Sök

Kategori: Friskluftsventil Väggventil

Inomhusmiljön är mycket viktig för vårt välmående. Stillastående luft i bostaden får allt högre koncentration av olika VOC, volatila hälsopåverkande ämnen samt partiklar som avges från byggnadsmaterial, möbler, elektronik och kanske även från gamla eller nya fuktskador någonstans i huset. Senaste beräkningar som gjorts omtalar att ca. 1.200.000 personer i Sverige utsätts för dålig inomhusluft. Vi har genom forskning och fältarbete inriktat oss på att förbättra klimatet i såväl mindre sommarstugor som villor och även större fastigheter. Installation av friskluftsventil eller även kallat väggventil för kontrollerat ökad ventilation, kan antingen vara lösning eller dellösning.

Vi ger fri support, levererar produkter, tjänster och ser till att husägare kan lösa helheten.

För bästa möjliga luftgenomströmning och ventilation genom bostadens alla rum, bör man montera väggventiler tillsammans med badrumsfläkt. Fläkten ställs in att kontinuerligt ventilera.

Här presenteras väggventil – friskluftsventil Fresh TL80F-dBS samt TL100DE.

Rulla till toppen