Krypgrund med grundmur av lättklinker som vittrar sönder

0
(0)

Krypgrund är välkänd som riskkonstruktion av flera anledningar. Eftersom krypgrunder angränsar till mark och uteluft och ej är uppvärmda konstruktioner, är risken stor att byggnadsmaterial tar skada, mikrober som mögel, bakterier och rötsvamp får fäste, lukt bildas samt att hälsorisk kan uppkomma då luft transporteras från krypgrunden upp i huset. Denna information är uppföljning av vår artikelserie om krypgrundsproblematik samt därtill förebyggande och åtgärdande lösningar. [1]

Grundmur av lättklinker i krypgrund vittrar sönder

Vittrande grundmur i krypgrund

Under senare delen av 1970 tillverkades och importerades block av lättklinker med förhöjd sulfat- och sulfitinnehåll (svavel). Några år senare upptäckte man inom byggbranschen att grundmurar, främst i krypgrund, började vittra och falla sönder. Norska forskningsinstitutet SINTEF Byggforsk gav 2001 ut rapport som beskriver att fukt och hydratiseringsprodukter i cement, kan leda till reaktion med svavelföreningarna. [2] Detta kan få materialet att svälla och falla sönder. Ytterligare känd reaktion är att thaumasitangrepp, en slags sulfatangrepp, kan få cement att nedbrytas. Bilden ovan visar sönderfallande lättklinkerblock i grundmur omgärdande krypgrund byggd under aktuella årtal.

Fukt förstör krypgrunder och hus

Den gemensamma och ofta utlösande faktorn för olika problem i krypgrund är fukt [3]. Olämpliga byggnadsmaterial och kemiska ämnen som högtoxiska träskyddsmedel, vilka såsom aktuella lättklinkerblock användes under 70-talet, börjar visa sig från en dålig sida när fuktlasten blir för hög. Träskyddsmedlen innehållande klorfenoler [4-6] skyddar till viss del byggnadsmaterialet, men utlöser mycket dålig lukt i form av kloranisoler [7,8]. Fukt är också avgörande faktor för om mögel [9], bakterier [10] och röta som t.ex. hussvamp [11] ska kunna trivas i krypgrunden.

Även andra typer av grundmurar i krypgrund far illa av fuktbelastning. Ett exempel är kantbalk som då den blir för fuktig kan frostsprängas och via rostande armeringsjärn falla sönder. [12] Vatten kan också, i synnerhet vid bristande dränering [13], kapillärt vandra uppåt i lättklinkerblock etc. och påverka golvbjälklagets yttre delar och syllen negativt.

Byggforsk gjorde ett bra jobb som kartlade sulfatinverkan och vittrande lättklinker. Något som inte blev riktigt lika genomtänkt var ett av deras åtgärdandetips, där de menar att puts på insidan av grundmuren i krypgrund skulle avhjälpa. De resonerar att putsen kan dra åt sig fukt då kondens [18] sker och sedan släppa fukten när torrare klimat råder. [2] Vi vet med facit i hand att det redan innan kondenspunkten är nådd, kan vara alldeles för hög relativ luftfuktighet och tillika fuktkvot i material i krypgrunder, medförande olika typer av skador. Det är inte bara lättklinkerblocken som måste skyddas, vi tänker helhet.

Egenkontroll och avfuktare räddar krypgrunden

Olika årtal och årtionden har medfört sina byggnadsrelaterade brister. Som husägare är det därför bra och ekonomiskt besparande att läsa på om krypgrunder i allmänhet och detalj, för att kunna utföra regelbunden egenkontroll. [1,14]

Både utifrån vår egen och andras forskning står det klart att mycket stor andel av fastigheter med krypgrund bär på fuktrelaterade problem. Nyckeln i att undvika kostsamma sanerings- och renoveringsåtgärder är att vid behov vidta åtgärder så tidigt som möjligt. Installation av avfuktare, s.k. krypgrundsavfuktare är att se som basal åtgärd. För allra bästa och säkraste funktion rekommenderar och installerar vi oftast en svensktillverkad avfuktare kallad Acetec EvoDry PD. [15] För dig som även vill tänka på extra brandsäkerhet finns Acetec EvoDry PD+ som avkänner omgivningstemperaturen och kan programmeras att automatiskt stänga av sig om brand medförande temperaturhöjning skulle ske i krypgrunden. Då hjälper inte avfuktarens luftflöde branden att spridas. [16] Ta gärna del av installationsinstruktioner med illustrerande bilder via referens [17].

Läs mer om olika avfuktare och var de passar bäst via vår artikel Välja rätt avfuktare.

Förutom att påverka sulfatrik lättklinker negativt kan fukt även förstöra och lösa ut lukt från isolering av typerna mineralull och cellulosa.

2018-05-11
Uppdaterad 2019-05-15

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Monteringskit CTR 500TT

Monteringskit CTR 500TT

0 (0) MONTERINGSKIT TILL KRYPGRUNDSAVFUKTARE CTR 500TT Monteringskit CTR 500TT för montage och upphängning av krypgrundsavfuktare CTR 500TT. Paketerat i kartong med rörgenomföring, ljuddämparslang och håltagningsmall

Läs mer »
Filter Corroventa CTR 500TT 3st

Filter Acetec PD-250

Rekommenderat är att byta filter på Acetec PD-250 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 25 x 25

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen