Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Amazonas regnskog - Världens största luftrenare

Förutom att syresätta luften har växter och träd också den mycket viktiga funktionen att fungera som luftrenare. Det brukar talas om att Amazonas regnskog är jordens lungor, vilket stämmer bra då regnskogarna omsätter mycket stora mängder luft, näring och vatten. Vattnet som genom rotsystemen sugs upp renas genom fotosyntesen vilken har förmåga att neutralisera många sorters föroreningar. Samtidigt är träden mycket bra direkta luftrenare genom att dra till sig luft och neutralisera koldioxid samt olika skadliga gaser i luften.

Det finns idag luftrenare som efterliknar fotosyntes genom fotokatalys. En av dessa heter AirSteril.

Bild föreställande Amazonas regnskog som är jordens lungor och betydande luftrenareOm klimatförändringen verkligen beror på koldioxidutsläppen så är vi illa ute då regnskogen och vår effektiva luftrenings-
apparat i allt högre takt skövlas. Faktum är att även om klimatets förändring inte beror på koldixoid så ökar luftförorening-
arna över hela världen då regnskogen minskar. Detta slår i sin tur negativt mot både människa, djur och växter.

Vissa menar att de livs levande luftrenarna skövlas för att ge plats åt sockerrörsodling. Detta stämmer inte då sockerrör inte trivs bra i Amazonas klimat. Skövlingen beror snarare på utvecklingen av infrastrukturen samt också på profiterandet kring det värdefulla virket.

Förutom effektiv luftrening har regnskogen högre motståndskraft mot mögel än vad växtligheten har i kallare klimat. Det är ett måste då mögel trivs mycket bättre där det finns rikligt med fukt och värme.

Det har på senare tid uppmärksammats att tropiska trädarter består av ett virke som håller längre då det utsätts för fukt. detta skulle vi kunna utnyttja mer än till utemöbler och trallgolv. Det skulle t.ex. kunna sättas som blindbotten i krypgrund eller på andra ställen som kräver större motståndskraft mot mikrobiellt angrepp. Med andra ord så är Amazonas levande luftrenare naturligt impregnerande. Denna tryckimpregnering håller dock inte i all evighet då det är meningen att träden ska ingå i den naturliga näringskedjan.

Mer information:

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB