Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

WSP Ozonaggregat sanerar i väggar, golvbjälklag etc.

Vi har nu tagit fram ett kraftfullt större ozonaggregat för sanering av utrymmen som inte går att komma åt eller är olämpliga att sanera med saneringsvätska eller andra typer av ozonaggregat såsom t.ex. Luftrenare AirSteril.

Ozonaggregat WSP är uppbyggt genom Lysatron™ teknik vilket innebär att s.k. AOP "Advanced Oxidation Processed Ozone Enhancement" sanering ges. Aggregatet är portabelt och har en inbyggd luftpump som pressar luft igenom Lysatronkammaren vidare ut genom två utgångar som kopplas till siliconslangar. Slangarna kan ledas in genom små borrade hål i väggar, golvbjälklag och andra utrymmen som ska saneras från t.ex. mögel och lukt.

Ozonaggregat WSP underlättar sanering av trånga eller oåtkomliga utrymmen samt öppnar nya saneringsmöjligheter.

WSP är mycket robust och byggt i formpressad aluminium. Vi har på efterfrågan från olika branscher tagit fram detta hög- kvalitativa ozonaggregat som väsentligen underlättar sanering inom ett antal olika applikationer.
I nära samarbete med AirScience Technology erbjuder vi marknads- ledande kvalitet och prestanda, till ett klart överkomligt pris.

Arbetsområden för Ozonaggregat WSP
Det är vanligt att mögel i krypgrund även sätter sig i isoleringen under golvet, och/eller luktsmittar isoleringen. Har inte mögelangreppet gått för långt finns goda förutsättningar att avdöda möglet samt kraftigt minska eller helt få bort lukten. Saneringen blir då mycket billigare och enklare än att byta ut isoleringen.

Ozonaggregatet neutraliserar förutom mögel och lukt även ämnen i isolering som fungerar som grogrund och näring för möglet ifråga. Mögelsanering kan därför även utföras i förebyggande syfte.

Det är inte ovanligt att råttor och möss tar sig in i väggar och golv. Deras urin kan därför orsaka luktproblem. Här fungerar WSP ypperligt. Skadedjuren trivs inte då man använder aggregatet, de drivs ut.

Aggregatet fungerar också mycket bra som vattenrenare för brunn, damm och akvarium etc. WSP är en vidareutveckling av vår vattenrenare med extern kraftigare luftpump.

Vid luftrening kan ozonaggregatet med fördel och placeras i ett annat utrymme och genom slangarna fördelas den renande s.k. fotoplasman till ett eller flera olika utrymmen samtidigt. IP-klassning finns ej så placering i annat utrymme passar bra när man regelbundet ska sanera våtutrymmen etc.

Ventilationssystem är välkända härdar för mögel och bakterier. WSP kan med fördel kopplas till ventilationssystemet för regelbunden sanering, t.ex. nattetid när ingen person befinner sig i lokalerna dit ventilationen går. I ventilations- system ovanför utrymmen där mat lagas lagras ofta fett och annat vilket i en förlängning kan innebära brandfara. Vid drift av ozonaggregatet oxideras fettämnena till koldioxid och vatten och följer med luftströmmen ut. Luktsanering ges här även gällande matoset.

Förvaring av livsmedel i kyl- och frysrum säkerställs normalt mot snabb konta- minering av mögel och bakterier då man kan installera ozonaggregatet utanför förvaringsutrymmet och leda in fotoplasman genom siliconslangarna. Placering av ozonproducerande aggregat kan i regel inte göras inne i ett kallare utrymme då produktionen av ozon minskar med fallande temperatur. Här passar WSP därför bäst.

I ismaskiner bildas ett slags slem som innehåller bakterier. WSP kan enkelt kopplas till ismaskin för att undanröja problemet och hindra kontaminering av isen och livsmedlet (t.ex. fisk) som isen senare ska kyla ner, eller smitta av drycker vari isbitarna lägges.

Placering av ozonaggregatet
Ozonaggregatet ska placeras i väl ventilerat utrymme för att recirkulering av den neutraliserande fotoplasman inte ska ske in i luftpumpen igen. Detta förlänger livslängden gällande luftpumpen. Då aggregatet måste placeras i samma utrymme som ska saneras bör man välja vårt aggregat med extern luftpump. Läs mer under Vattenrenare. Möjlighet finns med den externa luftpumpen att antingen sätta luftpumpen utanför utrymmet eller dra en slang från luftpumpen att hämta frisk luft utanför utrymmet.

WSP Ozonaggregat
Inkl moms och frakt samt tio meter siliconslang 12.995:-

Ring oss för fri support och tips gällande ditt applikationsområde!

Tillbaka till avdelningen för ozonaggregat.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB