Sök

Luftrenare APU 500 för

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

14.995 kr

Vikten av god inomhusmiljö framställs allt mer utifrån senaste forskningen. Inte minst vet vi detta via vår verksamhet där luftrening och sanering ofta är aktuellt.

Luftrenare APU 500 tillverkas i Älvsbyn av företaget Acetec. Tekniken som används i luftrenaren baseras på filtrering av luft som forceras igenom enheten via en fläkt. Tre olika filter används. Förfilter av G4 klass, HEPA 14 samt kolfilter. Allt för att reducera mängden allergener och luftföroreningar i övrigt.

APU 500 är ett alternativ eller komplement till våra fotokatalytiska luftrenare i serien AirSteril.

Artikelnummer 900062 Kategorier , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Du kanske också gillar …

Acetec APU 500 luftrenare är anpassad för användning i mindre lokaler och lite större rum i bostad. Förutom filtrering av damm så fångas även virus och bakterier upp.

Filtren som används i luftrenaren kommer från välkända Camfil, vars luftreningsfilter är testade i enlighet med standard EN 1822 och ISO 29463.

Luftrenaren levereras med en komplett uppsättning filter. Vi har utbytesfilter i sortimentet, se tillbehören.

  • Förfiltret i ventilationsklass G4 ser till att fånga upp lite större partiklar från den luft som vidare ska processas. Detta filter skyddar delvis den andra filtren från att bli igensatta och tappa effekt i förtid.
  • För att uppnå effektivast möjlig luftrening med APU 500 följer ett s.k. kolfilter, Carbon RAD – Rapid Adsorption Dynamics. Kolfilter är till för att absorbera gasformiga och andra kemiska ämnen.
  • Som avslutande luftrening följer ett HEPA 14 filter med hela 9,7 m2 filtreringsyta. I detta fastnar mindre partiklar ned till en viss storlek. Den totala ytan i detta HEPA 14 är viktig både för effektivitet och längst möjliga användning innan det är dags för byte.

Acetec Luftrenare

Acetec har till stor del egen utveckling och tillverkning i Älvsbyn. Förutom avfuktare och ventilationsaggregat har de nu tagit fram luftrenare. En av dessa är APU 500 vilken lämpar sig bra för offentliga miljöer såsom arbetsplatser, skolor, väntrum, lunchrum, konferensrum samt andra rum där folk vistas och när det önskas ren och hälsosam luft.

Med luftrenare från Acetec säkerställs att man får hög filtereffekt. I APU 500 ingår samma filterklass som i operationssalar. Tillverkaren siktar på att du som kund ska kunna få en bra luftrenare.

I samarbete med ledande tillverkare av luftfilter, Camfil från Sverige, säkerställs mycket god kvalité. Luftrenarens fläktverkan är dimensionerad att filtrera och omsätta luften hela 5 gånger per timme, vilket säkerställer renare luft. Testprotokoll medlevereras gällande ingående filter.

Allmän luftreningskunskap

Luftrenare med filter är som allra effektivast för att filtrera bort dammpartiklar och andra partiklar ned till en viss storlek. De allra minsta partiklarna och gasformiga ämnen kan vara fästa vid dammpartiklar och även på vattenmolekyler i luften. Man kan därmed vid behov kombinera luftrenaren med en lämplig avfuktare. När avfuktaren genom sin verkan forcerar bort fukt från luften kommer en del luftföroreningar att medfölja kondensvattnet eller våtluftsströmmen, allt beroende på om det är en kondensavfuktare eller sorptionsavfuktare man valt. Se även artikel som behandlar ämnet:

– Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening

Luftrenare med filter kan kombineras eller ersättas med fotokatalytisk luftrening. Som allra bäst väljer man luftreningsaggregat utefter det som ska uppnås. Som nämnt har renare med filter vissa begränsningar gällande mycket små partiklar och ämnen i gasform etc. Ytterligare begränsning är att man med filterrening inte kommer åt att rena ytor i det rum där luftrenaren placeras. Fotokatalytisk luftrenare AirSteril verkar genom antibakteriellt UVC-ljus, fotokatalys och spridning av rent syre och negativa joner. Dessa effekter är synergiskt verksamma och effekten från den typen av luftrenare når hela rumsluften samt även ytor i rummet.  I vissa fall kan det vara grund för kombination av renare med filter och fotokatalys. Hör med oss om bäst möjliga val.

– AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

– Luftrenare AirSteril ger total koncentrationsreducering – TKR

– Välja Luftrenare i serien AirSteril för effektiv luftrening

Mögel ett vanligt problem

Vårt klimat innebär påfrestning på hus och fastigheter. Inte sällan uppstår mögelskada vilket också kan innebära bakterietillväxt i och på olika byggnadsmaterial. Forskningen kring mögel kopplat till hälsoeffekter växer allt eftersom. Det som idag blivit allmänt vedertaget, är att barn som mögelexponeras riskerar att utveckla astma samt andra diffusare men ändå jobbiga hälsoeffekter. Forskningsframlagt är att samma kan gälla vuxna personer. Att införskaffa luftrenare reducerar mängden mögelmetaboliter i luften. Så länge en mögelskada finns kvar i fastigheten så att det sprids i inomhusmiljön, kan luftrenaren dock inte komma åt att ta bort allt som potentiellt är skadligt. Läs gärna mer i vår kunskapsbank:

– Mögel relaterat ämnen som hus forskning hälsa

– Mögel i hus – Varför mögelangrepp lätt kan starta

– Mögel i krypgrund vind hus negligerat ifråga allergi sjukdom

Specifikation

Luftrenarens Kapacitet

Steglös justering mellan 43-520m3 luftomsättning per timma

Ljud, LpA mellan 25-57 db(A) beroende på inställning av luftomsättning

Effekt mellan 3-73 W beroende på inställning

Rumsarea lämplig användning mellan 15-150m2

Anslutningsspänning 1x230V
Säkring 10A
IP-klass IP21
Längd 390 x Bredd 510 x Höjd 772 mm
Vikt 21.7 kg
Filterklass HEPA 14
Ytskikt Natureloxerat aluminium

Du kanske också gillar …

Relaterade Produkter
Rulla till toppen