Installation av avfuktare Acetec EvoDry PD i krypgrund

4.2
(6)

För dig som själv vill göra arbetet med fuktsäkring av krypgrund presenteras här en guide för installation av Acetec Evodry PD och metoder för slangdragningar för spridning av torrluft i  olika typer av krypgrunder.

Acetec EvoDry PD med fyra stosar

Här ses framsidan av EvoDry PD med fyra stosar. På dessa ansluts slangar.

1) Här blåser avfuktaren ut fukten i form av vattenånga. Medföljande våtgasslang ska dras ut genom grundmur i krypgrunden så fukten evakueras från utrymmet.

2) Lågflödesstos för fördelning av avfuktad luft.

3 + 4) Högflödesstosar för fördelning av avfuktad luft.

Baksidan av EvoDry PD - Här sitter luftfiltret

Här visas baksidan av EvoDry PD, där dammfilter sitter lätt åtkomligt. Genom filtret dras via fläktverkan fuktig luft in från krypgrunden, vilket vi kallar processluft, d.v.s. luft som ska avfuktas.

Vid placering av avfuktaren i krypgrunden ska processluftsidan stå fritt så luftflödet ej bromsas.

Informationen gäller följande varianter av EvoDry PD:

Avfuktare Acetec EvoDry PD

Avfuktare Acetec EvoDry PD+ med LFS brandtermostat

Acetec EvoDry PD+ på vind – Vindsavfuktare installation

Krypgrundsinstallationen

EvoDry PD ses nedan i öppen krypgrund utan hjärtmurar. Fördelning av torrluften sker via tre stycken slangar. Det är viktigt att via slangdragningen driva bort den avfuktade luften från EvoDry. Annars kommer torrluft att direkt recirkulera in genom processluften, vilket ger sämre driftsekonomi samtidigt som jämn avfuktning i hela krypgrunden kanske inte sker. Lågflödesslangen har här dragits rakt fram medan högflödesslangarna har dragits diagonalt snett utåt långsidorna i krypgrunden. Slangarna avslutas ca. tre meter från grundmuren.

Slangen fästs runt stos på avfuktaren med kopplingsklämma. I slangänden förs ändhylsa in vilket gör att man via skruvinfästning etc. kan hålla torrluftsslangen utsträckt och änden fullt öppen.

Här finner du tillbehör till Acetec EvoDry PD.

Torrluftsfördelning från EvoDry PD i krypgrund

Våtgasslangen som medföljer i EvoDry PD grundpaket ska för fuktevakuering dras ut genom hål i grundmuren. På utsidan av grundmuren skruvas utloppsplåten fast. Våtgasslangen träs över stos på avfuktaren samt stos på utloppsplåten. Därefter tätas hålet i grundmuren (runt om slangen) med förslagsvis fogskum, vilket både isolerar och tätar mot luftrörelser. Alla andra ventiler ska också sättas igen. Ju noggrannare förarbete som läggs ned desto bättre driftsekonomi blir det i regel.

Tänk på att inte trycka ihop eller vika slangarna. Gör böjarna mjukt.

Fukt leds ut från krypgrunden via våtgasslang

EvoDry utloppsplåt på utsida av grundmur

På utsidan av grundmuren fästs den medföljande utloppsplåten. Om fasadutsprånget är brett och når långt ned mot utloppsplåten är det bra att fästa en plåt ell. dyl. ovanför så våtgasflödet bestämt anvisas utåt.

Utloppsplåten kan ruggas lätt med sandpapper och målas om så önskas.

Installationsalternativ i krypgrund

Med hjälp av de tre torrluftsutloppen samt kanaldragning är det enkelt att installera Acetec EvoDry PD i krypgrunder med olika sektioner. Kravet är att sektionerna ska vara ventilationsmässigt anslutna till varandra. Tänk på att det bör vara kryphål alternativt flera ventilationshål mellan krypgrundssektionerna. I annat fall om det ej är tillräcklig ventilation kan för högt övertryck skapas i den sektion där torrluften blåses in.

Notera i denna krypgrundsinstallationen att lågflödesslangen används för att sätta cirkulation på luften och på det sättet avfukta övre högra hörnet av krypgrunden. Högflödesslangarna dras nedåt i respektive sektion.

EvoDry PD i krypgrund med två sektioner

Acetec EvoDry PD håller hög avfuktningskapacitet och luftomsättningskapacitet och passar därför bra även i lite större krypgrunder med flera sektionsindelningar. Här ses avfuktaren i krypgrund med tre fack. För att fördela ut torrluften på bästa sätt används de T-förgreningar vi lagerför som tillbehör.

EvoDry PD i krypgrund med tre utrymmen

För optimal avfuktning fördelas flödet från avfuktaren ut i krypgrundens alla hörn. Här används T-förgrening av lågflödet för att sprida avfuktad luft vid sidorna av EvoDry, samtidigt som högflödesslangarna dras diagonalt framåt i krypgrunden.

Smart avfuktningsfördelning i öppen större krypgrund

Det finns många varianter av uppbyggnad gällande krypgrund. En vanlig sådan är till vinkelhus.

EvoDry PD avfuktar även krypgrund under vinkelhus

Generell avfuktningsfördelning

Då man gjort slangdragning från EvoDry PD är det bra att kontrollera så luften fördelas jämnt. Om en slang är längre än den andra kan trycksfall uppstå i den längre. Med hjälp av ändhylsan går det att tejpa med vävtejp och delvis strypa flödet genom den kortare slangen, vilket gör att den avfuktade luften bättre styrs över i den längre. Kontrollera avfuktningsflödet genom att känna med handen vid alla utblås. I mer omfattande installationer sker kontroll av avfuktningen i de separata krypgrundssektionerna via trådlös hygrometer alternativt fuktkvotsmätare. Skulle det envisas med att vara för höga fuktvärden i en del av krypgrunden styrs mer avfuktad luft över dit, förslagsvis från en torrare sektion, antingen genom T-förgrening eller att man byter lågflöde mot högflöde in i fuktigare sektion.

Serieinstallation Acetec EvoDry PD+ med undertrycksfläkt

Då radon i krypgrunden behöver hållas undan huset, “krypgrundslukt” sätter sig i kläderna eller om man far illa av t.ex. mögel som kommer upp från grunden, är det adekvat att komplettera krypgrundsavfuktaren med en undertrycksfläkt. Görs installationen inte rätt kan det förutom ökad driftsekonomi innebära ett osäkert system för fuktkontroll och luktkontroll. LFS serieinstallation är genomtänkt utifrån flera olika perspektiv. Vi levererar helhetslösningen genom installation inom vårt upptagningsområde eller ger support åt dig som önskar köpa produkterna genom oss och genomföra serieinstallationen själv.

Serieinstallation Krypgrundsavfuktare Acetec EvoDry PD / PD+

Läs mer om

För ytterligare förklaring om hur EvoDry PD och PD+ som bäst installeras i krypgrund har vi sparat installationsanvisningar som gällde de föregående modellerna av avfuktare från Acetec. Se anvisningarna här:

Installation av avfuktare Acetec PD-150 & 250

Installation av Acetec avfuktare mod. 2014 i krypgrund

För bästa avfuktningsresultat och driftsekonomi finns det vissa saker att tänka på innan installation av avfuktaren:

Avfuktare – Innan installation i krypgrund

Byggplast i krypgrund

Avfuktare för krypgrund – Krypgrundsavfuktare med särskild avfuktning

Tänk på att inte blåsa ut den fuktiga luften från EvoDry under altan, vid ytterdörr, öppet fönster eller i närheten av uteplats. Våtgasen måste blåsas rakt ut i fria luften för att isbildning och fuktskador ska undvikas.

Se samtliga Acetec avfuktare i vår webshop

Uppdaterad 2022-08-26

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.2 / 5. Antal röstande 6

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Installation av avfuktare Acetec EvoDry PD i krypgrund”

 1. Hej LFS, Jag har köpt ett par produkter av er och är som helhet nöjd med dessa, en av dom, EvoDry, har jag på vårt sommarställe där grunden är tvådelad, ena delen fullhöjd med betong på golv, andra elen halvhöjd med sand som botten.

  Avfuktaren verkar göra sitt jobb bra där styrenheten visar att den håller jämn fuktighet (62). Däremot blir bodelen (markplan) väldigt torrt (25) och sprickor i golv etc uppstår. Kan jag komma runt det på något sätt?

  Hälsar Micke

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Mikael,

   Trevligt att du är nöjd med EvoDry avfuktare. Utifrån beskrivningen låter det som att installationen är korrekt och att allt fungerar som det ska. Säkert fuktvärde i krypgrund är under 75%RF. Det är bra att ha lite marginal nedåt, precis som du här uppger att det är.

   Att det blir torrt i bodelen har inte direkt att göra med avfuktaren i krypgrunden. Det har mer att göra med torr utomhusluft som ventileras in. Har man uppvärmt i bodelen kommer den relativa fuktigheten i luften att sjunka i relation till temperaturökningen inomhus. Då avger byggnadsmaterial fukt till luften. Det medför att t.ex. trä drar ihop sig, varvid golvplank och parkett kan uppvisa springor eller större sprickor än annars. Man kan använda luftfuktare inomhus. Dock utan att öka den relativa fuktigheten till mer än som allra högst 40%. Har man högre fuktighet än så inne under vintern kan det uppstå mögel på köldbryggor, och fukt kan möjligen även komma ut i byggnadens klimatskal samt upp på vinden och ställa till med fuktskada.

   Sänker man temperaturen inomhus kommer inte luften att bli så relativt torr som i högre temperaturer. Det måste tas i beaktande att man med lägre inomhustemperaturer inte gör huset så fuktförlåtande som annars. Husets klimatskal behöver värme för att kunna avfuktas under höst och vinter med plusgrader. Rekommenderat är att hålla +16-18 grader under fuktiga och svala årstider.

   Att öka fuktigheten i krypgrunden för att minimera rörelser i byggnadsmaterial uppe i huset är inte alls att rekommendera. Det är inte ens säkert att det lyckas. Däremot lyckas man snarare skapa mögelskada i krypgrunden.

   Mvh LFS

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Seriekopplad fläkt med ljuddämpare

Undertrycksfläkt / Radonutsug LFS för ventilation av krypgrund

Sverige knapp Svensktillverkad  Undertrycksfläkt – Radonutsug

Med undertrycksfläkt LFS-100EC ser man till att minimera risken för att lukt, skadliga ämnen från t.ex. mögel eller träskyddskemikalier transporteras från krypgrund upp i bostaden. Undertrycksfläkten kompletterar avfuktare likt de i Acetec sortiment.

Ingående produkter i fläktpaketet.

 • Fläkt
 • Sladd /stickkontakt
 • Montagekonsoler
 • Inbyggd hastighetsreglering
 • 2st ljuddämpare
 • 1st muff 100mm
 • Genomföringsrör 100mm
 • Väggfäste utloppsrör
 • Självborrande plåtskruvar
 • Serieinkopplingsstos 100x80x100mm (Kan anpassas efter behov)
Läs mer »
Filter till acetec evodry pd/pd+

Filter Acetec Evodry PD-400 38 x 25

Rekommenderat är att byta filter på Acetec Evodry PD-400 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 38,5 x 25,5 cm

Läs mer »
Filter Corroventa CTR 500TT 3st

Filter Acetec 6H 18 x 16 (Äldre modell)

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec EvoDry 6H avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 18 x 16,5 cm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen