Actinomyceter – Jordbakterier även kallat mögelbakterier

Actinomyceter är en typ av jordbakterier som likt mögelsvamp bildar ett slags mycel varvid den inhämtar näring och även sporar av sig. Likheten med mögel gör att den också kallas mögelbakterier.

Jord i krypgrund där actinomyceter trivs

Actinomyceter återfinns naturligen i jord och har god förmåga att anpassa sig till att växa även i hus, särskilt i torpargrund och krypgrund men kan vid tillräckliga fukthalter återfinnas i husets samtliga våningsplan och i isolering.

Det är inte säkert att man märker av förekomsten vid besök som här i krypgrund, inte förrän man kommit ut och lukt sitter i kläderna.

Geosmin från bakterierna

Streptomyces som också brukar kallas mögel-bakterie

En viss lukt avges från mögelbakterien som också brukar benämnas streptomyces. Det luktar ofta som fuktig, mustig jordkällare eller potatiskällare där potatisen inte längre är fräscha. De volatila ämnen som utgör lukten kallas geosmin. I lekmannens näsa känns denna lukt igen som mögellukt vilken faktiskt kan vara ett av de största upplevda problemen i hus med fuktskada.

Lukten av geosmin behöver inte vara ensam i ett drabbat hus eftersom mögel som kan växa vid sidan om actinomyceter ibland avger sina egna karakteristiska lukter. Till detta avges från fuktigt material i byggnaden olika typ av lukt, t.ex. från terpener och formaldehyd. Actinomyceter och mögel under samlingsnamn kallat mikrobiella angrepp kan var för sig eller tillsammans med specifik lukt från kemikalier som använts för träbehandling (cuprinol – pentaklorfenol) ge mycket kraftig lukt i hus.

Geosminlukt är så pass genomträngande att den kan luktsmitta från krypgrund vidare upp i våningsplan via luftpassager. I bostaden sätter sig lukten sedan i kläder, möbler och många andra ting, t.o.m. mat. Det är inte säkert att de som vistas i den luktsmittade miljön själva känner geosminlukten annat än om de åker hemifrån och senare (långt senare, timmar och dagar) luktar i de medhavda kläderna.

Läs även om luktsanering.

Endotoxiner

Endotoxiner är restprodukter (metaboliter) från actinomyceter / streptomyces och kan benämnas som motsvarighet till möglets avgivna mögelgift etc. Forskare från många länder har till skillnad från tidigare fått upp ögonen för endotoxinets potentiella skadlighet. Man tittar nu närmare på detta bakteriegift för att urskilja närmare och misstanke samt förslag finns om att hälsopåverkan kan ske. Bland andra har forskare Lennart Larsson i Lund och Dan Norbäck i Uppsala konstaterat att vissa av dessa gifter kan ha stärkande effekter så att t.ex. astma motverkas, samtidigt som andra typer av gifterna kan ha direkt motsatt effekt. Intressant är att man inte bara i Sverige konstaterat samma sak. Därmed är actinomyceter inte att förringa då man utreder sjuka hus. Mer i ämnet finns antecknat under sidan mögel och cytokiner.

Sanering

Den skarpa odören i jord beväxt av mögelbakterier kan vara svår att sanera bort utan att gräva ur jorden. Är krypgrunden eller torpargrunden låg i tak och större till ytan kan det vara enklare att anlita firma med sugbil för saneringen. Dock kostar detta ganska mycket. Ibland kan lukten ha satt sig i bjälklagets isolering där den också är svår att komma åt. Här finns bl.a. saneringsmetoder som undertryckssättning i kombination med avfuktare, bruk av luftrenare med fotokatalys och ozon eller helt sonika utrivning av det luktsmittade materialet, sanering med saneringsvätska, uttorkning med avfuktare och renovering med ny torr isolering. Beroende på bakteriens omfattning och luktspridning kan också övriga huset behöva saneras.

Ofta är det nödvändigt att utföra förebyggande sanering mot actinomyceter. Det görs genom att hålla tillräckligt torrt med någon typ av avfuktning.

Olika bakterier, inte bara actinomyceter, står för produktion av olika gifter, gaser och partiklar som gör människor och djur sjuka. Det är med dagens kunskapsbank svårt att med säkerhet säga vad man blivit sjuk av men vissa händelser i kroppen ger spår som läkare ska kunna analysera, läs om mögel, bakterier och dess biomarkörer.

I övrigt då det gäller bakterier mer allmänt i förhållande till mögel så gäller en slags balans. Rubbas balansen till någon mikrobs fördel så kan man återfinna denna i rikligare mängd. Just det fenomenet har vi omtalat på sidan Fungicider skapar farligare mögel i mat, hus och människa. Vidare forskning som styrker förhållandet att mögelgift i dryck och föda är allvarligare än tidigare trott, ges t.ex. genom projekt som heter MYCOMIX. I Portugal har man kommit fram till att mögelgift i barnmat är vanligt och vidare potentiellt skadligt för barnen. Man lägger samman skadeverkan från mögel i mat med mögelexponering i hus. Läs mer under sidan; MYCOMIX – Mögelgift farligare för barn än tidigare befarat.

Svåra följder av mögel i hus, finsk forskning – DMHS

Högkänslig person kan drabbas hårdare av mögel

Uppdaterad 2019-06-10

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/