Sök

Luftrenare AirSteril Silent

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

3.185 kr3.485 kr

 

AirSteril Silent 1000 och 2000 är helt ljudlösa fotokatalytiska luftrenare. Baksidan av luftrenaren är platt med avseende att hängas mot vägg. Väggfäste medföljer.

Rumsluften dras via ingående UV-lampas avgivna värme upp igenom luftrenaren varvid effektiv rening sker. Luftreningseffekt medföljer även ut i rumsluften, vilket ger bred effekt mot olika föroreningar som små partiklar och gasformiga ämnen. Det finns inget uppsamlingsfilter i AirSteril Silent eftersom den ger reningseffekt genom sammanlagt fem till sex olika modernare processer.

 

Artikelnummer N/A Kategorier , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Vi har länge funderat över bästa sätten att förebygga osund inomhusmiljö ledande t.ex. till astma, allergi och andra effekter. Arbetet har mynnat ut i flera enheter. En av dessa, Luftrenare AirSteril Silent, är totalt ljudlös och renar effektivt genom UVC-ljus och sekundärt aktiverad fotokatalys. Viktig evidensbaserad och ofta väl påtaglig effekt är att kunna reducera problem med innestängd luft, olika dofter och elak lukt som kan förekomma i hus.

UVC-ljus har generellt sett direkt verkan mot smittspridning av virus och bakterier, men även av multiresistent art. De fotokatalytiska effekterna har bred verkan emot varierande luftföroreningar, detta beskriver vi mer ingående i vidare text och artiklar som länkas från denna sida.

UVC ljus startar fotokatalys i AirSteril Silent luftrenare

Luftrenaren innehåller varken fläkt, filter eller kemikalier. Eftersom här verkar istället en speciell UVC-lampa av komponitglas och därav aktiverad katalysator som bildar naturlig fotokatalys, vilket är mycket effektivt mot luftburna och mot ytor fästa föroreningar av viss karaktär. Genom naturlig termik dras luft upp genom aggregatet eftersom lampan och ballasten alstrar värme. Därför behövs ingen fläkt.

Vilka föroreningar kan reduceras?

 • Mögel, dess sporer, volatila ämnen kallade MVOC och mögelgift
 •  Vissa VOC, volatila organiska flyktiga substanser, såsom från byggnadsmaterial
 • Pollen
 • Olika virus och bakterier (via UVC-verkan)
 • Cigarettrök och avgaser
 •  Damm och dammkvalster
 • Lukt

Fotokatalysen i Silent innebär reducering av sekundärproblem relaterat till mikrobiella föroreningar. Se länken kunskapsbank och statement för utförligare beskrivning om hur luftrenaren i olika steg fungerar.

Estetik gällande luftrenarna

Förutom högsta möjliga verkningsgrad har vi också tittat på att ta fram en så snygg luftrenare som möjligt då det är meningen att denna ska kunna vara vägghängd på många olika ställen. Det välvda lamphuset och fotokatalyskammaren är tillverkat i ett stycke formpressad aluminium med en på framsidan svagt ljusgenomsläpplig polykarbonatstick. Under- och översida är också framställt av svagt ljusgenomsläpplig polykarbonat med två invändigt liggande UV-sköldar som hindrar ljuset att direkt stråla ut genom de parallellt liggande lufthålen.

Test av verkningsgraden

Den välgörande och höga effekten av fotokatalys och/eller UVC-ljus har länge varit känd och använd inom områden som medicin, sjukvård, industri etc. Det är dock på senare tid som tekniken blivit allmänt tillgänglig genom billigare framställningskostnader. Våra tester har i såväl laboratoriemiljö samt praktisk användning gett mycket bra resultat. Luftrenaren har testats av det certifierade testinstitutet SGS och då fann man att reduceringspotentialen av föroreningar förutom i luften även var mycket hög på ytor i det utrymme luftrenaren testades.

Läs mer om test av luftrenarna i serien AirSteril

Ladda ned test av AirSteril 1000 (pdf)

Ladda ned test av AirSteril 2000 (pdf)

Naturlig luftrening kopieras

UVC-ljus från såväl solen som AirSteril Silent är starkt antibakteriellt och neutraliserande. Sekundärt bildas i den fotokatalytiska processen hydroxylradikaler, rent syre, negativa joner (även kallat superoxiderande joner) och väteperoxid. Gemensamt för dessa oxidationsagenter är att de naturligt bildas genom solinstrålning mot jorden och faktiskt krävs för att vår tillvaro ska hållas balanserad från olika aktuella föroreningar. I takt med ökande miljöförstöring och utsläpp har man vid mätningar konstaterat att det finns alldeles för små mängder av vissa av dessa naturliga luftrenare i utomhusluften. Men mätningar inomhus visar på lägre nivåer vilket kan vara bidragande orsak till bl.a. allergier, astma och trötthetssyndrom etc.

Användningsområden

 • Permanentbostad samt Fritidshus, i alla förkommande utrymmen (ej våtutr.)
 • Sjukhus, operationssal, väntrum, tandläkare, äldrevård
 • Skolor, förskolor, dagis, fritidshem
 • Kontor, affär
 • Veterinär, kennel etc.
 • Förvarningsutrymmen som lager, garderob m.fl.

Luftrenare Silent finns i två storleksutföranden 1000 och 2000. Stommen i luftrenarna är tillverkad i rejält extruderat aluminium som silvereloxerats. Det är möjligt att hänga upp enheten via medföljande väggskena och två upphängningsstift.

För användning i rumsmiljö där någon vistas rekommenderar vi i första hand att välja lampa till luftrenarna som inte avger ozon. Önskar du förutom grundfunktionen med fotokatalys även använda ozon, kontakta oss för support och val av rätt lampa. Lampan är lätt utbytbar.

Luftrenare AirSteril i bostad hus och lägenhet

I sovrummet kan AirSteril Silent förebygga allergi och astma samt underlätta för dig som har andningsbesvär. Nöjda kunder säger att de sover bättre.

Relaterade länkar

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Allergi kan reduceras med fotokatalytisk luftrenare AirSteril

Recentioner rörande Luftrenare Silent

Kul berättelse om luftrenare AirSteril Silent

Luftrenare AirSteril ger total koncentrationsreducering – TKR

Influensa kan bekämpas med fotokatalytisk luftrenare

Läs också om AirSteril saneringsaggregat

Specifikation

Silent-1000 är lämplig för rum upp till 20m2

Lampa: 1 st kompositglas dubbelrör UVC 12W
Katalysatorplattor: Titandioxid 4 st
Mått: 290 x 195 x 97,5 mm
Sladd med strömbrytare: 1,5 m
Vikt: 1,1 kg

Lampan UV12 till Silent-1000 avger ej ozon

Silent-2000 är lämplig för rum upp till 50m2

Lampa: 1 st kompositglas dubbelrör UVC 18W
Katalysatorplattor: Titandioxid 7 st
Mått: 350 x 195 x 97,5 mm
Sladd med strömbrytare: 1,5 m
Vikt: 1,4 kg

Lampa kan fås med eller utan avgivning av ozon

Manual

Manual

Garanti 😀

Vi lämnar 6 månaders garanti på lampan från köptillfället.

1 års garanti gäller för enheten från köptillfället.

Relaterade Produkter
Rulla till toppen