WSP Ozonaggregat sanerar i väggar, golvbjälklag etc.

Vi har nu tagit fram ett kraftfullt större ozonaggregat för sanering av utrymmen som inte går att komma åt eller är olämpliga att sanera med saneringsvätska eller andra typer av ozonaggregat såsom t.ex. Luftrenare AirSteril.

Observera att detta aggregat har efterträtts av WaterSteril, som är ämnad även för vattenrening, då man kan pumpa ned ozonet direkt i brunnsvatten. Läs mer om WaterSteril i vår webshop. Produktinformationen på denna sida behålls som referens ett tag framöver.

Ozonaggregat WSP är uppbyggt genom Lysatron™ teknik vilket innebär att s.k. AOP “Advanced Oxidation Processed Ozone Enhancement” sanering ges. Aggregatet är portabelt och har en inbyggd luftpump som pressar luft igenom Lysatronkammaren vidare ut genom två utgångar som kopplas till siliconslangar. Slangarna kan ledas in genom små borrade hål i väggar, golvbjälklag och andra utrymmen som ska saneras från t.ex. mögel och lukt.

WSP ozonaggregat i serien AirSteril

WSP är mycket robust och byggt i formpressad aluminium. Vi har på efterfrågan från olika branscher tagit fram detta hög- kvalitativa ozonaggregat som väsentligen underlättar sanering inom ett antal olika applikationer. I nära samarbete med AirScience Technology erbjuder vi marknadsledande kvalitet och prestanda.

Arbetsområden för Ozonaggregat WSP

Det är vanligt att mögel i krypgrund även sätter sig i isoleringen under golvet, och/eller luktsmittar isoleringen. Har inte mögelangreppet gått för långt finns goda förutsättningar att avdöda möglet samt kraftigt minska eller helt få bort lukten. Saneringen blir då mycket billigare och enklare än att byta ut isoleringen.

Ozonaggregatet neutraliserar förutom mögel och lukt även ämnen i isolering som fungerar som grogrund och näring för möglet ifråga. Mögelsanering kan därför även utföras i förebyggande syfte.

Det är inte ovanligt att råttor och möss tar sig in i väggar och golv. Deras urin kan därför orsaka luktproblem. Här fungerar WSP ypperligt. Skadedjuren trivs inte då man använder aggregatet, de drivs ut.

Aggregatet fungerar också mycket bra som vattenrenare för brunn, damm och akvarium etc. WSP är en vidareutveckling av vår vattenrenare med extern kraftigare luftpump.

Vid luftrening kan ozonaggregatet med fördel och placeras i ett annat utrymme och genom slangarna fördelas den renande s.k. fotoplasman till ett eller flera olika utrymmen samtidigt. IP-klassning finns ej så placering i annat utrymme passar bra när man regelbundet ska sanera våtutrymmen etc.

Ventilationssystem är välkända härdar för mögel och bakterier. WSP kan med fördel kopplas till ventilationssystemet för regelbunden sanering, t.ex. nattetid när ingen person befinner sig i lokalerna dit ventilationen går. I ventilations- system ovanför utrymmen där mat lagas lagras ofta fett och annat vilket i en förlängning kan innebära brandfara. Vid drift av ozonaggregatet oxideras fettämnena till koldioxid och vatten och följer med luftströmmen ut. Luktsanering ges här även gällande matoset.

Förvaring av livsmedel i kyl- och frysrum säkerställs normalt mot snabb kontaminering av mögel och bakterier då man kan installera ozonaggregatet utanför förvaringsutrymmet och leda in fotoplasman genom siliconslangarna. Placering av ozonproducerande aggregat kan i regel inte göras inne i ett kallare utrymme då produktionen av ozon minskar med fallande temperatur. Här passar WSP därför bäst.

I ismaskiner bildas ett slags slem som innehåller bakterier. WSP kan enkelt kopplas till ismaskin för att undanröja problemet och hindra kontaminering av isen och livsmedlet (t.ex. fisk) som isen senare ska kyla ner, eller smitta av drycker vari isbitarna lägges.

Placering av ozonaggregatet

Ozonaggregatet ska placeras i väl ventilerat utrymme för att recirkulering av den neutraliserande fotoplasman inte ska ske in i luftpumpen igen. Detta förlänger livslängden gällande luftpumpen. Då aggregatet måste placeras i samma utrymme som ska saneras bör man välja vårt aggregat med extern luftpump. Läs mer under Vattenrenare. Möjlighet finns med den externa luftpumpen att antingen sätta luftpumpen utanför utrymmet eller dra en slang från luftpumpen att hämta frisk luft utanför utrymmet.

Ring oss för fri support och tips gällande ditt applikationsområde.

Tillbaka till avdelningen för ozonaggregat.

Uppdaterad 2019-05-27

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

LFS – Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd