Fuktkvotsmätare MD-814 fuktmätare med piggar

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

575 kr

Fuktkvotsmätare MD-814 har fyra piggar för säkrare avkänning av fuktkvoten i träbaserade material. Levereras med batteri, väska samt 2 st extra piggar.

Med fuktkvotsmätare även kallad insticksmätare kontrolleras halten av fukt i trämaterial. Detta är ett bra sätt att konstatera hur fuktigt det tidigare varit i huset med dess riskkonstruktioner.

Slut i lager

Artikelnummer 121158 Kategori

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Beskrivning

Denna fuktkvotsmätare till fabrikspris gör att Du professionellt kan inspektera och utföra adekvat fuktmätning i krypgrund eller vind etc. till 1/4 av kostnaden för att anlita firma att inspektera vid ett tillfälle.

Fuktkvot i krypgrund och vind etc.

Då den relativa luftfuktigheten (RF) ökar i krypgrund eller vind ökar också fuktinnehållet i byggnadsmaterialet, som strävar efter att hålla i stort sett motsvarande samma RF som luften. Svängningarna i RF är snabbare än svängningarna i fuktkvoten i byggnadsmaterialet. Detta beror på att byggnadsmaterial som väl absorberat en ansenlig mängd fukt tar tid på sig att återge fukten till luften. Att enbart mäta RF med en hygrometer ger därför inte fullständigt svar på om det under tidigare perioder varit ett för mögel gynnsamt klimat eller ej.

Mätvärden gällande fuktkvot

Mätvärden och gränsvärden gällande fuktkvot i trä

Fuktkvot omvandlat till relativ fuktighet

Kompensationsvärden gällande fuktkvotsmätare i olika temperaturer

Fuktmätningens utförande

Tryck in mätspetsarna i byggnadsmaterialet ca. 5mm, försiktigt men bestämt. Tryck på knapp “H” för att få fuktkvotsvärdet att stanna kvar på displayen sedan mätspetsarna dragits ut. Mät med jämna mellanrum i byggnadsmaterialet (endast i träbaserat material). Det kan skilja relativt mycket i fuktkvot från de norra till södra delarna i huset. Ger fuktkvotsmätare MD814 indikation om lokalt förhöjd fuktkvot, negligera inte detta.

Är träet kallare än +20C. bör man kompensera värdena enligt kompensationstabellen ovan.

Tryck in mätspetsarna längs med ådringen i träet, annars kan små sprickor i träet göra att uppmätta värden blir felaktigt lägre.

Fuktkvotsmätning i tryckimpregnerat virke kan innebära att visad fuktkvot blir högre än i motsvarande icke impregnerat virke. Detta beror på att man skyddar virket genom att under tryck impregnera med bl.a. olika metaller som t.e.x. koppar. Metaller leder ström likt fukt och fuktkvotsmätaren indikerar då något högre fuktkvot än annars. Dock ska man om fuktkvoten överstiger 16-17% vidta åtgärder som installation av avfuktare, för att vara på den säkra sidan.

Läs här om hur du själv kan utföra fuktmätning.
Relaterade Produkter