AirSteril AS-Vent luftrenare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

7.675 kr7.995 kr

AirSteril AS-Vent för effektiv luftbehandling med UV-C, fotokatalys och valbart även ozon. Enheten kan dockas mot ventilationssystem eller installeras som fristående luftrenare.

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

AirSteril AS Vent är en luftrenare med cirkulär anslutning för enkel inkoppling t.ex. i befintligt ventilationssystem eller vid nyinstallation. Möjlighet finns därmed att redan på ingående ventilationsluft nå reningseffekt, vilken fördelas i hela huset. Ytterligare positivt är att luftrenaren verkar förebyggande mot uppbyggande av mögel och bakterier i ventilationsrören.

AirSteril AS Vent är direkt anpassad att dockas mot spirorör med 160 mm diameter. Med tillägg av spiro-reduktion kan måttanpassning ske till annan rördiameter.

UVC-kompositlampan samt katalysatorplattorna ligger monterade i luftflödets längdriktning för att maximal effekt ska nås.

Anslutning till ventilationssystem

Luftrenare AirSteril Vent är speciellt framtagen för direkt anslutning och installation i ventilationssystem. I villa m.fl. ventilationsapplikationer passar det bäst att sätta luftrenaren i kanalen för tilluft, efter ev. FTX-ventilationsaggregat. Därmed sker reningseffekt som effektivast och den renare luften fördelas ut genom anslutna tilluftsdon. Sekundäreffekt gällande luftreningen sprids i hela huset. För allmän luftrening i vistelsezon bör icke ozonavgivande lampa väljas.

Anslutning före och efter enheten ske ej bestå av aluminiumslang. Den katalytiska effekten kan då bli för hög.

Till avfuktare

Luftrenare Vent kan genom sin utformning fungera kompletterande till avfuktare med anslutningsmöjlighet för rör eller slang. Vid vattenskadeavfuktning t.ex. till avfuktare med tryck- eller sugtorkning leds direkt saneringseffekt tillsammans med torrare luft ned eller in i den vattenskadade konstruktionen som förebyggs från vidare angrepp av mögel eller bakterier, samtidigt som uppkomst av lukt motverkas.

Ytterligare applikation är i krypgrund, kopplad till avfuktare för intern verkan eller till undertrycksfläkt som drar ut illaluktande luft från krypgrunden. Lukten reduceras kraftigt alt. saneras helt bort från krypgrund eller därifrån utgående luft.

För lagerhall m.m

Luftrenaren kan anslutas till kanalfläkt och vid behov även dammfilter samt vid behov varvtalsregulering och hängas upp i taket vilket ger en god genomströmmande effekt. Om lokalen är stor kan rörsystem t.ex. byggas upp med insug i lokalens ena ände och utblås i andra.

Dokument och information

Ladda ned manual gällande Luftrenare AirSteril AS-Vent

Luftrenare AirSteril In-Duct för infällning i ventilation

Läs mer om ventilation

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Luftrenare AirSteril ger total koncentrationsreducering – TKR

Ozon ozonaggregat i soprum källsortering återvinningsstation

Luftrenare mot lukt och bakterier i pumphus och pumpstation

Specifikation

* Total längd exkl/inkl anslutningsdamasker 730/840 mm
* Diameter 160 mm
* Höjd 210 mm
* 4,7 kg
* Pulverlackerad (vit) aluminiumextrudering
* Polykarbonatgavlar, svagt ljusgenomsläppliga för enkel kontroll av funktion
* Uv- och ozonbeständiga damasker med slangklämmor för stabil infästning
* Kompositlampa 36W antingen med ozon (280mg/h) eller ozonfri
* 2 st Titandioxid-ytbehandlade plattor för fotokatalys

Relaterade Produkter
Rulla till toppen