• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-15
  • 0372-10010

Test Coronavirus Covid-19 SARS-CoV-2 för ytor

I samarbete med laboratorium kan vi nu erbjuda test för ytor gällande Coronavirus, också kallat Covid-19 eller SARS-COV-2.

Själva testet kan man själv enkelt genomföra efter att ha fått testsatsen från oss via Postnord.

Testet skickas efter att det tagits i förfrankerat spårbart brev till laboratorium som utvecklat en mycket precis metod. Där analyseras och skrivs provsvar ut. Svaret E-postas från oss till dig så snart det inkommer från laboratoriet.

Mer information såsom provtagningsmanual och priser kommer inom kort.

Artikelnummer 900043 Kategori

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Beskrivning

Sjukdom orsakad av COVID-19, Coronavirus, kan medföra en rad olika hälsoeffekter, allt från lättare symtom till svårt akuta andningssyndrom. SARS-CoV-2 har på kort tid spridits över hela världen och anses vara ett akut hot mot den globala hälsan och ekonomin.

Viruset har visats vara extremt smittsamt och kan spridas genom droppar (aerosol) från näsan eller munnen t.ex. när en smittad person andas, hostar eller nyser. Andra människor kan smittas av SARS-CoV-2 genom att vidröra kontaminerade föremål eller ytor, och därefter genom att viruset förs till mun, näsa eller ögon. Flertalet studier har visat att Coronaviruset kan kvarstå på ytor från några timmar upp till flera dagar, beroende på en rad olika faktorer.

Ökad rengöring och desinfektion av inomhusmiljön kan betydligt reducera risken för att spridning av sjukdomen. Testet har utvecklats för att upptäcka Covid-19 på ytor, för utvärdering om ytorna utgör ett potentiellt hot för överföring av viruset.

Test och analys

Laboratorieanalysen är baserad på RT qPCR-teknik där virusets RNA identifieras och kvantifieras enligt rekommendation av WHO – Världshälsoorganisationen. Med Coronatestet har tekniken ytterligare förbättrats för ökning av specifikationen och känsligheten i jämförelse med standardtest RT qPCR. Med detta test är det möjligt att upptäcka så lite som 70 viruspartiklar på provtagningsytan. Det innebär att laboratoriet kunnat detektera SARS-CoV-2 på en yta där 5 mikroliter av ett salivprov, utspätt 40.000 gånger, applicerats och fått torka in.

Coronaviruset består av ett lipidhölje som skyddar dess RNA. Om höljet förstörs men RNA förblir intakt, förlorar viruset sin infektionsförmåga men kan fortfarande upptäckas via testet.

För ökad specifikation riktar sig analysen till två virala RNA-sekvenser. Dessutom mäts mängden humant DNA på de testade ytorna. Mänskligt DNA utgör inte en hälsorisk i sig, men används i detta fallet som markör för hur rena ytorna är. Om nivåerna av mänskligt DNA är höga bör förbättrad rengöring och desinfektion övervägas. Det gäller i regel även om inget SARS-CoV-2 finns, eftersom bristande rengöring och desinfektion kan utgöra potentiell risk om en användare av huset eller fastigheten smittas.

Desinfektion och sanering

Vi erbjuder även inom vårt fysiska upptagningsområde desinfektion och sanering mot Coronavirus. Metoden som används tillhör de marknadsledande desinfektionsmetoderna och nyttjas i flertalet olika länder med verifierad framgång.

Vi har även i sortimentet fotokatalytiska luftrenare som kan verka reducerande mot virus, mögel, bakterier och lukt av olika slag.

Sanering och desinfektion mot virus Coronavirus COVID-19

– Välja Luftrenare i serien AirSteril för effektiv luftrening

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “Test Coronavirus Covid-19”

Relaterade Produkter