Actinomyceter – Jordbakterier även kallat mögelbakterier

Actinomyceter är en typ av jordbakterier som likt mögelsvamp bildar ett slags mycel varvid den inhämtar näring och även sporar av sig.

Jord i krypgrund där actinomyceter trivs

Actinomyceter återfinns naturligen i jord och har god förmåga att anpassa sig till att växa även i hus, särskilt i torpargrund och krypgrund men kan vid tillräckliga fukthalter återfinnas i husets samtliga våningsplan och i isolering.

Det är inte säkert att man märker av förekomsten vid besök som här i krypgrund, inte förrän man kommit ut och lukt sitter i kläderna.

Geosmin från bakterierna

Streptomyces som också brukar kallas mögel-bakterie

Mögelbakterien luktar ofta som fuktig, mustig jordkällare eller potatiskällare där potatisen inte längre är fräscha. I lekmannens näsa känns denna lukt igen som mögellukt vilken faktiskt kan vara ett av de största upplevda problemen i hus med fuktskada.

Lukten av geosmin behöver inte vara ensam i ett drabbat hus eftersom mögel som kan växa vid sidan om actinomyceter ibland avger sina egna karakteristiska lukter.

Actinomyceter och mögel under samlingsnamn kallat mikrobiella angrepp kan var för sig eller tillsammans med specifik lukt från kemikalier som använts för träbehandling (cuprinol – pentaklorfenol) ge mycket kraftig lukt i hus.

Geosminlukt är så pass genomträngande att den kan luktsmitta från krypgrund vidare upp i våningsplan via luftpassager. I bostaden sätter sig lukten sedan i kläder, möbler och många andra ting, t.o.m. mat. Det är inte säkert att de som vistas i den luktsmittade miljön själva känner geosminlukten. Om de åker hemifrån och senare (långt senare, timmar och dagar) luktar i de medhavda kläderna.

Läs även om luktsanering.

Endotoxiner

Endotoxiner är restprodukter (metaboliter) från actinomyceter / streptomyces och kan benämnas som motsvarighet till möglets avgivna mögelgift etc. Forskare från många länder har till skillnad från tidigare fått upp ögonen för endotoxinets potentiella skadlighet.

Man tittar nu närmare på bakteriegift för att urskilja närmare, misstanke finns om att hälsopåverkan kan ske. Forskare Lennart Larsson i Lund och Dan Norbäck i Uppsala konstaterar att vissa av dessa gifter kan ha stärkande effekter så att  astma motverkas, samtidigt som andra typer av gifterna kan ha direkt motsatt effekt. Intressant är att man inte bara i Sverige konstaterat samma sak. Därmed är actinomyceter inte att förringa då man utreder sjuka hus. Mer i ämnet finns antecknat under sidan mögel och cytokiner.

Sanering

Den skarpa odören i jord beväxt av mögelbakterier kan vara svår att sanera bort utan att gräva ur jorden. Är lågt till tak i krypgrunden och stor yta kan det vara enklare att anlita firma med sugbil för saneringen. Dock kostar detta ganska mycket. Ibland kan lukten ha satt sig i bjälklagets isolering där den också är svår att komma åt. Här finns bl.a. saneringsmetoder som undertryckssättning i kombination med avfuktare, bruk av luftrenare med fotokatalys och ozon eller helt sonika utrivning av det luktsmittade materialet, sanering med saneringsvätska, uttorkning med avfuktare och renovering med ny torr isolering.

Ofta är det nödvändigt att utföra förebyggande sanering mot actinomyceter.

Olika bakterier, inte bara actinomyceter, står för produktion av olika gifter, gaser och partiklar som gör människor och djur sjuka. Det är med dagens kunskapsbank svårt att med säkerhet säga vad man blivit sjuk av men vissa händelser i kroppen ger spår som läkare ska kunna analysera, läs om mögel, bakterier och dess biomarkörer.

I övrigt då det gäller bakterier mer allmänt i förhållande till mögel så gäller en slags balans. Just det fenomenet har vi omtalat på sidan Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa. Vidare forskning genom projekt som MYCOMIX. I Portugal har man kommit fram till att mögelgift i barnmat är vanligt och vidare potentiellt skadligt för barnen. Man lägger samman skadeverkan från mögel i mat med mögelexponering i hus. MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat.

Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS

Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel

Uppdaterad 2019-06-10

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Vi önskar er en trevlig dag!

Nya Sidor

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Konsultation fukt, lukt och mögel

Konsultation gällande fukt, lukt och mögel relaterade problem via telefon.  Vi kan hjälpa dig vidare i ditt projekt/Husköp/Analys av rapport. Står du inför ett husköp och vill veta status på huset så som dålig lukt,

Service / reparation av avfuktare

Hos oss kan du få hjälp med Reparation & Service på din sorptionsavfuktare. Skicka din avfuktare med posten (max 20kg) inom Sverige med fraktsedel från oss. kontakta oss så hjälper vi dig! Kunden tillgodoser att

Produktexempel

Inlägg

Luftrenare mot Coronavirus på sjukhus i Kina
Luftrenare AirSteril används mot Coronavirus i Kina

Vi har tidigare berättat om flera fördelar rörande tekniken med UVC-ljus och fotokatalys i luftrenare AirSteril. Ett stort antal luftburna och ytbundna föroreningar kan effektivt neutraliseras och reduceras. Bakterier, virus, mögel, lukt och en mängd