Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

SolarVenti 14 test och mätningar

Luftsolfångaren från SolarVenti som är testad utgör en yta på 1,4 m2

Mätningarna är utförda av Søren Østergaard Jensen, Teknologisk Institut i Danmark, rapport nr: 94-1.

Ur rapporten om SolarVenti SV14:
Solcellen startar vid en ljusintensitet (instrålning) på mellan 80 och 95 watt/m2. Redan vid en instrålning på 300 watt är luftmängden 50 m3/ timma, stigande till 60 m3/timma vid full instrålning. Med en luftström på 60 m3/timma höjs den inblåsta luften med cirka 30° i förhållande till utetemperaturen. Solcellens och fläktens effekt är enligt testet ytterst lite beroende av solens infallsvinkel. Först när solvinkeln överstiger 60° minskas luftströmmen betydligt och fläkten stannar helt vid en vinkel på ca 80°.
Sammanfattning av testen:
Vid full instrålning kan aggregatet värma upp luften med en effekt motsvarande 700-750 watt och den inblåsta luften höjs med cirka 30° i förhållande till utetemperaturen.

Ytterligare beräkningar utgående från test och mätningar:
I en kall sommarstuga av trä kan virket på vintern ha en fuktkvot på 15% vilket motsvarar en relativ fuktighet på 75%. Virket fungerar då som en absorbator och strävar efter att hålla 75 % RF, när uppvärmningen och uttorkningen påbörjas. Avdunstningen från virket fortsätter tills detta har torkat till en fuktkvot på ca. 10 %. En förutsättning för uttorkningen är att virkets vatteninnehåll förångas, vilket kräver energi. Energiåtgången då vatten förångas, vid 0 grader, är 2490 joule/gram. En sommarstuga av trä innehåller cirka 1000 kg trä. Om virket skall torkas från 15 till 10 % fuktighet så skall 50 kg vatten förångas. Vid en effekt på 700 watt kan Luftsolfångare Solarventi 14, avlägsna 700x3600/2490 gram vatten per timma. Detta motsvarar ca 1 liter. I verkligheten kommer mycket mera än 1 liter i timman att avlägsnas, eftersom varje m2 fönster som vetter mot solen ger en direkt instrålning på ca 800 watt Dessutom är en stor del av aggregatets drifttimmar under perioder då uteluften har en mycket låg relativ fuktighet, i kallt och klart väder. Denna test innebär att SolarVenti är ett mycket bra vapen i kamp mot fukt i stugor.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Testets Validitet

I stort stämmer testet bra. Dock måste vi ta med i beräkningen att ny fukt hela tiden tillförs byggnaden i fråga, samtidigt som klimatförändring pågår.