Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Installationsanvisning gällande TrygghetsVakten för krypgrund

Installationen av TrygghetsVakten i Krypgrund är mycket enkel. De flesta klarar själva av installationen som brukar kunna göras på någon till några timmar. Dataenheten med fukt- och temperatursensor skruvas fast i blindbotten med tre skruvar och värmekabeln sättas fast med klammer avsedda för uppfästning värmekabel. Värmekabeln ska hänga slackt mellan klammern så att värmen (då enheten avfuktar) ska sprida sig i luften. Framdragning av el till avfuktaren ska göras av behörig elektriker.

Vid köp av avfuktare från oss ingår fri telefonsupport vid behov.

En mycket utförlig steg för steg anvisning medföljer TrygghetsVakten. Denna omfattar även tips och checklista gällande att minska krypgrundens fuktlast. Läs också vår ingående information om krypgrund innan köp och installation.

Här nedanför beskrivs installationsprincipen gällande några av de vanligaste typerna av kryputrymmen.

Här ses installation av TrygghetsVakten Krypgrund Enkel i ett mindre utrymme med två rum.
Här ses ett mindre utrymme med i stort sett åtskiljda rum. TrygghetsVaktens dataenhet sätts innanför ventil åt norr.

Övervägande del av värmekabeln sätts åt söder för att säkert fuktskydda hela utrymmet.

Om båda rummen ligger åt norr sätts dataenheten åt nordväst.

I vissa fall kan det vara så att det södra rummet är fuktigare. Då ska dataenheten sättas där istället.


Beskrivande skiss över en installation av Krypgrund Extra i ett LB-hus.


Här ses krypgrund med mittgående s.k. hjärtmur. Denna lösning är vanlig i bl.a. LB-hus.

TrygghetsVakten Extra innebär att två från varandra fristående enheter placeras i de separata rummen.

Principen med uppfästning av dataenheterna är liknande ovanstående grund, gällande väderstrecken.

I ett Älvsbyhus behöver man oftast inte skydda det mittersta rummet som naturligt är varmare och mindre fuktigt.


Här ses en grundläggning som är vanlig idag, vilken ofta representeras av Älvsbyhus.

Det mittersta utrymmet behöver i regel inte skyddas då det där är varmare och mindre fuktigt.

Dragningen av TrygghetsVakten sker i de två yttre rummen, med samma "väderstrecks-
förfarande" som i ovanstående installationer.
TrygghetsVakten installerad i krypgrund med plintar.
I många krypgrunder finns stabiliserande plintar. Då värmekabelns båda ändar är fästa i dataenheten kan inte plintarna kringgås. Detta är dock inget problem då det i regel räcker med att skydda de båda kallaste och fuktigaste ytorna och norr och väst.

Vi har fått in värdefulla tips från kunder som försiktigt med domkraft lyft trossbotten över träplintarna och på så sätt kommit år att dra TrygghetsVaktens kabel på annorlunda sätt. Var dock mycket försiktig om du ska använda domkraft och lyft inte mer än att kabeln precis kan dras förbi.


Här ska man tänka på att dra in mer värmekabel i det utrymme som TrygghetsVaktens dataenhet inte sitter i.
Här ses ett hus i vinkel, med tre olika rum.   Viktigt är att man drar mer värmekabel i det rum som dataenheten inte sitter i.

Var överlag noga med att inte antalet m2 eller m3 överstiger TrygghetsVaktens kapacitet.

Om kapaciteten överskrids kan man lägga krypgrundsisolering för att kompensera.

Läggning av krypgrundsisolering minskar energiförbrukningen med upp till 50% och gör därmed TrygghetsVakten effektivare.Viktigt att tänka på där platta på mark angränsar till krypgrund är att värmekabeln ska dras förbi plattan för att motverka kondens där.


Här är ytterligare ett vanligt exempel på krypgrund, som angränsar till platta på mark.

Då plattan kyler ner den del av krypgrunden som angränsar till plattan ska värmekabeln från TrygghetsVakten dras förbi hela muren mot plattan.


Det går även bra att använda TrygghetsVakten Krypgrund på vinden!

Vid önskemål kan vi E-maila dig TrygghetsVaktens senast uppdaterade installationsanvisning för krypgrunder.

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB