Krypgrund med grundmur av lättklinker som vittrar sönder

Krypgrund är välkänd som riskkonstruktion av flera anledningar. Eftersom krypgrunder angränsar till mark och uteluft och ej är uppvärmda konstruktioner, är risken stor att byggnadsmaterial tar skada, mikrober som mögel, bakterier och rötsvamp får fäste, lukt bildas samt att hälsorisk kan uppkomma då luft transporteras från krypgrunden upp i huset. Denna information är uppföljning av vår artikelserie om krypgrundsproblematik samt därtill förebyggande och åtgärdande lösningar. [1]

Grundmur av lättklinker i krypgrund vittrar sönder

Vittrande grundmur i krypgrund

Under senare delen av 1970 tillverkades och importerades block av lättklinker med förhöjd sulfat- och sulfitinnehåll (svavel). Några år senare upptäckte man inom byggbranschen att grundmurar, främst i krypgrund, började vittra och falla sönder. Norska forskningsinstitutet SINTEF Byggforsk gav 2001 ut rapport som beskriver att fukt och hydratiseringsprodukter i cement, kan leda till reaktion med svavelföreningarna. [2] Detta kan få materialet att svälla och falla sönder. Ytterligare känd reaktion är att thaumasitangrepp, en slags sulfatangrepp, kan få cement att nedbrytas. Bilden ovan visar sönderfallande lättklinkerblock i grundmur omgärdande krypgrund byggd under aktuella årtal.

Fukt förstör krypgrunder och hus

Den gemensamma och ofta utlösande faktorn för olika problem i krypgrund är fukt [3]. Olämpliga byggnadsmaterial och kemiska ämnen som högtoxiska träskyddsmedel, vilka såsom aktuella lättklinkerblock användes under 70-talet, börjar visa sig från en dålig sida när fuktlasten blir för hög. Träskyddsmedlen innehållande klorfenoler [4-6] skyddar till viss del byggnadsmaterialet, men utlöser mycket dålig lukt i form av kloranisoler [7,8]. Fukt är också avgörande faktor för om mögel [9], bakterier [10] och röta som t.ex. hussvamp [11] ska kunna trivas i krypgrunden.

Även andra typer av grundmurar i krypgrund far illa av fuktbelastning. Ett exempel är kantbalk som då den blir för fuktig kan frostsprängas och via rostande armeringsjärn falla sönder. [12] Vatten kan också, i synnerhet vid bristande dränering [13], kapillärt vandra uppåt i lättklinkerblock etc. och påverka golvbjälklagets yttre delar och syllen negativt.

Byggforsk gjorde ett bra jobb som kartlade sulfatinverkan och vittrande lättklinker. Något som inte blev riktigt lika genomtänkt var ett av deras åtgärdandetips, där de menar att puts på insidan av grundmuren i krypgrund skulle avhjälpa. De resonerar att putsen kan dra åt sig fukt då kondens [18] sker och sedan släppa fukten när torrare klimat råder. [2] Vi vet med facit i hand att det redan innan kondenspunkten är nådd, kan vara alldeles för hög relativ luftfuktighet och tillika fuktkvot i material i krypgrunder, medförande olika typer av skador. Det är inte bara lättklinkerblocken som måste skyddas, vi tänker helhet.

Egenkontroll och avfuktare räddar krypgrunden

Olika årtal och årtionden har medfört sina byggnadsrelaterade brister. Som husägare är det därför bra och ekonomiskt besparande att läsa på om krypgrunder i allmänhet och detalj, för att kunna utföra regelbunden egenkontroll. [1,14]

Både utifrån vår egen och andras forskning står det klart att mycket stor andel av fastigheter med krypgrund bär på fuktrelaterade problem. Nyckeln i att undvika kostsamma sanerings- och renoveringsåtgärder är att vid behov vidta åtgärder så tidigt som möjligt. Installation av avfuktare, s.k. krypgrundsavfuktare är att se som basal åtgärd. För allra bästa och säkraste funktion rekommenderar och installerar vi oftast en svensktillverkad avfuktare kallad Acetec EvoDry PD. [15] För dig som även vill tänka på extra brandsäkerhet finns Acetec EvoDry PD+ som avkänner omgivningstemperaturen och kan programmeras att automatiskt stänga av sig om brand medförande temperaturhöjning skulle ske i krypgrunden. Då hjälper inte avfuktarens luftflöde branden att spridas. [16] Ta gärna del av installationsinstruktioner med illustrerande bilder via referens [17].

Läs mer om olika avfuktare och var de passar bäst via vår artikel Välja rätt avfuktare.

Förutom att påverka sulfatrik lättklinker negativt kan fukt även förstöra och lösa ut lukt från isolering av typerna mineralull och cellulosa.

2018-05-11
Uppdaterad 2019-05-15

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/