Inspektionslampa för UV-detektering och fluorescens

825 kr

Genom att belysa ytor med UV-ljus i starkt reglerad samt precis våglängd, kan man detektera, blod, kattkiss, sperma, smuts och i vissa fall mögelgift. Det går även med inspektionslampan att kontrollera hur noggrant en städning utförts. Kan med fördel användas vid socialsanering och för efterkontroll vid flyttstädning.

Artikelnummer 121141 Kategori Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Beskrivning

Det krävs förhållandevis riklig tillväxt av mögel på byggnadsmaterial i hus för att man ska kunna upptäcka det med blotta ögat, vid okulär inspektion. Användande av vanlig ficklampa kan göra att möglet genomlyses och därför inte blir synligt. Med hjälp av LFS Mögeldetektor ökar möjligheterna att se både mögel, mögelmetaboliter och vissa mögelgifter.

Inspektionslampan som är handhållen fungerar genom LED-teknik där våglängdsområdet av ljus istället för genomlysning av mögelmycel och mögelgift får detsamma att flourescera. Vid inledande samt ingående tester noterade vi stor skillnad i detektionskvalitet mellan olika lampor och avgivna våglängder av ultraviolett ljus. Valet föll på här presenterad enhet som till priset ger mycket god prestanda uppfyllande såväl kommersiell som industriell kvalitet.

Detektion av mögel och mögelgift

Tekniken vi använder för att upptäcka möglet samt vissa av dess gifter har ursprungligen tagits fram för detektion av gift på t.ex. grödor och djurfoder och för att äkthetsbestämma sedlar. Vidare används inspektionslampan för upptäckt av vissa sjukdomar som ringorm, invasiva svamp- och mögelangrepp, psoriasis etc. och av poliser samt mordutredare för spårning av blod, sperma och tygfibrer m.m. Se referenserna (1-4) längst ned på sidan.

Forskning genomförd i Lund visar att mögelgift i hus med fuktproblem och mögel är vanligt. Vid egenkontroll eller fackmannamässig inspektion utan provtagning och analys är det ofta svårt att upptäcka begynnande lätt mögeltillväxt eftersom mycelet inte hunnit spridas tillräckligt. Mögelsubstanserna likt mögelgift kan vara svåra att se eller urskilja med blotta ögat, men genom mögeldetektorn ökar möjligheten att redan innan provtagning och analys konstatera mikrobiologisk skada. Samtidigt blir det lättare att göra bedömning om skadeomfattning och se vid vilket ställe det är mest intressant att ta prover för analys via laboratorium, om analys i sig anses behövas.

Såväl hyfer som mögelgifter och andra mögelmetaboliter kan under vissa förhållanden ses med UV-ljuset.

Mögel kan ibland fås att lysa upp under skenet av mögeldetektorn och inspektionslampan

En av bilderna ovan är tagna i krypgrund där en bit av blindbotten är borttagen för lättare okulär inspektion. Viss mögelpåväxt kunde konstateras redan utan mögeldetektorn, bild t.v. För bästa effekt via UV-ljuset släcktes pannlampan och mögeldetektorn tändes. I bilden t.h. flourescerar möglet tydligt både i isoleringen och på brädorna. Senare analyser från krypgrunden gav positivt svar gällande några olika vanligen förekommande mögelarter såsom t.ex. Aspergillus, Penicillium och Stachybotrys.

Mögel i isolering fluorescerar under lampans sken

Den tydligaste fluorescerande effekten gavs här på områden där möglet ej mörkfärgat isoleringen. Isolering är förutom trämaterial vanligt ställe att finna mikrobiell skada, vilket innefattar bakterier och mögel.

Här ses mikrobiell skada under mögeldetektorns sken

Ytterligare visad bild beskriver vägg i äldre källare där det stått en torktumlare och blåst ut fuktig luft. Mögelfluorescensen går där i ton av grönt och blått.

Här är mögeldetektorn nyttjad i badrum

Här tittar vi på taket i ett dåligt ventilerat badrum. För blotta ögat utan mögeldetektorn igång visar sig förutom färgflagning svagt bruna fläckar. Dessa fläckar återkommer efter borttvättning eftersom badrummet frekvent används så luftfuktigheten stiger och kondensdroppar ansamlas vid taket. Förtydligande om mögelangrepp sker genom påväxtens fluorescens. Notera att vit färg t.ex. blir blå-lila eller brun under inspektionslampans sken, beroende på färgens kemiska sammansättning. Möglet kontrasteras tydligt.

Utfallsfrekvens

Syns alltid mögel med dess metaboliter som fluorescerande? Nej, man kan inte alltid räkna med att möglet lyser upp via UV-ljuset. Kraftig påväxt som är mörkare i tonen likt fläckarna på källarväggen och isoleringen i krypgrunden i bilderna ovan förblir med viss nyansskillnad mörka. Vissa mögel- och svamparter t.ex. under begreppen svartmögel eller blånadssvamp lyser inte upp under inspektionslampan men syns dock tydligare. Det kan bero på att hyferna eller sporerna ej fluorescerar. Undantaget är bland andra Aspergillus versicolor som kan anta orange ton, Trichoderma atroviride med röd-rosa ton och Penicillium sp med rosa ton. Vår erfarenhet är att det även om ingen färgförändring ges ofta ändå blir avsevärt lättare att upptäcka mikroberna, speciellt om det är mindre prickar av svartmögel eller vitmögel som inte hunnit sprida ut sig till rikligare växt. De från möglet avgivna gifterna och andra sekundärämnen kan fluorescera mycket skarpt. Antingen ses det spritt över hela den centrala påväxten eller runt denna.

Ett exempel på mögelgift som kan fluorescera blått eller grönaktigt är Ochratoxin, vilket också klassas som naturligt producerad toxisk klorfenol.

Solinstrålning direkt på angreppsstället gör att det inte ger så tydlig färgskiftning under UV-belysning. Möglets ålder och tillväxtvillkor är andra saker som styr huruvida mögeldetektorn ska kunna få det att fluorescera eller få det att framträda tydligare.

Märk väl att det finns annat än mögelgift som kan fluorescera. Ett exempel kan vara isolering där man använt vissa ämnen för brandskydd och mögelhämmande effekter. Vidare kan vissa rengöringsmedel, tyger etc. visa fluorescerande effekt. Mögeldetektorn kan användas som komplement till okulär inspektion och vidare analys samt luktprovtagning.

När man väl med mögeldetektorn funnit det som misstänks vara mögel finns möjlighet att gå vidare med ett snabbtest som detekterar och ger utslag för 32 mögelarter, liggande över gränsvärdet som själva testet är framtaget för. Mögeltestet är utslagsgivande speciellt för de typer av mögel som vanligen återfinnes i hus med fuktskada eller vattenskada. Se mögeltestet under tillbehör till lampan.

Inspektionslampa för kontroll vid socialsanering och vid städning

Somliga ämnen fluorescerar och syns långt lättare med inspektionslampan. Andra ämnen absorberar ljuset och kan istället ses som mörkare fläckar om omgivande ytor lyser upp. Detta kan nyttjas för att kontrollera hur bra städning har utförts, för att spåra urinfläckar från husdjur och för att upptäcka kroppsvätskor o.s.v.. Bland annat används lamptypen av kriminaltekniker vid deras brottsplatsundersökningar. Inspektionslampan är ett ovärderligt redskap när socialsanering ska göras. Med socialsanering menas sanering där ohälsosam miljö uppkommit för att städning och skötsel ej skett i lägenhet och hus. Socialsanering kan även krävas där olycksfall skett. Läs mer om socialsanering och se bildexempel där inspektionslampan används för att spåra smuts på toalett.

Viss forskning antyder att vitmögel som inte fluorescerar under mögeldetektorns sken ej avger mögelgift. Det kan man inte lita på då mögel kan anta olika grader av färg under bestrålning. Det går inte att artbestämma mögel via Mögeldetektorn. Vill man artbestämma gäller vidare analys som t.ex. mikroskopering, odling eller DNA-analys.

Referenser

1) Aspergillus Ear Rot – Screening for Aflatoxin, Purdue University, 2012. (Video)

2) Aflatoxin less pervasive than expected, Michigan State University, 2012.

3) Simple method for screening aflatoxin-producing molds by UV photography, K. Yabe et al., 1987. (pdf)

4) Screening and Characterization of Mycotoxin Producing Fungi from Dried Fruits and Grains, P. Sekar et al., 2008.

Specifikation

* Hölje Aluminium T6061
* Belagd Aluminiumreflektor
* 1W LED-UV
* Japanskt precisionschip
* Optisk lins
* LED livslängd >20.000h
* IP klass X8
* 1 st AA batteri
* On-Off knapp (Grön i bild)
* Mått 98×21
* Handledsrem

Relaterade Produkter