Öppettider under semestern V.28 – V.31

           Vi önskar alla en härlig sommar!

AirSteril AS-430 Luftrenare med UVC och fotokatalys

4.585 kr

Fotokatalytisk Luftrenare AirSteril AS-430. Kan fås med eller utan ozonavgivning. Val av lampa styr detta. Läs mer under tillbehör och AirSteril lampor. Enheten levereras med valfri lampa och extra kan köpas till för anpassning utefter olika utrymmen och behov.

Nollställ
Artikelnummer 102005 Kategorier , , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Beskrivning

Tekniken med fotokatalytisk luftrening är sedan länge flitigt använd inom bl.a. sjukvård och industri. Tidigare var det mycket dyrt att framställa denna typen av luftrenare. Med AirSteril sätts ny vägvinnande standard och nu ges möjlighet att effektivt rena luft, luktsanera och mögelsanera främst gällande olika mögelmetaboliter i alla förekommande utrymmen, till en mycket fördelaktig kostnad. Närmare beskrivning finns under fliken” kunskapsbank”

Motverkar föroreningarna

Virus – Bakterier – Damm & Pollen – Kvalster – MögelElak lukt – Rök & Nikotin – Dofter av djur – Gasformiga ämnen, även lukter (VOC, MVOC)

Användningsområden

Luftrenare Airsteril passar utmärkt till luftrening och/eller sanering, såväl till mindre utrymmen som bilar, båtar och husvagnar, som till utrymmen likt inomhusmiljö, krypgrund, vindar etc.

Möjlighet finns med AirSteril att vistas i utrymmet under tiden sanering efter t.ex. mögelangrepp eller brand pågår. Detta gäller främst angivna lampor UV 15 samt 9,5 PO för normalbruk, eller kraftfullare utefter större rumsstorlek och ventilation.

Valbar UV-lampa

Till AirSteril finns sex olika UV-lampor med olika styrka vilket gör det lätt att anpassa renings- eller saneringseffekten utefter behov utan att behöva köpa ett större och dyrare aggregat.

Luftrening med fototeknisk innovation

Hemligheten bakom AirSteril ligger i konstruktionen där man ytbehandlat katalysatorplattor med s.k. nano-titandioxid. Då UVC ljuset från kompositlampan når plattorna uppstår kraftfull reningseffekt.

Luftrenarens uppbyggnad borgar för lång livslängd och möjlighet till kontinuerlig drift även i miljöer där andra typer av aggregat inte håller så länge.

Reningsprocessen – UVC – PCO – PO

Med hjälp av en fläkt dras luften in i UV-kammaren där möter föroreningarna ett neutraliserande UV-ljus (UVC). Fotokatalytisk rening sker också (PCO photo- catalytic oxidation). Som option finns fem UV-lampor till Luftrenare AirSteril vilka förutom UVC och PCO även alstrar ozon (PO – photo-oxidation).

Fotokatalysplattorna i Luftrenare AirSteril är belagda med en speciell nano- titandioxid coating (TiO2), vilken idag är den tillsammans med UVC-ljus bästa och säkraste fotokatalysatorn. I denna process bildas hydroxylradikaler, negativa joner och rent syre vilket finns naturligt i utomhusluft och är ofarligt för människor och djur. Som exempel till denna fotokatalysrening kan ges att de populära självrengörande fönstren är belagda med just titandioxid. När solen skiner på fönstret oxideras organiskt smuts sönder. UV-ljuset i AirSterils reningskammare är många gånger intensivare än solens instrålning på jorden. Därmed blir reningseffekten mycket hög.

I synergisk effekt för ren sanering adderas valbart genom lampans effekt ozon. Det innebär att sammanlagt totalt sex olika neutraliseringsfaktorer angriper den förorening som är oönskad. Ozonmängden kan genom denna synergiska luftrening hållas ned i jämförelse med traditionella ozonaggregat vilket ger flertalet fördelar. Bland annat undviks negativ materialpåverkan.

Fotokatalysteknologin

Lampval

Val av lampa görs efter utrymmets storlek, ventilation samt efter vilken typ och mängd av förorening som ska renas. Vid behov väljs UV-lampa som producerar ozon.

Lampa till AirSteril

UV15 – Producerar inget ozon

Följande lampor producerar ozon som anges i mg/h:

3,0mg – 9,5mg – 19mg – 38mg – 70mg – 140mg

Välj rätt lampa till AirSteril

Placering av aggregatet

Luftrenare AirSteril är bärbar och lättplacerad. Upphängningsanordning finns för placering mot vägg.

Tester

AirSteril har förutom mycket krävande och hårda tester av saneringsfirmor utsatts för test i laboratoriemiljö. Resultaten har varit goda gällande såväl mögel som bakterier, virus och lukt.

Genom SGS framkommer resultat att luftrenaren efter åtta timmars drift neutraliserade hela 96,9% av den bakteriekoloni (TBC 320 cfu/m3) som odlats på s.k. agarplattor.

Vår erfarenhet är sådan att vi tror de sammanlagda reningseffekterna i AirSteril kan vara marknadsledande. Det eftersom luftrenarna har äkta fotokatalyserande verkan.

Vidare har tester gjorts av det engelska statligt kontrollerade HPA (Health Protection Agency). Deras testresultat visar på bakterie- och virusspecifik hög effekt. Bl.a. hade modell AS350 (AS430 föregångare) redan efter 5 minuters drift neutraliserat 92,17% av MS2 coliphage NCIMB 10108 samt 98,11% av Staphylocossus epidermidis NCIMB 12721 i testrummets luft. På odlingsplattorna hade efter en timme sanerats 59,47% MS-2 coliphage samt 51,81% MRSA (Meticillinresistenta gula stafylokocker).

Till skillnad från luftrenare med Hepafilter eller kolfilter är AirSteril även direkt verksam på alla fria ytor där luftrenaren placerats.

Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

Se test av tidigare modell AirSteril AS-350 (pdf)

Hämta test som gäller nuvarande AirSteril AS-430 (pdf)

Utökad information

– Bruksanvisning Luftrenare AS-430

Luftrenare AirSteril ger total koncentrationsreducering – TKR

Allergi kan reduceras med fotokatalytisk luftrenare AirSteril

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Luftrenare AirSteril i bostad hus och lägenhet

Luftrenare AirSteril i krypgrund eller torpargrund

Luftrenare AirSteril för sanering av bil, husbil och husvagn

Luftrenare AirSteril och Avfuktare mot fukt och lukt i båt

Luftrenare AirSteril i kyrkan

Luftrening i garderob och tvättstuga

Röklukt – Sanering med fotokatalytisk luftrenare

Soprum – Sanering av lukt med luftrenare

Ozon ozonaggregat i soprum källsortering återvinningsstation

Luftrenare med fotokatalys och avfuktare mot lukt i pantstation

Mögel vid svampodling förebyggs med fotokatalytisk luftrenare

Luftrenare ur serien AirSteril har rönt framgång världen över och modell AS430 är en vidareutveckling av den tidigare AS350. Sidorna nedan är därför ej direkt gällande den nya AS-430:

Luftrenaren – Historiska bilder

Teknisk data & konstruktion

Luftrenare AS350 – lampbyte

Relaterade Produkter