Amazonas regnskog – Världens största luftrenare

Förutom att syresätta luften har växter och träd också den mycket viktiga funktionen att fungera som luftrenare. Det brukar talas om att Amazonas regnskog är jordens lungor, vilket stämmer bra då regnskogarna omsätter mycket stora mängder luft, näring och vatten. Vattnet som genom rotsystemen sugs upp renas genom fotosyntesen vilken har förmåga att neutralisera många sorters föroreningar. Samtidigt är träden mycket bra direkta luftrenare genom att dra till sig luft och neutralisera koldioxid samt olika skadliga gaser i luften.

Det finns idag luftrenare som efterliknar fotosyntes genom fotokatalys. En av dessa heter AirSteril.

Amazonas regnskogar är världens största luftrenareOm klimatförändringen verkligen beror på koldioxidutsläppen så är vi illa ute då regnskogen och vår effektiva luftreningsapparat i allt högre takt skövlas. Faktum är att även om klimatets förändring inte beror på koldixoid så ökar luftföroreningarna över hela världen då regnskogen minskar. Detta slår i sin tur negativt mot både människa, djur och växter.

Vissa menar att de livs levande luftrenarna skövlas för att ge plats åt sockerrörsodling. Detta stämmer inte då sockerrör inte trivs bra i Amazonas klimat. Skövlingen beror snarare på utvecklingen av infrastrukturen samt också på profiterande kring det värdefulla virket.

Förutom effektiv luftrening har regnskogen högre motståndskraft mot mögel än vad växtligheten har i kallare klimat. Det är ett måste då mögel trivs mycket bättre där det finns rikligt med fukt och värme.

Det har på senare tid uppmärksammats att tropiska trädarter består av ett virke som håller längre då det utsätts för fukt. detta skulle vi kunna utnyttja mer än till utemöbler och trallgolv. Det skulle t.ex. kunna sättas som blindbotten i krypgrund eller på andra ställen som kräver större motståndskraft mot mikrobiellt angrepp. Med andra ord så är Amazonas levande luftrenare naturligt impregnerande. Denna tryckimpregnering håller dock inte i all evighet då det är meningen att träden ska ingå i den naturliga näringskedjan.

Mer information:

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

LFS – Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd