Sök

Mögeltest – Snabbtest

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

695 kr

Med pro-clean test kan man snabbt få reda på om det finns över normala nivåer av dött eller levande mögel i boendet. Inom 10 minuter får man testsvar.

Väntar du längre än 10 minuter så kan färgen förändras men är då inte längre relevant.

Säljs i 5-pack

Artikelnummer 108802 Kategorier ,

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Du kanske också gillar …

Via patenterad teknologi finns nu möjlighet att på plats själv göra ett utslagsgivande mögeltest. Misstänks mögel i huset så behöver man initialt inte ringa in fukttekniker eller sända analysmaterial till laboratorium för att få övergripande svar.

Pro-Clean Mögeltest
Användningsområde:
ProClean Mögeltest är utvecklat av inomhusklimatexperter för
kvantifiering av mögelsvamp. Testen ger snabbt (max 10 minuter)
besked om mögelsvamp utan laboratorieutrustning. Testen
reagerar både på sporer och mycel.
ProClean Mögeltest används för kvalitetskontroll efter
mögelsanering och för avgränsning av infekterade områden med
mögelpåväxt.

Testen ger besked om förekomst av mögelsvamp.
Laboratorieundersökning behöver göras för att bestämma arterna i testet.

 

 

Allmänt om mögeltestet

De flesta andra mögeltest som finns fungerar endast som provtagning inför senare laboratorieanalys. Man får inte svaret direkt och metoden är förenad med högre kostnader. Med vårt mögeltest får man svar inom fem minuter.

IAQ Pro mögeltest är speciellt utformat för att indikera de mest aktuella mögelarterna. Mer forskning behövs för att ringa in exakt på cellnivå hur möglet påverkar vårt immunförsvar och vilka sjukdomar det kan ge upphov till.

Dock vet vi med bestämdhet att förhöjda halter av dessa fuktskadeindikatorer har potential att medföra hälsoeffekter särskilt hos känsliga individer. Allt mer bevismaterial samlas gällande att kronisk inflammation är vanligare hos personer som vistas i hus med mögel än hos motsvarande grupp som inte gör det.

IAQ Pro Mögeltest är högsensitivt gällande flera av de mögelarter som misstänks ge hälsoeffekter. Positivt test omtalar att teststället sannolikt var kontaminerat med mögel över de gränsvärden som måste uppnås för att positivt svar ska kunna utfalla.

Det ger dock inte indikation om hur allvarligt skadestället i huset är. Därför kan det vara bra att vid behov anlita fukttekniker för vidare bedömning och inringande av skadeställe, samt rådgivning om vidare åtgärdsförslag. Vanliga åtgärdsförslag är införskaffande av avfuktare samt förbättring av ventilation och uppvärmning. Mögelsanering kan också bli aktuellt.

Negativt mögeltest behöver nödvändigtvis inte alltid friskriva huset från fuktskador och påverkan från mögel och bakterier. Frågan är vilka koncentrationer möglet kommer upp i och hur känslig individen är i förhållande till mögelkoncentrationen i sig. Mögeltestet är utslagsgivande gällande viss detektionsnivå av mögelsporer och ger inte utslag gällande om kontamination finns i luften av andra volatila ämnen från mögel. Mögeltestet är klart vägvisande.

IAQ Pro Mögeltest kan detektera så lite som 500 mögelsporer inom 10 minuter från genomfört test. Vid högre sporkoncentration kan utslag ges redan inom 2 minuter.

Färgen kan förändras efter 10 minuter men då är resultatet inte längre relevant.

Det finns vidare mögeltester att genomföra och om man vill få närmare svar gällande vilka mögelarter som funnits. Mögel DNA analys är en variant, laboratorieodling och mikroskopering andra gångbara metoder.

Mögelskada i hus – Vad gör man med möbler, kläder etc.

Mögelhund är tränad för att spåra mögel i hus

Prduktkblad

PROCLEAN mögel produktblad på SE

Du kanske också gillar …

Relaterade Produkter
Rulla till toppen