LFS – Service och reparation av avfuktare

Service av avfuktare

Vi utför inom vårt fysiska arbetsområde service på avfuktare som ingår i sortimentet. Det innebär t.ex. byte av filter samt funktionskontroll. Ingående kan även vara att inspektera krypgrund, vind etc. via okulär inspektion samt fuktmätning.

Har oturen varit framme och avfuktaren gått sönder kan vi antingen titta på den på plats eller ta in avfuktaren till vår serviceavdelning för reparation. Då vi har fraktavtal med Postnord blir det billigare att vi skickar eller mailar en fraktsedel, än att kund själv postar sin avfuktare.

Service av avfuktare är viktigt

För att bibehålla garanti så länge den gäller, samt för att få maximal effekt gällande avfuktningskapacitet är det viktigt att underhålla avfuktare rätt, d.v.s. sköta service regelbundet. Filtret som stoppar upp damm och andra partiklar måste bytas eller rengöras regelbundet enligt tillverkarens anvisningar. Sätts filtret igen minskar processluftsflödet och avfuktningen sker inte tillfyllest. Samtidigt kan mer damm dras in i avfuktaren och stoppa upp avfuktningen till del.

I den så kallade kondensavfuktaren eller kylavfuktaren finns antingen kylslingor eller ett kylelement som liknar en bilkylare. Över tid fastnar en del damm på kylslingorna eller mellan kylflänsarna. Detta hindrar både avfuktarens luftflöde och själva avfuktningen. Tvätt med vätska och försiktig tryckluftsrengöring är att se som regelbunden avfuktarservice i dessa typer av avfuktningsaggregat.

Reparation av avfuktare

Reparation av avfuktare

Vi utför reparation av Corroventa samt Acetec EvoDry sorptionsavfuktare. I vissa fall kan det gå att utföra reparationen på plats ute hos kund. Om det ej skulle fungera tar vi in avfuktaren till vår serviceavdelning för genomgång.

Exempel debitering inklusive mervärdersskatt:
Fraktkostnad T&R  450:-
Öppningsavgift  350:-
Felsökning och reparation timdebitering a´ 550:-
Kontakt tas med kund gällande fel och åtgärdandekostnad
Materialkostnad tillkommer

När är det lönt att utföra service och reparation

Det är inte alltid lönt att lämna in sin avfuktare på reparation. Lite billigare typer av avfuktningsaggregat med kompressor och köldmedia samt andra mer kommersiella avfuktartyper kostar kanske mindre i nyinförskaffandekostnad än vad reparationen kostar.

Avfuktare av industriell kvalitet såsom industriella sorptionsavfuktare och kommersialiserade sorptionsavfuktare är lite dyrare i inköp och det lönar sig ofta att reparera upp aggregaten om de inte är för gamla. Reservdelar måste finnas tillgängligt.

Regelbunden och korrekt service är i princip alltid lönt att göra. Det bevarar avfuktarprestandan och säkerställer så långt som möjligt även att utrymmet som ska avfuktas stadigvarande är så torrt att det inte uppkommer problem med mögel, bakterier eller lukt. Ur energisparhänseende är det också viktigt att hålla sin avfuktare välservad.

Tidsfrist vid utebliven avfuktning

För säker avfuktning gäller det att hålla regelbunden kontroll så att avfuktaren arbetar som den ska. Om oturen är framme och aggregatet stannar eller avfuktningskapaciten minskar ökar i regel den relativa fuktigheten. I krypgrund eller källare som inte är ordentligt dränerad brukar fuktlasten i regel vara högre och vid avfuktningsstopp märks detta via kontroll med hygrometer eller fuktkvotsmätare inom någon timme eller något dygn. På vind brukar det ta lite längre tid innan riskvärden gällande fukt uppnås. Tidsfristen beror på fuktlasten samt temperaturen och det kan handla om allt från dagar till veckor och månader innan andra åtgärder måste tas. Skjuter fuktvärdena strax över 17% fuktkvot eller 75% relativ fuktighet finns viss lägre risk, som är ökande ju högre fuktvärdena blir och ju fler dagar det går. Man kan göra provisorisk lösning genom att sätta in en bygg- värmefläkt eller fläktkonvektor och öppna upp lite för uteluftsventilation. Värmen sänker den relativa fuktigheten och lyfter fukt ut från material. Den varmare och fuktiga luften ventileras ut.

Vi strävar efter att skyndsamt utföra service eller reparation för att sekundärskador vid driftsavbrott ska undvikas. Ta kontakt med oss för överenskommelse så vi är förberedda.

Service av avfuktare gör att avfuktaren bibehåller längre livslängd samt att driftskostnaderna hålls nere och man säkerställer även utrymmet som ska avfuktas. Vi levererar avfuktare som håller hög kvalitet. trots det kan oturen någon gång vara framme. Skador kan på olika sätt ske. Åsknedslag är ett av problemen där elektronik ofta måste bytas ut. 

Någon gång har översvämning i källare och krypgrund gjort att elektroniken i avfuktare slagits ut. Placera därför gärna avfuktaren en bit över mark eller golv.

Är det dags att köpa ny avfuktare guidar vi dig i valet via vår fria support. Se länk nedan för avfuktarutbudet från oss.

2019-05-12

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/