Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Byggplast i krypgrund

En av de allra vanligaste frågorna om krypgrund rör just byggplast, även kallat byggfolie. Många undrar hur och om plasten ska användas och läggas. 
Tyvärr ser vi att det cirkulerar mycket i vårt tycke missledande och ogenomtänkt information kring byggplasten relaterat till krypgrunder. Här benas rätt och fel ut!

Ska byggplast läggas i krypgrund?

Byggplasten besparar ev. avfuktare

Ersätter sand och makadam byggplast?

Ska plasten finnas i krypgrundens golvbjälklag?

Grundmur i krypgrund ska den kläs med byggplast?

Krypgrund med berg i dagen

Komplettera byggplast med krypgrundsisolering

Kondens över och under byggplast

Typ av byggplast och läggning

Lim till byggplast i krypgrund

Det kan vara nog så tråckligt att fästa upp byggplasten på stenar och betong i krypgrund. Det finns idag bra lim att tillgå för ändamålet, likt Essve Ess Tack HT-X alt. Tremco Illbruck PL200 som dock kräver mer rengjorda ytor än föregående lim. Viktigt är att limmet ska vara snabbhärdande så att man slipper tillbringa timmar i krypgrund sittandes eller liggandes för att trycka in byggplasten emot det material där den ska limmas fast.

Alternativt kan man via en aluminiumskena eller regel fästa/skruva upp byggplasten emot krypgrundens mur. Förborrning i muren kan behövas. I lättbetongblock kan det räcka att spika med specialspik som tål fukt.

Uppdaterad 2018-08-27
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB