Installationsanvisning gällande TrygghetsVakten för krypgrund

Installationen av TrygghetsVakten i Krypgrund är mycket enkel. De flesta klarar själva av installationen som brukar kunna göras på någon till några timmar. Dataenheten med fukt- och temperatursensor skruvas fast i blindbotten med tre skruvar och värmekabeln sättas fast med klammer avsedda för uppfästning värmekabel. Värmekabeln ska hänga slackt mellan klammern så att värmen (då enheten avfuktar) ska sprida sig i luften. Framdragning av el till avfuktaren ska göras av behörig elektriker.

En mycket utförlig steg för steg anvisning medföljer TrygghetsVakten. Denna omfattar även tips och checklista gällande att minska krypgrundens fuktlast. Läs också vår ingående information om krypgrund innan installation.

Här nedanför beskrivs installationsprincipen gällande några av de vanligaste typerna av kryputrymmen.

enkel installation
Här ses ett mindre utrymme med i stort sett åtskilda rum. TrygghetsVaktens dataenhet sätts innanför ventil åt norr.

Övervägande del av värmekabeln sätts åt söder för att säkert fuktskydda hela utrymmet.

Om båda rummen ligger åt norr sätts dataenheten åt nordväst.

I vissa fall kan det vara så att det södra rummet är fuktigare. Då ska dataenheten sättas där istället.

Installation i två skepp i krypgrund

Här ses krypgrund med mittgående s.k. hjärtmur. Denna lösning är vanlig i bl.a. LB-hus.

TrygghetsVakten Extra innebär att två från varandra fristående enheter placeras i de separata rummen.

Principen med uppfästning av dataenheterna är liknande ovanstående grund, gällande väderstrecken.

Avfuktare behövs ej i mittensektion

Här ses en grundläggning som är vanlig idag, vilken ofta representeras av Älvsbyhus.

Det mittersta utrymmet behöver i regel inte skyddas då det där är varmare och mindre fuktigt.

Dragningen av TrygghetsVakten sker i de två yttre rummen, med samma “väderstrecksförfarande” som i ovanstående installationer.

Krypgrund med plintar
I många krypgrunder finns stabiliserande plintar. Då värmekabelns båda ändar är fästa i dataenheten kan inte plintarna kringgås. Detta är dock inget problem då det i regel räcker med att skydda de båda kallaste och fuktigaste ytorna och norr och väst.

Vi har fått in värdefulla tips från kunder som försiktigt med domkraft lyft trossbotten över träplintarna och på så sätt kommit år att dra TrygghetsVaktens kabel på annorlunda sätt. Var dock mycket försiktig om du ska använda domkraft och lyft inte mer än att kabeln precis kan dras förbi.

Trygghetsvakten installationsvariant
Här ses ett hus i vinkel, med tre olika rum.   Viktigt är att man drar mer värmekabel i det rum som dataenheten inte sitter i.

Var överlag noga med att inte antalet m2 eller m3 överstiger TrygghetsVaktens kapacitet.

Om kapaciteten överskrids kan man lägga krypgrundsisolering för att kompensera.

Läggning av krypgrundsisolering minskar energiförbrukningen med upp till 50% och gör därmed TrygghetsVakten effektivare.

Två TrygghetsVakten installerade

Här är ytterligare ett vanligt exempel på krypgrund, som angränsar till platta på mark.

Då plattan kyler ner den del av krypgrunden som angränsar till plattan ska värmekabeln från TrygghetsVakten dras förbi hela muren mot plattan.

Det går även bra att använda TrygghetsVakten Krypgrund på vinden!

Uppdaterad 2019-05-28

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon / e-post. Nu kan vi även erbjuda konsultation via e-post så att du har möjlighet att spara svaren du fått av oss och möjligheten att

Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Senaste Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd