggs nu i Sverige. Denna ersätter krypgrund på ett fuktsäkert sätt. Varmgrunden kan även rymma varmvattenberedare, ventilationsaggregat m.m. och fungera som sekundär värmekälla till bostaden.

Avfuktare CTR 300TT, 2010-06-09.
Tidigare har Corroventas CTR 300TT i vårt tycke varit för dyr i inköp. Efter ett möte med representant från Corroventa enades vi om ett fördelaktigare avtal och CTR 300TT presenteras nu. Fördelar med CTR 300TT är att denna har en inbyggd ställbar fläkt som parallellt med avfuktningen kan tillgodose ett undertryck i krypgrund där detta är nödvändigt.

Sommarstugor dras med luktproblem från krypgrund, 2010-06-04.
Tråkigt nog är det här med sommarstugelukt beroende på ett för fuktigt klimat i krypgrunder mycket vanligt. En samlad överblick har lagts ut på sidan krypgrund-sommarstuga.

Nytillkommen avfuktare CTR 1000 LKV, 2010-06-01.
Med stor framgång har vi använt CTR 1000 LKV för avfuktning i kyrkor och lagerlokaler med flera krävande ställen, likt vid akut behov. Möjlighet till uthyrning finns i närheten av Ljungby eller efter överenskommelse.

Många frågar om blindbotten i krypgrund och torpargrund, 2010-05-30.
Vad är blindbotten i krypgrund, hur bör man göra när utbyte sker och vilken typ ska användas? Det är mycket vanliga inkommande frågor. Därmed behandlar vi nu krypgrund – blindbotten på en egen för ämnet relevant sida.

IVL´s forskning tyder på att mögelsanering med saneringsvätskor inte är fullt ut verksam, 2010-05-27.
En förstudie kring hur verksamma några olika saneringsvätskor är för att få bort mögel och mögelgifter har utförts i Sverige. Dessa förhandsresultat tyder på att mögelsanering är svår att utföra på ett hållbart sätt.

Besiktning av krypgrund är viktigt, 2010-05-18.
Besiktningen ifråga kan leda till att fördjupad undersökning av krypgrunden är bra att låta utföra. Krypgrund – Besiktning.

Krypgrund fungerar lika dåligt världen över, 2010-05-14.
Vi har sneglat på krypgrunder och förhållandet kring dessa i olika länder och kommer fram till att det överallt tyvärr är mer eller mindre lika illa. Krypgrund i olika länder.

Golven i krypgrund kan bli varmare med hjälp av avfuktare, 2010-05-12.
Vår erfarenhet gällande avfuktare i krypgrund är den att golven blir varmare med följd att uppvärmningen av rummen inte blir så kostsam. Därmed kan man tillgodoräkna sig den besparingen vilket direkt kan räknas från driften för avfuktaren. Totalekonomiskt sett gör man en klar vinst. Detta skriver vi mer om på sidan krypgrund relaterat golv.

Det är vanligt med mögel i kylskåp och kylrum, 2010-05-09.
De flesta känner säkert till hur man håller sitt kylskåp eller kylrum fräscht och fritt från mögel. Vi har trots detta fått in en del frågor i ämnet. Lukt och mögel kan tillkomma p.g.a. andra faktorer. Mögel i kylskåp

Vattenrenare som är effektiv mot gift från alger i vatten, 2010-05-06.
Från s.k. blå-gröna alger kan olika cyanotoxiner bildas (t.ex. BMAA), vilka misstänks vara starkt skadliga även i lägre koncentrationer. Intag med hälsovådlig följd kan ske från såväl vatten som från gröda som bevattnats med förorenat vatten. Mer info. ges under sidan Vattenrenare – Cyanotoxiner

Svartmögel på och i hus, 2010-05-02.
Allt fler uppmärksammar ökad förekomst av svartmögel i hus. Det finns olika anledningar till detta. Olämpliga byggnadsmaterial, bristande underhåll, klimatförändring m.m. På dagens sida ges en kortare sammanfattning gällande svartmögel på färg och impregnerat virke.

Ny krypgrundsisolering och dränering i form av Ignucell, 2010-04-28.
Vi kommer som det ser ut nu att inom en månad börja kunna leverera en mycket lyckad produkt vid namn Ignucell, som fungerar såväl isolerande som dränerande och därför lämpar sig bra till bl.a. krypgrund och källare.

Är det möjligt att gjuta platta i krypgrund eller torpargrund, 2010-04-24.
Det är en fråga som vi fått in ett stort antal gånger. Nu ligger ett sammanfattande svar på sidan krypgrund-platta där vi tar upp möjligheterna och riskerna som föreligger. Vi tar gärna emot dina synpunkter kring just gjutning av platta i krypgrund.

Undertrycksfläkt för krypgrund med styrning till avfuktare, 2010-04-23.
Acetec GSD 300 är en fläkt som skapar ett undertryck i den krypgrund som av någon anlednng måste ventileras mer än vad en normal sorptionsavfuktare klarar av. Samtidigt finns en hygrostat i fläkten som via eluttag kan styra extern avfuktare, tillika på ett energibesparande sätt p.g.a. programmeringen.

Vulkanaska i mängd kan vara skadligt, 2010-04-19.
Att inandas vulkanaska kan vara farligt, särskilt om det rör sig om mängder. I förebyggande syfte kan vår luftrenare modell Silent vara bra, eftersom den via fotokatalytisk effekt med avgivning av negativa joner sammanbinder fritt svävande partiklar så att de blir tyngre och faller nedåt till exempelvis golvet där dammsugaren kan ta hand om dem.

Sista osäkra produkten för krypgrund har inte sett dagens ljus, 2010-04-17.
Nu har det börjat göras reklam för s.k. FTX värmeväxlare till krypgrund. Vi ser att det finns överhängande risker med att dra in fuktig luft utifrån då värmeväxlaren inte alltid avfuktar, utan är beroende av att det endera inne eller ute är högre temperatur. Under perioder med ett temperaturmässigt jämnt förhållande samt mycket fuktig väderlek falerar systemets tänkta effekter och därför kan ge skador av fukt och mögel i krypgrunden.

Röklukt är inte trevligt att vistas i, särskilt inte inpyrd rök, 2010-04-15.
Vi ger på sidan sanering av röklukt grundläggande knep relaterat till våra luftrenare med fotokatalys, som är effektiva mot all den röklukt som finns i luften, ytligt och en liten bit in i porösa ytor, i skrymslen, vrår eller luftpassager av varierande storlek.

Fukt i hus beror delvis på ett felaktigt system för byggnation, 2010-04-12.
Det krävs att byggsverige och alla som berör ämnet sätter sig i “skolbänken” igen. I annat fall kommer man inte kunna lära sig samarbeta och stoppa problemen med fukt som bara eskalerar i såväl äldre som nybyggda hus. Double loop learning kan vara en god hjälp. Läs mer: Fukt i Hus – Skola om systemet

Krypgrund som byggts med kantbalk som grundmur, 2010-04-07.
Vi har under årens lopp kartlagt vilka krypgrunder som är de generellt sett mest problemfyllda både till fuktlast och skador samt sett till hur stora åtgärder som behövs för säkerställande. Se Krypgrund- Grundmur – Kantbalk.

Nyare varianter av poolavfuktare såsom Dantherm CDP, 2010-03-24.
Det är mycket vanligt med äldre avfuktare s.k. poolavfuktare som drar långt mer energi än modernare modeller. Samtidigt är det allt för vanligt att det i poolrum uppkommer fuktskador. Läs här om de poolavfuktare vi erbjuder.

Långtidsstabiliteten i saneringsvätska medger inte att den ersätter avfuktare,
2010-03-17.

En vanlig missuppfattning är att saneringsvätska kan användas för att en gång för alla åtgärda problem med mögel. Så enkelt är det inte vilket många husägare uppgivet fått erfara efter något år sedan sanering utfördes. Då kommer möglet tillbaka. Avfuktare måste i regel även användas för att skapa ett hållbart klimat och få bort själva källan till påväxten. Läs mer utförligt under sidan:
Saneringsvätska och luftrenare ersätter inte avfuktare

Närmare beskrivning kring golvbjälklag jämfört mellan torpargrund och krypgrund, 2010-03-12.
All positiv uppmärksamhet sporrar oss att lägga ut mer information i informationssyfte. Det är helt enkelt kul att kunna hjälpa till samtidigt som den värsta skrivklådan tillfälligt lägger sig, som t.ex. efter att ha färdat denna sidan om golvbjälklag i torpargrund och krypgrund.

Vi har på ett antal sidor berört ämnet sjuka hus, 2010-03-04.
Äntligen gavs tid att samla en mer sammanfattande text om sjuka hus då det idag varit soligt och torrt i luften, vilket tillfälligt lättade på vår telefon- och mailkö.

Snökaoset kan ställa till med översvämning i krypgrund och källare eller än värre där husen ligger utsatta, 2010-02-24.
Det är viktigt att vara förberedd med såväl kunskap som utrustning om översvämning sker. Vi har nu presenterat basal kunskap och grundläggande tips för säker och snabb avfuktning samt evakuering av vatten. Översvämning i krypgrund och källare

Ny Acetec i sortimentet, PD-150 är en mycket kompakt och energieffektiv avfuktare. 2010-02-18.
Acetec PD-150 passar många gånger perfekt för de mindre mer krävande applikationerna, där temperaturen periodvis är låg och måtten i “rummet” inte tillåter installation av större avfuktare. Sett till priset spås denna sorptionsavfuktare bli en storsäljare inom segmentet.

Beskrivning för installation i krypgrund av avfuktare Acetec, 2010-02-12.
Vi har fått in så många förfrågningar om att lägga ut beskrivande bilder och text som underlättar förståelsen gällande installation av avfuktare Acetec i krypgrund att det nu investerats i ett 2D program där vi kan skissa upp på ett ingående sätt för att få pedagogiska och lättförståeliga bilder.

Avfuktare kan spara pengar genom direkt energibesparing, 2010-02-09.
Att värma upp för att avfukta ett utrymme är ofta förenat med stora kostnader. Med rätt typ av avfuktare går det att göra energibesparing om upp till 50% eller vid vissa gynnsamma applikationer mer. Läs mer om Energibesparing med avfuktare såsom sorptionsavfuktare

Problem med fukt i kyrka och krypgrund, 2010-01-26.
Miljardsmäll väntar Svenska Kyrkan och landets församlingar. Av närmare 400 kontrollerade kyrkor måste i stort sett hälften saneras, renoveras och restaureras. Man har oförståndigt nog minskat uppvärmningen och ökat tjockleken på isoleringen i golvbjälklagen ovanför krypgrund. Det har fört med sig allvarliga fuktskador i och över krypgrunderna. Isolering och energibesparing förstör kyrkans krypgrund

Problemen med äldre typ av platta på mark, 2010-01-23.
Det har inkommit ett stort antal förfrågningar till oss om avfuktning av platta på mark där lukt kommer upp i huset. Tyvärr fungerar det inte att avfukta. Istället erbjuder vi ventilerat golv som läggs in efter att gammalt lukt- mögel och fuktskadat material i golv och väggar bytts ut till nytt. Här kan läsas mer information om platta på mark.

Sida som beskriver sorptionsavfuktare ganska ingående, 2010-01-19.
Det har kommit ut ett antal olika sorptionsavfuktare på marknaden och det kan vara svårt att välja. Vi ger här lite info. för att ge våra läsare mer kunskap om begreppet som sorptionsavfuktare utgör.

Ny sektion sammanfattar ämnet ventilation i hus, 2009-12-23.
Allt mer har skrivits av oss kring ventilation i hus, fördelar och nackdelar med ventilation i husets olika utrymmen. Nu är det dags att sammanfatta denna ventilations-information på en sida för att ge en överskådligare bild samt även lägga ut lämpliga produkter såsom ventilationsaggregat, badrumsfläkt m.m.

Ny avfuktare i sortimentet. Dantherm CDF serien. 2009-12-09.
Vi lyssnar ingående på olika önskemål och behov som framkommer efterhand och anpassar utbud och information utefter detta. Det har inkommit ett antal förfrågningar gällande vägghängda avfuktare, även med högre kapacitet. Därför har sortimentet utökats med Dantherm avfuktare serie CDF.

När ARN ger rekommendation bör husleverantör följa. 2009-11-26.
Det är vad vi anser i aktuella fall där Älvsbyhus är inblandade i reklamationer från husägarnas sida. Dock är ARN´s rekommendation inte tvingande och husleverantören gör som de själva behagar och anser vara riktigt.

Mer om olika system för avfuktning. 2009-11-17.
Under senare år har det lanserats ett flertal olika system för avfuktare och även varianter av fuktstyrd avfuktning. För att bringa klarhet i denna relativt sett nya och utökade begreppsvärlden har vi lagt till sidan; Direkt och indirekt fuktstyrd avfuktning

Kan jag själv underhålla min avfuktare? 2009-11-10.
Viktigt för hög prestanda, tillförlitlighet och hållbarhet är underhållet av avfuktare. Om underhåll eftersätts kan även hälsorelaterade problem uppkomma av i avfuktaren bildat mögel eller bakterier.  Här ges tips om underhåll av avfuktare.

Är mögelanalys i krypgrund verkligen behövligt? 2009-10-28.
Just denna fråga har ett stort antal gånger nått oss och som vanligt lägger vi ut svar då efterfrågan på sådant annonseras. I vissa fall, d.v.s. lyckligtvis de flesta är mögelanalys inte nödvändig. Läs mer under Mögelanalys – Behövs analys av mögel i krypgrund.

Nu är det dags att svara på alla frågor kring hus och husköp, 2009-10-22.
Vi får in en mängd spörsmål från personer vilka är i färd med att genomföra husköp eller nyligen har köpt hus. Frågorna rör ofta de stora problemområdena som fukt och mögel utgör. Ibland kan vi svara ingående ibland mer generellt beroende på problemformuleringen och frågan i sak. Vi svarar om hus och husköp

Finns det lösningar vid fuktskada i krypgrund, vilka i så fall, 2009-10-06.
Ett mycket stort antal frågor vi får in kretsar kring samma sak, nämligen vad man kan göra när fuktskada är ett faktum i krypgrunden. Ett generellt svar kan ges innan man tittat mer ingående på vad fuktskadan ställt till med. Här svarar vi på frågan om krypgrund och fuktskada.

Fuktlogger med PC-anslutning, 2009-09-28.
Vi fortsätter bredda utbudet och göra det ännu lättare för förvaltare och ägare av hus att kontrollera klimatet gällande fukt och temperatur. Vår Fuktlogger DT-171 kan lagra upp till 16.000 loggningar och är programmerbar gällande hur ofta loggning ska ske. Vidare finns möjlighet att importera loggningsvärdena till PC via medföljande programvara och USB-anslutningen som finns i änden på fuktloggern. Mer information om denna Fuktlogger.

Nyhet i form av AirGuard Luftrenare, 2009-09-24.
Företaget bakom vår effektiva fotokatalytiska luftrening har nu tagit fram en mycket snygg luftrenare som kallas AirSteril AirGuard. Luftrenaren drivs via en 12V ballast och kan därför installeras och nyttjas t.ex. i utrymmen som offentliga toaletter och diverse hygienutrymmen samt lager där säkerheten måste vara extra hög. Samtidigt erbjuds användning i bil, båt och husvagn genom den medlevererade adaptern för cigarettuttag. Information om Luftrenare AirGuard.

Comfort-Aire ut och Dantherm CDT avfuktare in, 2009-09-16.
Vi har helt sonika valt att ta bort kondensavfuktare Comfort-Aire ur utbudet till fördel för en mycket mer robust och kraftfull serie av avfuktare vid namn Dantherm CDT. Dessa används av proffs till byggavfuktning etc. då stryktåligheten samt avfuktningskapaciteten är mycket hög. Läs mer om Dantherm CDT avfuktare.

Ny revolutionerande fuktstyrd badrumsfläkt Intellivent, 2009-09-16.
Ett stort problem i många hus är just ventilationen av badrum och andra utrymmen där det alstras eller kan ansamlas skadlig fukt. Badrumsfläkten Intellivent är en nyhet inom fuktstyrda fläktar. Vinnande egenskaper såsom extremt låg ljudnivå och energibehov, automatisk varvtalsregulering, sensorisk automatprocesserad fuktavkänning, integrerad säkerhetsbrytare, indikationspanel med diodlampor, programmeringsbar. Intellivent badrumsfläkt sätter definitivt med ett flertal patent ny standard på marknaden.

Vad är skillnaden mellan vattenskada och fuktskada?, 2009-09-13.
Vi får in många frågor om hemförsäkringen täcker det som klassas fuktskada. Här presenteras en kort förklaring om skillnaden mellan vattenskada och fuktskada.

Undertrycksfläkt för kombination med avfuktare i krypgrund, 2009-09-02.
Vi har sedan företagets start haft en extra undertrycksfläkt i sortimentet för att kunna stärka undertrycket och ventilationen i krypgrunder med envis elak lukt som letar sig upp i huset trots avfuktarens positiva verkan. Nu finns information kring denna undertrycksfläkt presenterad. Märk väl att denna fläkt ej är avsedd för installation utan lämplig avfuktare.

Så här utför du kalibrering av din hygrometer, 2009-08-27.
Vi har många gånger fått förfrågan om man själv utan att skicka iväg fuktmätare som hygrometrar kan utföra kalibrering av dessa. Det kan man med hjälp av tekniskt rent salt, destillerat vatten och noggrannhet. Läs mer om kalibrering.

Hygrostat HygroPro åter i lager, 2009-08-23.
Vi drabbades tidigare i år av en större fraktskada gällande en försändelse av HygroPro som är en energibesparande hygrostat för styrning av avfuktare och värmeelement etc. Det är många som länge väntat på den ersättande försändelsen och vi börjar fr.o.m. tisdag-onsdag v.35 leverera HygroPro igen.
Tack för visat tålamod!

Syllventilation av krypgrund, är det bra ventilation för utrymmet?,
2009-08-18.

I vissa hus finns det upptaget hål i syllkonstruktionen för att krypgrunden ska kunna friskluftsventileras. Det har inkommit många spörsmål kring om syllventilation är bra eller ej och vilken avfuktare som bör väljas till utrymmet. Vi ger sammanfattande svar under sidan syllventilation.

Se senaste nyheterna

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd