Fukt – Absolut och Relativ Fuktighet

Välkommen att ta del av vår fuktskola. Fukt förekommer alltid i mer eller mindre utsträckning i uteluften och därmed också i inomhusluft och i material som har förmåga att absorbera fukt.

Fukt i form av dimma i luften vid ett hus
Ju fler vattenmolekyler det finns inom en viss volym luft desto högre blir ångtrycket. Varm luft kan innehålla (bära) mer vattenånga än vad kallare luft har kapacitet att göra. Mättnadsångtrycket som är 100% relativ fuktighet kan inte överskridas, då bildas fritt vatten, kondens, som dimman på bilden.

Hur man mäter fukt

RF – Relativ Fuktighet (RH – Relative Humidity). RF talar om hur stort ångtrycket är i förhållande till mättnadsångtrycket.
AF – Absolut Fuktighet (AH – Absolute Humidity). AF mäts i gram vatten per m3 luft.
Under sommaren är det vanligen så att luften innehåller mer fukt än på vintern. Även om RF visar samma värden under en varm sommardag jämfört med en kall vinterdag så kommer AF att visa högre värden under sommardagen.
Skillnader i fukt mellan vinter och sommar, gällande relativ luftfuktighet och absolut fuktighet
I diagrammet som visas t.v. ses skillnader mellan relativ fuktighet (RF) och absolut fuktighet (AF) under sommar och vinter. Mängden vatten i gram (AF) är betydligt lägre under vintern. Därför trivs inte mögel så bra.
Då temperaturen sjunker under den nivå där luften inte längre kan bära alla vattenmolekyler uppnås den s.k. daggpunktstemperaturen och fritt vatten kommer att fällas ut i form av kondens. Det är vanligt när varm fuktig luft möter en kall yta. Ett exempel är på det kalla ölglaset en varm sommardag. Inom byggnadsteknik pratar man om s.k. köldbryggor, vilket är kallare ytor på eller i konstruktionen, som i värsta fall kan ställa till med kondensbildning eller ökad fukt då den varma fuktiga luften kommer i kontakt med köldbryggan. Därmed medges ofta tillväxt av mögel och röta.
SMHI beskriver hur hög luftfuktigheten kan vara vid olika temperaturer

SMHI beskriver via detta diagram den s.k. mättnadskurvan som talar om hur mycket fukt luften kan innehålla innan kondens uppkommer.

Exempel på vad som händer med relativ luftfuktighet när temperaturen sjunker

Ponera att grunden håller en temperatur om 24 C i stället för 18 C: 24 grader varm luft kan maximalt innehålla 21,8g vattenånga. Därför uppnås inte daggpunktstemperaturen utan den relativa fuktigheten höjs från 60% till ca. 84% (18,24g dividerat med 21,8g = 0,8366972 = ~84% RF).

Tabeller för uträkning av olika fuktförhållanden

Beskrivning av fuktmängd vid olika temperaturförhållanden
Här ses hur mycket fukt luft kan innehålla vid olika temperaturer samt också ångtrycket som då råder i luften.

Med hjälp av räkneexemplen ovan kan du få hjälp hur tabellen kan användas.

Tabell visande vad som händer med den relativa fuktigheten i olika temperaturer
I denna “snabbtabell” utläses hur den relativa fuktigheten minskar då temperaturen ökar. Utgångsläget är 0 C och 90% relativ fuktighet. Sänkningen varierar lite beroende på utgångsläget rörande RF, samt också på hur mycket fukt som absorberats i byggnadsmaterialet. Är byggnadsmaterialet riktigt fuktigt tar det lite tid att få ner RF till nivåerna som denna tabell utvisar, oavsett vilket val av avfuktare man än gör.
Tilläggas ska att alla avfuktare inte är avsedda för kallare utrymmen. Läs mer här om rätt val av avfuktare.

Då man installerat avfuktare i utrymmet kommer den relativa fuktigheten att börja minska. Efter ett antal timmar kan RF nästan stanna upp. Det beror på att byggnadsmaterialet avger fukt då ångtrycket i materialet är högre än det är i den uppvärmda och avfuktade luften. Då materialet börjar nå samma nivå gällande ångtryck som luften i utrymmet sjunker RF ytterligare till på avfuktarens hygrostat inställt högsta börvärde. Det kan ta tid innan byggnadsmaterialet torkar upp. Det kan röra sig om oljefat med vatten som ska ut ur utrymmet.

Läs mer om: Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Diffusion – Konvektion – Kapillärsugning

Finns tillgång till fritt vatten kan kapillärsugning ske genom porösa material.
Detta sker ofta i grundmur och platta på mark som inte är skyddad genom underliggande fuktspärr eller lämplig isolering. Kapillärsugning sker också i marken i grunden. Vissa material har större kapillärförmåga än andra. Därför var det tidigare vanligt att lägga grus på marken i grunden. Grus hindrar kapillärsugning efter ett antal centimeters lager, dock hindras inte diffusion av gruset och fukt tillåts därför komma upp i luften ovanför gruset.

I material som ligger i eller på marken samt utsätts för nederbörd kan fukt tränga in och frysa till is när temperaturen faller. Då fukt samt vatten utvidgas när det antar frusen form kan frostsprängning uppkomma. Det händer ibland i olika typer av grundläggning, som också kan förskjutas genom att det under eller vid sidan om grundläggningen uppkommer tjäle, s.k. tjälskjutning.

Genom regeln att fukt-vattenånga strävar efter att utjämna sig till områden med lägre ångtryck, samt regeln att värme strävar efter utjämning behöver man inte i en krypgrund som ej är avdelad bygga ett alltför komplicerat rörsystem vid installation av s.k. sorptionsavfuktare. Det räcker se till så att luften inte kan bli stillastående på något ställe. Avfuktarens hygrostat placeras på fuktigaste stället i utrymmet. Torrluften från avfuktaren riktas via rör/slang om möjligt så torrluften blåses diagonalt tillbaka ut i grunden.

RF (relativ fuktighet) ute och inne

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

4 tankar på “Fukt – Absolut och Relativ Fuktighet”

 1. Jag blev glad när jag fann denna information om fukt och samband.
  Mycket seriös och tydlig – tack smålänning!
  Tack – jag har inte läst allt men ser att greppet är perfekt.
  Jag lovar att läsa mer sedan och sprida ditt namn.
  Hjärtliga hälsningar
  Eric von Gertten teknologie diversearbetare

  • Hej Eric,

   Vad trevligt att få en så uppmuntrande kommentar från en mångkonstnär!

   Själva begreppet fukt satt i relation till hus, inomhusmiljö och sekundärt också till hälsa, är inte så enkelt om man ej trillat in på området innan. Som utbildad pedagog försöker jag skriva samman på så enkelt sätt som möjligt, om än med långa texter ibland. Artikeln här ovan kommentarerna skulle kunna utökas med något som kallas Mollierdiagram, fast det diagrammet är svåravläst om man är ute efter snabbsmält information om fuktförhållanden. I Mollierdiagram kan man med förkunskap snabbt gå in och avläsa tillståndsförändring gällande fuktförhållanden i olika temperaturer. Detta beskrivs i artikeln här lite annorlunda för enkelhetens skull.

   Samtidigt som forskningen i dessa ämnen startade för min del så påbörjades även släktforskning. Tittade nu snabbt i trädet och fann inom släkten Berend von Gertten och Margareta de Rees, 1500-tal. Högst intressant under den sammantagna forskningsresan är att dessa forskningsområden kan slås samman. 500 år f.Kr. visste man att fukt och mögel var skadligt och det ansågs orent. Återkom möglet efter tvätt i hus så kunde prästen i värsta fall bestämma att huset måste rivas och bortforslas utom byns eller stadens gräns. 27 år f.Kr. skrev en romersk arkitekt att hus måste byggas utefter förhållanden där man valt att bygga, för att huset skulle kunna vara hälsosamt att bo i. Längre fram i tid finns anteckningar om att ryttare och soldater kunde bli bötfällda om de tillät husröta uppkomma i sin tilldelade bostad. Det här med fukt och fuktskador är således inte ett nytt ämnesområde, men det glömdes tyvärr bort en del under efterkrigsåren där mängder av bostäder på kort tid skulle byggas. Perioden under det s.k. Miljonprogrammet bör var den värsta.

   Mvh LFS

 2. Hej tack för bra information, jag tycker att det är svårt med fuktighet och ventilation. Jag har byggt ett hus med tjock isolering och bra byggfolie samt bra fönster snålar
  inte med frisk luft in heller, och tycker att jag har bra miljö. Min fundering är vinterförvaring av Husbil, jag brukar ha 7 – 8 grader hela vintern för att undvika frost. Bilen är isolerad med XPS 3,5 – 4,0 cm och två ventilations galler. Det finns många olika åsikter vad man ska ha för temperatur och många tycker inte om torrbollar som tydligen gör att det dras in ytterligare fukt. Vad tycker du ?

  • Hej Mauri,

   All form av avfuktning, vilken sänker ångtrycket i betjänat utrymme, gör att fukt från luft med högre ångtryck strävar efter att utjämna sig dit. I ditt fall möjligen utifrån förvaringsutrymmet och in i husbilen.

   Om man ökar temperaturen sänks den relativa fuktigheten, med upp till 6% för varje grads temperaturökning, allt beroende på utgångsläget. Värme sänker också ångtrycket i luften varvid fukt börjar vandra ut från material tills det uppstår balans i fuktförhållandet.

   Man kan därmed välja att värma upp tillräcklig för att på så sätt via ventilation avfukta. Detta sker inomhus i våra uppvärmda bostäder. Alternativt sätter man in lämplig typ av avfuktare i husbilen eller i förvaringsutrymmet. Vid lägre temperaturer gäller sorptionsavfuktare eftersom kondensavfuktare kräver högre temperatur för att kunna fungera bra.

Kommentarer är stängda.

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

LFS – Service och reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Konsultation fukt och mögel

Konsultation rörande fukt och mögel via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd