Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

TFA oförstörande fuktmätare fuktindikator med kula

TFA Oförstörande Fuktmätare
TFA oförstörande fuktmätare är en elektronisk fuktindikator där mätprocessen fungerar via högfrekvens som kan leta sig in mellan 20-40 mm i materialet som ska fuktmätas.

Instrumentet används för icke förstörande mätning av fukt i byggnader eller båtar etc. Fuktmätaren startas och kulan hålls lätt emot materialet. Man kan enkelt mäta av lite större ytor genom att sakta dra kulan längs ut med materialet, likt i våtutrymmen och mot golv, väggar och tak i övrigt.


Specifikation

  • Typ av Sensor: Metal Spheroid

  • Mätutrymme: 0-100 (WT-% eller CM-%)

  • Maximal upplösning: 1

  • Batteri: 9V

  • Mått: 180 x 45 x 35 mm

  • Vikt: 180 gram

Oförstörande fuktmätning

Handhållen fuktmätare med oförstörande kulaEn oförstörande fuktmätare är endast ämnad att indikera om mängden fukt i objektmaterialet kan vara för hög eller ej. Vid mer specifik fuktmätning måste borrhål/provhål tas upp vilket är väsentligen mer tidsödande och förstör ytskikt etc. Tillsammans med kännedom om huskonstruktion, båtar etc. kan man med TFA oförstörande fuktmätare dra slutsatser för ev. vidare åtgärd. Ska mätning ske i badrum är det mycket viktigt att ytan där mätkulan ska dras över är torr. Annars kan man luras tro att det är för fuktigt under tätskiktet i form av badrumsmatta eller annat.

Vidare kan fuktmätaren användas för snabb överblick gällande fuktmätning i platta på mark, innerväggar, källarväggar, golv och syllar etc.

Inklusive mervärdesskatt och frakt 1.285:-

TFA Oförstörande Fuktmätare kan beställas via AvfuktareButiken

Se även:

2019-02-18
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Nås för höga fuktvärden vid mätningen kan det vara behövligt med avfuktare. Se olika avfuktare i vårt sorrtiment.

För loggning av temperatur och fukt har vi TFA klimatlogger i vårt utbud.

Det är av stor vikt att förebyggande utföra egenkontroll och fuktmätning i sin bostad. Mögel och bakterier kan nämligen vara hälsovådligt.