Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Luktsanering - Effektiv sanering av lukt

Vi saluför olika effektiva aggregat samt vätskor för luktsanering.

Viktigt är att anpassa saneringens tillvägagångssätt och ev. aggregat som ska användas efter graden av lukt, källan och även efter om man vill kunna vistas i utrymmet under saneringen.

Exempel på olika metoder att utföra luktsanering

Luftrenare med fotokatalysator är den senaste och effektivaste metoden att sanera i många fall. Fotokatalytisk luktneutralisering fungerar kortfattat så att en speciell UV-lampa aktiverar en katalysator bestående av aluminiumdioxid eller ännu effektivare titandioxid. Katalysen bildar hydroxylradikaler vilka är mycket reaktiva och oxiderar olika luktbärande partiklar inom någon sekund från bildandet. Som förstärkande luktsanering kan man välja UV-lampa som också producerar en viss liten mängd ozon. Fotokatalysen är rätt använd oskadlig för människa och djur. Därför finns möjlighet att vistas i utrymmet under tiden luktsaneringen pågår. Vid svår eller återkommande lukt kan man installera dessa luftrenare permanent.

Vi använder, säljer och hyr ut Luftrenare AirSteril.

AirSteril för effektivaste luktoxidering med hjälp av fotokatalysteknologi.Foggeraggregat för luktborttagning.

Foggermetoden innebär att luktsaneringsvätska hettas upp i en anpassad s.k. fogger och blåses ut i form av en mycket fin rök. Saneringsvätskan finfördelas i torra droppar ned till 5µ och når därför effektivt in i alla skrymslen och vrår för luktsanering. Saneringsvätskorna består till större delen av livsmedelsgodkänd glykol, vilken förvandlas till alkohol och avdunstar efter oxidation. Foggermetoden används vid ett eller högst två upprepade tillfällen och kan vara bra i begränsade utrymmen där det är svårt att annars komma åt att luktsanera.

Saneringsvätska kan påföras där man måste komma åt lukt som sitter lite djupare, t.ex. i betong. Denna saneringsmetod brukar i komplicerade fall och över lång tids varande kompletteras med aggregat för luktsanering, alt. kompletteras med ventilerade golv eller väggar.

Avfuktare
Då källan till lukt initialt brukar starta med allt för mycket fukt finns också möjligheter att kombinationssanera med avfuktare av väl anpassad sort. Lite mer om just avfuktning har vi presenterat på sidan luktsanering med avfuktare.

Har du behov av luktsanering, tveka inte att kontakta oss för personlig service. Vi har troligtvis de kostnadseffektivaste åtgärderna samt produkterna på marknaden.

- Svar på frågan om hur effektiv luktsanering är

- Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Olika arbetsområden för luktsanering med Luftrenare AirSteril

- Luktsanering i bil (även inbegripande ventilationssystemet)

Ingående i det som kallas socialsanering är ofta även luktsanering. Socialsanering sker t.ex. där boende eller brukare inte av någon anledning hållit ordning, så osanitär situation uppstått. Luktsaneringsinsatser kan även behövas om husdjur gjort sina behov inomhus eller om dödsfall skett. Läs mer om socialsanering.

Uppdaterad 2018-12-21
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Billig Luktsanering

Vi har satsat på de kostnadseffektivaste metoderna att luktsanera, vilket innebär att vi allt mer rekommenderar fotokatalytiska luftrenare