Search

Krypgrund med isolering av karbamidskum liknande hussvamp

5
(2)

I torpargrund och lite äldre typer av krypgrund är det vanligt att finna varierande typer av isolering. Då plaståldern började på allvar framställdes en typ av sprayisolering av plastmaterial kallad karbamidformaldehyd eller karbamidskum. Karbamidskum började användas i hus under egnahemrörelsens senare tid, i skarven till och in i miljonprogrammet som startades 1965 via politiska beslut om att Sverige skulle bebyggas med vad man då ansåg vara högre standard än tidigare.

Karbamidskum liknar det polyuretanskum som man idag kan köpa på flaska och dreva kring fönster, dörrar och på andra ställen där det annars kan komma att dra in kall och kanske fuktig luft. En skillnad var karbamidskummets vita färg och att det lätt smulades sönder då det torkade och blev utsatt för drag.

Karbamidskum liknar hussvamp

Vid inspektion och egenkontroll av krypgrund händer det ibland att vi eller våra läsare får titta både en och två gånger för att kunna skilja karbamidskum från hussvamp.

För skojs skull lägger vi här två bilder du själv kan få titta på och gissa vad det rör sig om. Börja inte med att föra musen över bilderna för då poppar avslöjande text automatiskt upp. Försök först avgöra om det är hussvamp eller karbamidskum. Den ena bilden är tagen på hussvamp i krypgrund under en kyrka medan den andra bilden är tillsänd oss för senare support via telefon, där bedömning gjordes att det rörde sig om just karbamidskum.

I denna krypgrund hade man isolerat golvbjälklaget med karbamidskum

Då man som fukttekniker eller husägare är nere i en torpargrund eller krypgrund och får se en syn som denna kan det kännas som att blodet nästan fryser till is i ådrorna. Inte för att hussvampen måste betyda dråpslaget för det angripna huset men skadorna kan i värsta fall vara omfattande.

Tittar du noga på denna bilden syns den bruna fruktkroppen på hussvampen

Ja, vilket föreställer egentligen vad, är detta karbamidskum eller rötsvamp som ovillkorligen måste saneras bort?

En närmare titt och tryck med fingrarna avgör för den som är insatt om det är isolering eller levande ting som inte har i krypgrund att göra.

Dessa båda krypgrunder

Gemensamt för de båda krypgrunder denna sidan handlar om var att man inte säkrat klimatet genom avfuktare. Då avfuktning inte aktivt sker i en krypgrund brukar det okulärt kunna upptäckas olika typer av skador likt mögel eller ibland just hussvamp. Det går därför inte att avfärda att alla vita bollar som finns i krypgrunden är karbamidisolering. Det gäller att vara noggrann i inspektionen och inte missa något.

I blindbotten på krypgrunden kan man se borrhål för fyllning av isolering

Titta ovanför isoleringen här, där man i blindbotten på krypgrunden borrat hål för att kunna blåsa upp karbamidskum och sedan pluggat igen genom att trycka i papper eller spån etc. Eftersom sprayisoleringen expanderar letar den sig ut genom springor och överflödet syns.

Byggspill och mögel finns i denna krypgrund

Vidare kontroll visar att det även om det inte finns hussvamp i den med karbamidskum isolerade krypgrunden, faktiskt råder ett gynnsamt förhållande för att mikrobiella skador ska kunna utvecklas. Byggskräp mot marken samt att blindbotten vilken är uppbyggd likt i torpargrund visar på tillväxt av mögel. I ett fall som detta brukar det också finnas bakterier (actinomyceter / streptomyces) som var för sig eller tillsammans med möglet kan orsaka elak lukt kallad mögellukt.

Bilderna talar om för oss att huset bör vara uppbyggt något årtionde in på 1900-talet eftersom grundmurarna är murade likt i modernare krypgrund och golvbjälklagets konstruktion liknar den äldre typen som man nyttjade i torpargrund. Med andra ord kan denna krypgrund vara uppförd i skarven mellan de två olika konstruktionssätten. Mer om det på sidan krypgrund 100 år. Alternativ kan man här ha morderniserat en äldre torpargrund genom att ha murat den stensatta sockeln i efterhand och bytt isolering samt annat, m.a.o. renoverat.

Hussvampen – Serpula Lacrymans

Fruktkropp av hussvamp i kyrkans krypgrund

Åter till kyrkans större krypgrund och mer bildmaterial syns fruktkropp av hussvamp växa ut mellan murade tegelstensväggar och ovanliggande regelkonstruktion. Hussvampens sporer liknar kanel och kan lätt bli luftburna.

Så här ser inte karbamidisolering ut. Här finns ingen initial okulär tvekan. Dock kan det röra sig om annan typ av brunrötesvamp liknande hussvampen. Därför skickar vi i regel iväg prov för hussvampsanalys.

Väl utvecklad hussvamp i krypgrund

Här foto på mer utvecklad hussvamp som växer i anslutning till isolering virad kring ett rör, invändig grundmur och ovanliggande träregel i krypgrund i samma kyrka som fotot ovan är taget från.

Namnet Serpula Lacrymans (den gråtande) kommer från att det i gynnsamma förhållanden kan bildas vattendroppar från hussvampen.

Karbamidskum i hus

Användandet av karbamidskum i hus blev inte så omfattande och långvarigt då man kom på att det kunde lösa ut formaldehyd som är irritations- och sjukdomsframkallande och därigenom kan orsaka sjuka hus. Så länge isoleringen ligger i mer lufttät och från fukt skyddad konstruktion behöver det inte innebära att formaldehyd avges till inomhusklimatet. Därför är det av största vikt att installera avfuktare som ser till att motverka sekundära skadebilder från både karbamidisolering och givetvis också mögel i hus samt hussvamp, jäst och “mögelbakterier”.

Karbamidskum har under ett antal år använts som här i golvbjälklaget ovan krypgrund och torpargrund samt också i husens väggkonstruktioner och i yttertaksisolering, d.v.s. mellan takstolar.

Skadeinsekter och skadedjur hindras inte nämnvärt av karbamidskum. Gnagare och stenhumlor kan göra betydande isolervärdesförlust genom att bygga gångar och håligheter som släpper in kall eller fuktig luft beroende på vilket väder som råder. Det leder till köldbryggor som kan påverka husets fuktsäkerhet negativt likt vad som också kan hända då annan typ av isolering i golv ovanför krypgrund blir för fuktig.

Sprayisolering populär igen

Sprayisolering också benämnt skumisolering eller PU-isolering har börjat komma tillbaka på marknaden. Det finns idag en åtminstonde på pappret mindre giftig typ av sammansättning av isoleringen vilket medger användande i hus. Dock kan vi med facit i hand säga att det finns vissa risker med att använda spraysiolering så som det från vissa företag rekommenderas. För att ge ett kort exempel kring krypgrund och torpargrund visar utkommande reklam att man kan ta bort den gamla blindbotten och isoleringen och ersätta med sprayisolering. Vad händer egentligen med syllarna här? De hamnar i sådant läge att de inte kan avfuktas och andas inåt krypgrunden eller torpargrunden till. Risken finns för att fuktbuffring sker i syllarna och vidare in i anslutna reglar med mögel och röta som följd. Läs lite mer om olämpliga metoder att försöka fuktskydda och isolera krypgrund.

Från oss kan levereras en speciell typ av isolering, kallad krypgrundsisolering, som läggs ut över marken i krypgrund eller torpargrund och på det sättet motverkar köldbryggan som marken utgör. Fuktlasten kan minskas genom sådan typ av passiv avfuktare, eller på annat sätt benämnt mer naturlig avfuktning.

Se här ett riktigt allvarligt angrepp av hussvamp i krypgrund.
 
 
2013-06-18
Uppdaterad 2020-02-05
Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 2

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

2 reaktioner på ”Krypgrund med isolering av karbamidskum liknande hussvamp”

 1. Håkan Blomberg

  En fundering: Har en äldre fastighet som (någon tidigare ägare) lyft upp på plintar/stålbalkar och gått ifrån torpargrunden. Det är stort avstånd ifrån golvet till marken (som är relativt bergig). Blåser extremt upp under huset in genom golvet. Förmodligen gammalt spån i golvet (om det finns ngt kvar). Fick tips om att spruta in skum mellan trossbotten och undergolvet. Sedan även att lägga på ett lager även under trossbotten. Med tanke på helt öppet under huset och extrem luftväxling, bör kanske denna lösning fungera?

  1. Ljungby Fuktkontroll

   Hej Håkan,

   Att använda skumisolering eller också kallat sprayisolering har rätt applicerat sina fördelar. Dock kan man i sämsta fall binda in fukt i konstruktionen, särskilt om man applicerar sprayisoleringen under golvbjälklaget. Det är vidare inte så bra att blanda olika isolertyper så som sker när man fyller upp i golvbjälklaget. Finns gott om utrymme under huset kan jag rekommendera att öppna upp och ta bort gammal kutterspån etc. och ersätta med modernare isolering. Samtidigt kan man se till att det inte drar in luft så lätt i konstruktionen. Tänk på enstegstätad fasad som nu är utdömd. I sådan fasad kan fukt komma in men inte så lätt ut igen. Om man använder sprayisolering fel i en krypgrund, torpargrund eller plintgrund, kan det i det närmaste bli som en typ av liggande enstegstätad fasad. Risk finns för uppkomst av mögel, bakterier, röta och lukt.

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Radonsug RS 100
Radonsug Corroventa RS 100

RS 100 är utvecklad för radonsanering av hus med platta på mark eller källare/suterräng som ligger på mark där det är svårt att få luft genom materialet. Eftersom RS 100 är så kraftfull, kan den kopplas samman med långa rör och är därför mycket lättplacerad. Radonsug Rs 100 anslutas med upp till 12 sugpunkter och kopplas samman med 50 m rör på trycksidan och 200 m rör på sug sidan.

Radon sägs orsaka omkring 500 fall av lungcancer varje år i Sverige. De senaste åren har kunskapen om radonets faror blivit alltmer känt runtom i världen och 1 juni i år trädde den nya strålskyddslagen i kraft i Sverige där det nya referensvärdet för radon i bostäder, allmänna lokaler och arbetsplatser är 200 Bq/m3.

 

Läs mer »
Ljuddämpare
Flexibel Ljuddämpare 125x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen