Sök

Fukt – Absolut och Relativ Fuktighet

4.6
(7)

Välkommen att ta del av vår fuktskola. Fukt förekommer alltid i mer eller mindre utsträckning i uteluften och därmed också i inomhusluft och i material som har förmåga att absorbera fukt.

Fukt i form av dimma i luften vid ett hus
Ju fler vattenmolekyler det finns inom en viss volym luft desto högre blir ångtrycket. Varm luft kan innehålla (bära) mer vattenånga än vad kallare luft har kapacitet att göra.

Hur man mäter fukt

RF – Relativ Fuktighet (RH – Relative Humidity). RF talar om hur stort ångtrycket är i förhållande till mättnadsångtrycket.
AF – Absolut Fuktighet (AH – Absolute Humidity). Man mäter AF i gram vatten per m3 luft.
Under sommaren är det vanligen så att luften innehåller mer fukt än på vintern. Även om RF visar samma värden under en varm sommardag jämfört med en kall vinterdag så kommer AF att visa högre värden under sommardagen.
Skillnader i fukt mellan vinter och sommar, gällande relativ luftfuktighet och absolut fuktighet
I diagrammet syns skillnader mellan relativ fuktighet (RF) och absolut fuktighet (AF) under sommar och vinter. Mängden vatten i gram (AF) är betydligt lägre under vintern. Därför trivs inte mögel så bra.
Då temperaturen sjunker under den nivå där luften inte längre kan bära alla vattenmolekyler uppnås den s.k. daggpunktstemperaturen och fritt vatten kommer att fällas ut i form av kondens. Det är vanligt när varm fuktig luft möter en kall yta. Ett exempel är på det kalla ölglaset en varm sommardag. Inom byggnadsteknik pratar man om s.k. köldbryggor, vilket är kallare ytor på eller i konstruktionen, som i värsta fall kan ställa till med kondensbildning eller ökad fukt då den varma fuktiga luften kommer i kontakt med köldbryggan. Därmed medges ofta tillväxt av mögel och röta.
SMHI beskriver hur hög luftfuktigheten kan vara vid olika temperaturer

SMHI beskriver via detta diagram den s.k. mättnadskurvan som talar om hur mycket fukt luften kan innehålla innan kondens uppkommer.

Exempel på vad som händer med relativ luftfuktighet när temperaturen sjunker

Eftersom 30 grader varm luft kan innehålla maximalt 30,4g vatten/m3 innehåller denna sommarluft 18,24g vatten/m3. Luften ventileras in i krypgrund och kyls där ned till 18 grader mot kall mark och kalla grundmurar.
Det som händer är följande:
18,24g fukt Per kubikmeter följer med luften som ventileras in i krypgrunden. Den 18 grader varma luften i utrymmet kan maximalt hålla 15,4g fukt. Daggpunktstemperaturen har nåtts där fritt vatten i form av kondens kommer att bildas då luften inte längre kan hålla all vattenånga. Per kubikmeter luft som ventileras in fälls 2,84g fritt vatten ut mot kallare ytor. Är luftomsättningen av storleksordningen 100m3/h kan det teoretisk sett bildas 284g kondens/h, 6816g kondens/24h i detta utrymme. I praktiken handlar det ofta inte om så här stor produktion av kondens. Ventilationen ser till att få ut en del fukt.

Ponera att grunden håller en temperatur om 24 C i stället för 18 C: 24 grader varm luft kan maximalt innehålla 21,8g vattenånga. Därför uppnås inte daggpunktstemperaturen men istället höjs den relativa fuktigheten från 60% till 84% (18,24g dividerat med 21,8g = 0,8366972 = ~84% RF).

Tabeller för uträkning av olika fuktförhållanden

Beskrivning av fuktmängd vid olika temperaturförhållanden
Här ses hur mycket fukt luft kan innehålla vid olika temperaturer samt också ångtrycket som då råder i luften.

Tabell visande vad som händer med den relativa fuktigheten i olika temperaturer
Tabellen visar hur den relativa fuktigheten minskar vid ökning av temperaturen. Utgångsläget är 0 C och 90% relativ fuktighet. Sänkningen varierar lite beroende på utgångsläget rörande RF, samt också på hur mycket fukt som absorberats i byggnadsmaterialet. Är byggnadsmaterialet riktigt fuktigt tar det lite tid att få ner RF till nivåerna som denna tabell utvisar, oavsett vilket val av avfuktare man än gör.
Alla avfuktare inte är avsedda för kallare utrymmen. Läs mer här om rätt val av avfuktare.

