Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fukt - Absolut och Relativ Fuktighet

Välkommen att ta del av vår fuktskola.

Fukt förekommer alltid i mer eller mindre utsträckning i uteluften och därmed också i inomhusluft och i material som har förmåga att absorbera fukt.

Fukt i form av dimmaJu fler vattenmolekyler det finns inom en viss volym luft desto högre blir ångtrycket. Varm luft kan innehålla (bära) mer vattenånga än vad kallare luft har kapacitet att göra. Mättnadsångtrycket som är 100% relativ fuktighet kan inte överskridas, då bildas fritt vatten, kondens, som dimman på bilden.

Hur man mäter fukt

Under sommaren är det vanligen så att luften innehåller mer fukt än på vintern. Även om RF visar samma värden under en varm sommardag jämfört med en kall vinterdag så kommer AF att visa högre värden under sommardagen.

Skillnader i fukt mellan vinter och sommar, gällande relativ fuktighet och absolut fuktighetI diagrammet som visas t.v. ses skillnader mellan relativ fuktighet (RF) och absolut fuktighet (AF) under sommar och vinter.
Mängden vatten i gram (AF) är betydligt lägre under vintern. Därför trivs inte mögel så bra.

Då temperaturen sjunker under den nivå där luften inte längre kan bära alla vattenmolekyler uppnås den s.k. daggpunktstemperaturen och fritt vatten kommer att fällas ut i form av kondens. Det är vanligt när varm fuktig luft möter en kall yta. Ett exempel är på det kalla ölglaset en varm sommardag. Inom byggnadsteknik pratar man om s.k. köldbryggor, vilket är kallare ytor på eller i konstruktionen, som i värsta fall kan ställa till med kondensbildning eller ökad fukt då den varma fuktiga luften kommer i kontakt med köldbryggan. Därmed medges ofta tillväxt av mögel och röta.

Fukt - Beskrivning av hur hög luftfuktigheten kan vara vid olika temperaturer.SMHI beskriver via detta diagram den s.k. mättnadskurvan som talar om hur mycket fukt luften kan innehålla innan kondens uppkommer.


Exempel på vad som händer med fukt när temperaturen sjunker

Tabeller för uträkning av olika förhållanden gällande fukt

Tabell som visar hur mycket fukt luft kan innehålla vid olika temperaturer samt ångtryck.
Här ses hur mycket fukt luft kan innehålla vid olika temperaturer samt också ångtrycket som då råder i luften.

Med hjälp av räkneexemplen ovan kan du få hjälp hur
tabellen kan användas.
Tabell som visar vad som händer med den relativa fuktgheten i olika temperaturer
I denna "snabbtabell" utläses hur den relativa fuktigheten minskar då temperaturen ökar. Utgångsläget är 0 C och 90% relativ fuktighet. Sänkningen varierar lite beroende på utgångsläget rörande RF, samt också på hur mycket fukt som absorberats i byggnadsmaterialet. Är byggnadsmaterialet riktigt
fuktigt tar det lite tid att få ner RF till nivåerna som denna tabell utvisar, oavsett vilket val av avfuktare man än gör.


Tilläggas ska att alla avfuktare inte är avsedda för kallare utrymmen. Läs mer här om rätt val av avfuktare.

 Då man installerat avfuktare i utrymmet kommer den relativa fuktigheten att börja minska. Efter ett antal timmar kan RF nästan stanna upp. Det beror på att byggnadsmaterialet avger fukt då ångtrycket i materialet är högre än det är i den uppvärmda och avfuktade luften. Då materialet börjar nå samma nivå gällande ångtryck som luften i utrymmet sjunker RF ytterligare till på avfuktarens hygrostat inställt högsta börvärde. Det kan ta tid innan byggnadsmaterialet torkar upp. Det kan röra sig om oljefat med vatten som ska ut ur utrymmet.

Läs mer om: Fuktmätning i krypgrund - Att mäta är att veta

Diffusion - Konvektion - Kapillärsugning

Fukt - RF (relativ fuktighet) ute och inne

Klimatförändringen

Ser till att det blir allt mer fukt i omlopp och nederbörden ökar. Detta drabbar våra hus genom allt fler fuktrelaterade skador som mögel och elak lukt.