Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Vattenrenare WaterSteril - Vattenrening med Radonavskiljare

Vi presenterar nu vår framgångsrikt uppdaterade produkt som bytt namn från VR O3 till WaterSteril - Vattenrenare Primär™. Ett redan lyckat koncept har förfinats och resultatet är en ännu effektivare renare som arbetar med fotokatalysteknik Lysatron™, vilket innebär att vattenreningen avsevärt skyndas på och förstärks genom flera synergiska vattenreningseffekter. Vattenrenaren har även bytt utseende och är genomgående tillverkad i professionellt formpressad aluminiumprofil.

WaterSteril är den vattenrenare som har bredast och effektivast verkningsgrad på marknaden.
- Inga filter
- Inga kemikalier
- Beprövad teknologi
- Marknadsledande verkningsgrad
- Energisnål
- Gör-Det-Själv installation
- Digital ballast
- Aluminiumkonstruktion
- Designad för lång livslängd
- Inga mellanhänder - Ger bättre pris

WaterSteril är en unik kombinerad vattenrenare & radonavskiljare, som effektivt renar vatten direkt i brunn etc. med hjälp av aktivt syre (ozon), hydroxylradikaler, negativa joner, väteperoxid samt antioxidativ sekundärverkan.

Processen är så effektiv att det i 98% av installationerna direkt i borrad eller grävd brunn ej behövs några filter. Mängden bildat slam i brunnar minskar så mycket att det inte längre är ett problem i jämförelse med vanlig verkningslösare luftning.


Vattenrenarens olika arbetsområden:
- Grävd eller borrad brunn - Radonavskiljare
- Simbassäng - Spa - Badtunna
- Kylvattenrening - Reningsverk - Spillvatten
- Rening av damm - Rening av större akvarium
- Rening av vatten till djurbesättning / Fjäderfä
- Luftrening - Mögelsanering - Luktsanering

Enkel installation i t.ex. grävd eller borrad brunn

Kvaliteten i Vattenrenare WaterSteril

Aktivt syre, hydroxylradikaler, väteperoxid och negativa joner

Effekterna av oxidationen som vattenrenaren ger, markerat i fetstil.Aktuella effekter gällande reningen är här markerade i fetstil.

Vattenrenaren blir genom dessa oxidationsagenter
ett av de mest potenta aggregaten på marknaden.

Till detta räknas även funktionen med antibakteriellt UVC-ljus inne i WaterSteril-enheten.

Ta gärna kontakt med oss för en mer ingående beskrivning.

Effekterna av ozon och radikaler för vattenrening
 1. Radon - Genom radonavskiljning avlägsnas radon från vattnet

 2. Arsenik - Arsenik omvandlas till långt mindre skadlig arsenat som avlägsnas

 3. Bakterier - De flesta virus och bakterier neutraliseras, t ex legionella

 4. Grumlighet, färg - Försvinner helt eller delvis beroende på humushalten

 5. Järn - Vattenrenaren oxiderar järn till kolloider vilka faller till botten

 6. Aluminium - Binds till järnet och faller till botten, förblir där harmlöst

 7. Mangan - Oxideras och faller ut i minsta möjliga oxidform

 8. Kalk - Kalkbeläggningar reduceras, hela vattensystemet renas över tid

 9. Klor - Klorering av badvatten etc. kan minskas eller uteslutas helt

 10. Koldioxid - Genom avluftning avlägsnas koldioxiden och ph-värdet höjs

 11. Mögel, Alger - Reducerar mögel, alger och jästsvamp, s.k. mikrober

 12. Pollen - Pollen neutraliseras

 13. Nitrit - Nitrit oxideras till ofarligare nitrat

 14. PH-värde - PH-värdet blir genom oxidationen neutralare = hälsosamt

 15. Aggressivt Vatten - Vattenrenaren gör vattnet mindre aggressivt

 16. Smak - Dålig smak på vattnet tas bort genom luftning och oxidering

 17. Svavelväte - S.k. rutten ägg lukt tas bort genom att svavelvätet avlägsnas

 18. Cyanotoxiner - Gifter som alstras av blå-gröna alger neutraliseras

Vattenrenare WaterSteril - Med luftpump, slang, luftstenar samt mätare

WaterSteril komplett vattenrenare med luftpump, slang, luftstenar och tryckmätare

Möjlighet finns att betala via räntefritt. Läs mer under Betalningsalternativ.

Renar upp till ca. 6m3 brunn, 1-4 familjers tappbehov beroende på vattnets föroreningsgrad.

Pris inkl. moms och frakt 14.895:-
Fri support ingår via telefon och mail.


Ladda ned bruksanvisning gällande WaterSteril VattenrenareLadda ned bruksanvisning
för Vattenrenare WaterSterilLadda ned manual för installation av WaterSteril i borrad brunnLadda ned manual för installation
av WaterSteril i borrad brunnLadda ned manual för installation av WaterSteril i grävd brunnLadda ned informationsblad om
WaterSteril i grävd brunnBeställ Vattenrenare och Radonavskiljare WaterSteril via AvfuktareButiken

Ladda ned Manual gällande den äldre varianten av vattenrenare vi tidigare saluförde.

Uppdaterad 2018-02-15
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Om vattenrenaren

Vi lägger kontinuerligt
ut mer ingående information om WaterSteril och alla positiva effekter som vattenreningen medför.