Då man installerat avfuktare i utrymmet kommer den relativa fuktigheten att börja minska. Efter ett antal timmar kan RF nästan stanna upp. Det beror på att byggnadsmaterialet avger fukt då ångtrycket i materialet är högre än det är i den uppvärmda och avfuktade luften. Då materialet börjar nå samma nivå gällande ångtryck som luften i utrymmet sjunker RF ytterligare till på avfuktarens hygrostat inställt högsta börvärde. Det kan ta tid innan byggnadsmaterialet torkar upp. Det kan röra sig om oljefat med vatten som ska ut ur utrymmet.

Läs mer om: Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Diffusion – Konvektion – Kapillärsugning

Diffusion innebär att vattenångan letar sig igenom material. Ta t.ex. ett vindsbjälklag utan fuktspärr/byggfolie. Vattenånga kommer om vissa förut- sättningar som bristande ventilation och/eller ökad fuktproduktion i bostaden att sakta diffundera upp till vinden. Diffusion sker också i marken i krypgrund. Därför är det viktigt att lägga byggfolie samt krypgrundsisolering.

Vattenånga utjämnar sig till områden med lägre ångtryck via luften, alltså en konvektion . Ett exempel kan vara springor vid vindsluckan och då i fall av att det är övertryck vid taket i bostaden.

Finns tillgång till fritt vatten kan kapillärsugning ske genom porösa material.
Detta sker ofta i grundmur och platta på mark som inte är skyddad genom underliggande fuktspärr eller lämplig isolering. Kapillärsugning sker också i marken i grunden. Vissa material har större kapillärförmåga än andra. Därför var det tidigare vanligt att lägga grus på marken i grunden.

I material som ligger i eller på marken kan fukt tränga in och frysa till is när temperaturen faller. Fruset vatten eller fukt kan expandera och frostsprängningar uppkommer. I olika typer av grundläggning sker ibland en förskjutning genom att det under eller vid sidan av grundläggningen uppkommer tjäle, s.k. tjälskjutning.

Genom regeln att fukt-vattenånga strävar efter att utjämna sig till områden med lägre ångtryck, samt regeln att värme strävar efter utjämning behöver man inte i en krypgrund som inte är avdelad bygga ett alltför komplicerat rörsystem vid installation av s.k. sorptionsavfuktare. Det räcker se till så att luften inte kan bli stillastående på något ställe.

RF (relativ fuktighet) ute och inne

Jämför RF ute och inne, räkna ut ånghalten. Du kommer med stor sannolikhet upptäcka att ånghalten i inomhusluften överstiger den i uteluften. Det beror på att vi i bostaden genom olika aktiviteter producerar vattenånga. Det är viktigt att ha en väl avvägd ventilation i bostaden, för undvikande av fuktrelaterade skador i och på husets olika konstruktioner. Ofta hjälper det inte fullt ut att ha en bra ventilation. Åtgärd som installation av avfuktare kompletterar ventilationen.

Fukt i för stor mängd per m3 är inte bra för varken vår hälsa eller våra bostäder. För torrt klimat, d.v.s. för lite fukt är inte heller bra. Vi går mot ett klimat som kommer att erbjuda oss allt större problem. Som det ser ut nu är det läge att förebygga fuktskador genom täta inspektioner av byggnader alt. installation av avfuktare etc.

Klimatförändringen ser till att det blir allt mer fukt i omlopp och nederbörden ökar. Detta drabbar våra hus genom allt fler fuktrelaterade skador som mögel och elak lukt.

– Solpaneler s.k. solceller förorsakar mögel på vind

2005-01-10
Uppdaterad 2024-01-19

Relaterade länkar

Fukt och mögel på vind – Många husägare är omedvetna
Ny byggskandal byggskiva vindskiva magnesiumoxid fukt
Fukt och befuktning i inomhusmiljö
Köldbryggor attraherar fukt mögel och smuts
Finanskris anledning att fukt-säkra hus
Riskkonstruktion är synonymt med fukt
Krypgrund med grundmur av lättklinker som vittrar sönder

Vårt sortiment av avfuktare
Fukt i Hus – Makroklimat Mesoklimat Mikroklimat
Fuktstyrd ventilation samt avfuktning
Kondens samt fukt och mögel i skorsten
Vattenskada och fuktskada – Vad är skillnaden
Fukt i Hus – Skola om systemet
Boverket om fukt och mögel i hus

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.6 / 5. Antal röstande 7

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

4 reaktioner på ”Fukt – Absolut och Relativ Fuktighet”

 1. Mauri Someristo

  Hej tack för bra information, jag tycker att det är svårt med fuktighet och ventilation. Jag har byggt ett hus med tjock isolering och bra byggfolie samt bra fönster snålar
  inte med frisk luft in heller, och tycker att jag har bra miljö. Min fundering är vinterförvaring av Husbil, jag brukar ha 7 – 8 grader hela vintern för att undvika frost. Bilen är isolerad med XPS 3,5 – 4,0 cm och två ventilations galler. Det finns många olika åsikter vad man ska ha för temperatur och många tycker inte om torrbollar som tydligen gör att det dras in ytterligare fukt. Vad tycker du ?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mauri,

   All form av avfuktning, vilken sänker ångtrycket i betjänat utrymme, gör att fukt från luft med högre ångtryck strävar efter att utjämna sig dit. I ditt fall möjligen utifrån förvaringsutrymmet och in i husbilen.

   Om man ökar temperaturen sänks den relativa fuktigheten, med upp till 6% för varje grads temperaturökning, allt beroende på utgångsläget. Värme sänker också ångtrycket i luften varvid fukt börjar vandra ut från material tills det uppstår balans i fuktförhållandet.

   Man kan därmed välja att värma upp tillräcklig för att på så sätt via ventilation avfukta. Detta sker inomhus i våra uppvärmda bostäder. Alternativt sätter man in lämplig typ av avfuktare i husbilen eller i förvaringsutrymmet. Vid lägre temperaturer gäller sorptionsavfuktare eftersom kondensavfuktare kräver högre temperatur för att kunna fungera bra.

 2. Eric von Gertten

  Jag blev glad när jag fann denna information om fukt och samband.
  Mycket seriös och tydlig – tack smålänning!
  Tack – jag har inte läst allt men ser att greppet är perfekt.
  Jag lovar att läsa mer sedan och sprida ditt namn.
  Hjärtliga hälsningar
  Eric von Gertten teknologie diversearbetare

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Eric,

   Vad trevligt att få en så uppmuntrande kommentar från en mångkonstnär!

   Själva begreppet fukt satt i relation till hus, inomhusmiljö och sekundärt också till hälsa, är inte så enkelt om man ej trillat in på området innan. Som utbildad pedagog försöker jag skriva samman på så enkelt sätt som möjligt, om än med långa texter ibland. Artikeln här ovan kommentarerna skulle kunna utökas med något som kallas Mollierdiagram, fast det diagrammet är svåravläst om man är ute efter snabbsmält information om fuktförhållanden. I Mollierdiagram kan man med förkunskap snabbt gå in och avläsa tillståndsförändring gällande fuktförhållanden i olika temperaturer. Detta beskrivs i artikeln här lite annorlunda för enkelhetens skull.

   Samtidigt som forskningen i dessa ämnen startade för min del så påbörjades även släktforskning. Tittade nu snabbt i trädet och fann inom släkten Berend von Gertten och Margareta de Rees, 1500-tal. Högst intressant under den sammantagna forskningsresan är att dessa forskningsområden kan slås samman. 500 år f.Kr. visste man att fukt och mögel var skadligt och det ansågs orent. Återkom möglet efter tvätt i hus så kunde prästen i värsta fall bestämma att huset måste rivas och bortforslas utom byns eller stadens gräns. 27 år f.Kr. skrev en romersk arkitekt att hus måste byggas utefter förhållanden där man valt att bygga, för att huset skulle kunna vara hälsosamt att bo i. Längre fram i tid finns anteckningar om att ryttare och soldater kunde bli bötfällda om de tillät husröta uppkomma i sin tilldelade bostad. Det här med fukt och fuktskador är således inte ett nytt ämnesområde, men det glömdes tyvärr bort en del under efterkrigsåren där mängder av bostäder på kort tid skulle byggas. Perioden under det s.k. Miljonprogrammet bör var den värsta.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

AirSteril In-Duct luftrenare för infällning i ventilation

AirSteril In-Duct kan enkelt monteras på ventilationskanal via påstick, s.k. ventilationspåstick, alternativt på eller i box. Effektiv luftrening sker sedan både gällande genomgående luft samt ventilationssystemet i övrigt. In-Duct bör monteras efter ventilationsaggregat, FTX-system, på ingående luft. Infällnadsdjup med 18W AirSteril Lampa 190 mm, med 36W Lampa 390 mm.

Passar utmärkt i ett miljörum.

Läs mer »
CDT konsol

CDT avfuktare från Danmark kan väggmonteras om man väljer till väggkonsoler. Med konsolernas hjälp kan dräneringsverkan förbättras där det behövs visst fall på slangen från vattentanken.

Läs mer »
TFA Funk regnmätare WeatherHub
TFA Funk trådlös regnmätare WeatherHub

TFA Funk Regnmätare sänder trådlöst värden gällande mängden regn till systemet kallat WeatherHub. Inkoppling till Internet via router medger gratis inhämtning av klimatdata till mobiltelefon.

Fjärrövervakningssystemet kan byggas ut med totalt 50 olika sensorer. Det innebär att man kan fuktmäta, klimatmäta och övervaka mycket effektivt, i både hus och trädgård. För dig som är intresserad av hur väder och vind påverkar husets riskkonstruktioner är TFA WeatherHub och denna regnmätare av värde.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen