Sök

Olämpliga krypgrundsåtgärder – Dåligt för krypgrund

4
(10)

Här visar vi på och motiverar varför följande krypgrundsåtgärder inte är lämpliga.

Enbert undertrycksfläkt utan avfuktare kan förvärra krypgrundsklimatet

Undertrycksventilation i krypgrund

En av de tidigare lösningarna för att försöka råda bot på fuktrelaterade problem i krypgrunder och torpargrunder var att installera en s.k. kanalfläkt för att hålla undertryck och ventilera ut fukt samt lukt. Denna lösning har visat sig fungera mycket bra under en period för att hålla borta lukten från bostaden. Dock förvärras problematiken genom att varm och fuktig luft sugs in i kryputrymmet uppe från bostaden och från uteluften. Det som händer är att den relativa fuktigheten höjs och mikrobiell aktivitet tilltar. Vi har bevittnat detta så många gånger att vi starkt avråder från denna dåliga krypgrundsåtgärd. Tyvärr förekommer rekommendationer om sådan lösning fortfarande. Med andra ord: Varning

Cellplast mot blindbotten i krypgrund kan vara dåligt

Cellplast mot golvbjälklag och blindbotten i krypgrunder

Denna information gäller främst konstruktion av trä samt isolering.
Riskerna är här ett antal för att fuktrelaterade problem som mögel och röta ska uppkomma. Risken finns att man stänger in fukt i golvbjälklaget, som kommer att bli varmare och en slags växthuseffekt uppstår till fördel för växtlighet som man inte vill ha i sitt hus. Krypgrundsklimatet blir kallare och fuktigare. Mögellukt kan då uppstå och över tid leta sig igenom cellplasten. Köldbrygga bildas vid byggnadsdetaljerna över grundmuren och området där blir fuktigare med i värsta fall röta som följd. Många hus har tryckimpregnerade syllar och en markant elak lukt kan då uppkomma från dem, läs mer om pentaklorfenol. Eventuell lukt i golvbjälklagets isolering etc. stängs inne och vandrar uppåt i huset. Vid vattenläckage uppifrån får man problem att åtgärda och vattnet har ingenstans att ta vägen mer än att rinna vidare ut i bjälklaget. Cellplast är inte diffusionstät och fukt kan vandra uppåt genom denna. Ytterst små glipor och sprickor i cellplasten gör att fukt tillåts vandra upp i det kanske för övrigt täta golvbjälklaget.

Det finns samma risker med att använda modernare typ av spraysiolering som också stänger in regelverket och i synnerhet än mer lämnar syllen utan möjlighet för avfuktning. Läs mer här om tidigare använd isolering som karbamidskum och våra upptäckter kring idag marknadsförd spraysiolering.

Här en variant mellan cellplast och undertrycksfläkt som vi avråder ifrån

Cellplast under blindbotten med undertrycksfläkt

Det finns företag som marknadsför denna typ av lösning som innebär att man söker skapa ett med hjälp av undertrycksfläkt torrare klimat i och strax under blindbotten / golvbjälklag. En form av cellplast sätts med viss distans mot blindbotten. En kanalfläkt installeras att suga ut luft från det begränsade utrymmet / zonen ovanför cellplasten. Därmed drar man ner varm inomhusluft genom springor i golvbjälklaget och vidare ut utomhus. Ett undertryck nås på detta sätt i den s.k. zonen. Vi vill här varna för denna lösning av flera olika anledningar, vilka är:

Krypgrunden under cellplasten blir ännu kallare än annars och därmed fuktigare. Mögel, lukt och svampbildning kan uppkomma. Lukten kan ta sig igenom cellplasten.

Det kan bildas köldbrygga vid syllarna och då man drar ner varm och fuktig luft kan kondens, mögel, lukt och röta uppkomma.

Frostsprängning och tjällyft av grundmurar kan uppkomma p.g.a. ökad kyla i utrymmet nedanför cellplasten. Det finns med andra ord säkrare sätt att skydda krypgrunden.

Konvertering av krypgrund och torpargrund till varmgrund

Olika företag har på senare tid gått ut med reklam att man kan tjäna stora pengar och samtidigt fuktsäkra sin krypgrund genom att konvertera till varmgrund. Vi rekommenderar definitivt inte denna lösning p.g.a. ett antal faktorer, vilka är: Köldbrygga bildas i grundmuren vilket kan få tråkiga följder. Byggnadsdetaljerna närmast över grundmur blir ansatta av fukt samtidigt som man riskerar frostsprängning och tjällyft av grundmurarna. Med i beräkningen måste också tas att energikostnaden kommer att öka för att värma upp ytterligare ett utrymme med hjälp av inomhusluften som sugs ned genom undertrycksventilationen. I somliga fall har undertrycket rubbat balansen gällande inomhusventilationen. Lösningen med varmgrund passar däremot bra vid nybyggnation där man kan isolera utsidan och undersidan av grundmuren samt marken och se till att dräneringen är fullt tillräcklig.

Denna bilden symboliserar att lägga in en grundkudde i krypgrunden för att förhindra hög fuktighet.

Inläggning av plastpåsar och luftkuddar i krypgrunden

Bilden ovan symboliserar den senare varianten av lösningar som idag marknadsförs. De går ut på att man fyller upp krypgrunden med en slags mindre luftkuddar i form av plastpåsar eller en större s.k. “grundkudde”. Att fylla utrymmet med många mindre ej tömbara luftkuddar är uteslutet och bara till nackdel. För att komma åt att inspektera måste man då dra ut alla dessa små kuddar. att göra det två gånger om året vill nog ingen. Samtidigt är detta en passiv åtgärd som inte tar hänsyn till miljöförändringen med ett allt mer fuktigt klimat. Passiva åtgärder som dessa skyddar inte heller syllen, vilken utsätts för inkommande fukt då det råder undertryck i bostaden i samband med att det finns små luftpassager från uteluften förbi syllen och vidare upp mellan golv och vägg. Syllen kan här bli en köldbrygga i sig och dra åt sig fukt. Denna ackumulerade fukt tar sedan lång tid att få bort då utrymmet inte längre luftas eller aktivt avfuktas. Risk för mögel och röta blir här tyvärr överhängande.

Vi ser också risker med att vatten från ev. läcka uppe i bostaden inte tillåts att rinna rakt ner utan med kuddens hjälp transporteras ut åt sidorna i golvbjälklaget. I en äldre krypgrund finns ofta mer eller mindre lukt och mögel. Detta ska man definitivt inte stänga in utan i stället se till att aktivt kunna lufta ut. Vid installation av kudde i grunden så riskerar man att få upp mer emissioner samt ev. mögelgift och lukt. Därför ser vi att en enda stor kudde lämpar sig bäst vid nybyggnation där man också kan säkra syllen från att bli en köldbrygga genom rätt utvändig och ev. även invändig isolering.

Värmeväxlare av typen FTX kan också vara högst olämpligt. Läs mer under krypgrund – värmeväxlare.

Läs här om bra och lämpliga lösningar för krypgrund

Uppdaterad 2022-08-22

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4 / 5. Antal röstande 10

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Olämpliga krypgrundsåtgärder – Dåligt för krypgrund”

 1. Hej.
  Har varit i krypgrund nyligen med undertryck genom fläkt, som varit så sedan 1985. Där fanns ingen mögelpåväxt och luftfuktigheten var låg. Problemet i grunden och anledning till ventilation är det tryckimpregnerade virket i syll och bärarare för trossbottenskivorna som är från 70 tal med impregnering med mycket unken och illaluktande. De som inte gjort installation med fläkt har fruktansvärd lukt inomhus och dom själva har problem med lukt i hår och kläder

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Valter,

   Det kan ha funnits anledning till att fläkten monterades. Denna misstanke uppkommer då du nämner att det finns tryckimpregnerat material från 70-talet i krypgrunden. Det är mycket vanligt att material behandlat med träskyddsmedel innehållande klorfenoler avger lukt. Särskilt gäller det när krypgrunden blivit för fuktig och bakterier samt även mögel kan ha börjat omvandla klorfenolerna till mer luktande kloranisol. Kloranisoler har förmåga att sätta sig i många material, likt upp i huset samt i kläder, hår och faktiskt även hud.

   Bra är att kombinera undertrycksfläkt med avfuktare som är lämplig för krypgrund. Det eftersom fukt brukar vara en första problemeskalerande faktor. Undertrycksfläkten kan kostnadsbesparande serieinstalleras till avfuktaren, allt för att uppnå ett effektivt system.

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

CDT konsol

CDT avfuktare från Danmark kan väggmonteras om man väljer till väggkonsoler. Med konsolernas hjälp kan dräneringsverkan förbättras där det behövs visst fall på slangen från vattentanken.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen