Kategori: Avfuktare

Avfuktare eller också allmänt kallat luftavfuktare finns i ett flertal olika kategorier, var och en anpassad utefter varierande förutsättningar. En sådan är avfuktningskapacitet, en annan är inom vilket temperaturområde avfuktaren ska kunna fungera som allra bäst.
Underkategorin kondensavfuktare är som exempel bäst lämpad att använda där avfuktningsbehov finns i tempererat utrymme. Temperaturen bör ligga över +15 grader för att avfuktaren ska fungera som allra bäst.
Ytterligare avfuktarkategori är sorptionsavfuktare som till skillnad från kondensavfuktare fungerar mycket bra även ned till minusgrader. Det är väldigt viktigt då man väljer avfuktningslösning till krypgrund och vind m.fl. kallställda rum och konstruktioner i hus etc.

Läs mer om avfuktare under kunskapsbanken

Välja rätt avfuktare
Frågor och svar om avfuktare
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi