Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Fuktmätning

Vi utför fuktmätning med professionell apparatur.

Bilder på fuktmätare som vi använder

Fuktmätning med professionella instrument, indikationsmätning.Här ses instrument för mätning av relativ luftfuktighet, daggpunkt och oförstörande indikationsmätning i t.ex. våtrum. Kan också användas för att mäta fukt i borrade hål i betongplatta.

Instrumenten kontrollkalibreras regelbundet.Fuktmätning för att bestämma fuktkvoten i byggnadsmaterial som trä.Här ses instrument för mätning av fuktkvot i virke. Av instrumentet angiven fuktkvot översätter vi även till värden visande relativ fuktighet (RF).

Vid behov använder vi också en metod som går ut på att väga en bit av byggnadsmaterialet, torka detta i ugn och väga igen. Fuktkvoten räknas ut genom att översätta den av byggnadsmaterialet i ugnen förlorade vikten till fuktkvot och relativ fuktighet.

Okulär kontroll vid fuktmätning

Vid fuktmätning gör vi även okulär kontroll för att upptäcka fuktrelaterade problem så som mögelsvamp, blånadssvamp och rötsvamp . Då behov föreligger görs även grundligare utredning.

Vi strävar efter att hålla bra priser på våra tjänster, begär offert.

Läs här om hur du kan själv fuktmäta på bästa sätt för att försäkra dig om att huset inte drabbas av dyra fuktrelaterade problem. Ta också del av tips ingående under vår information om egenkontroll av krypgrund: Fuktmätning i krypgrund - Att mäta är att veta

Uppdaterad 2019-04-10
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB