• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010

Torpargrund historiskt sett med dess fördelar och nackdelar

Torpargrund bär upp detta torp från slutet av 1700-talet

Vid tillbakablick i tiden finner vi olika typer av tekniker för grundläggning då hus uppförts. Här fokuseras på torpargrund och hur begreppet kom till.

Här syns torpet “Kjöpet” anno 1790 med klassisk torpargrund, beläget i den vackra småländska skogen i närheten av Agunnaryd.

Ursprungligen utnyttjade människan naturliga skydd som grottor etc. När man började uppföra olika typer av byggnader var det vanligt med stampat jordgolv eller att golv av trä lades direkt mot marken. Eftersom trä som ligger direkt mot mark snabbt drabbas av röta och mögel övergick man till att höja upp golvet på stenar, plintar eller bärlinor som låg på marken. Torpargrund hade därmed sett dagens ljus.

Olika typer av torpargrunder uppfördes, somliga endast med några stenar strategiskt placerade under bärande detaljer, vilket innebar att luft fritt kunde svepa under hela torpargrunden. För att begränsa luftcirkulationen och höja temperaturen gällande golven på vintern började man att riktigt tätt stensätta hela grundmurar och även applicera kalkbruk i springorna mellan stenarna. Det var också vanligt att man lade upp en inre typ av isolering mot grundmuren, kallad mullbänk.

Bild inifrån svårtillgänglig torpargrund med byggskräp mot marken.

Ofta är gamla torpargrunder invändigt svåråtkomliga och kanske finns inte ens lucka i golvet för inspektion. Man räknade förr inte med att behöva inspektera utrymmet regelbundet. Annat är det idag då vi p.g.a. klimatförändring och andra påverkande faktorer som byte av värmesystem och tilläggsisolering m.m. bör utföra flera kontroller per år.

Torpargrund placerades strategiskt

I regel var man noga med att inte placera huset där fuktlasten av någon anledning var hög och utgjorde ett extra hot mot torpargrundens virke. Där marken var tillräckligt torr lade man bärlinorna på ett lager av sand som fungerade kapillärbrytande. Bevisligen har man förr på en del ställen räknat med att få byta ut bärande detaljer då torpargrunden kan vara uppbyggd så att själva bärlinorna är frilagda från den yttre grundmuren och istället placerade på en inre typ av grundmur eller plintar. Utbytet av bärande detaljer blev på så sätt mycket enklare.

Mullbänken mot grundmurens insida bestod varierande mellan olika torp av torv, jord, sand, kolstybb och kanske iblandad kalk. Den isolerande funktionen fungerade så länge torpet användes flitigt och murstocken avgav värme ned i torpargrunden. Idag rekommenderar man borttagning då mullbänken drar åt sig fukt och transporterar detta upp till syllar samt blindbotten eller golv.

Kalkbruk fungerar bra för att täta springor mellan stenar i torpargrundens mur. Bruket är nämligen lite flexibelt och transporterar inte fukt så som cementbruk gör.

Tillgänglighet

Som ses på bilden här ovanför är det ibland mycket trångt i torpargrunder. I äldre hus är det inte säkert att inspektionslucka finns. Vi rekommenderar att man låter ta upp en lucka även om det inte finns kryputrymme i torpargrunden. Det kan vara svårt att få en bra överblick enbart genom att titta in genom kattgluggarna i en torpargrund och eventuell lukt kanske inte känns då man befinner sig utanför. Samtidigt är det lättare att fuktmäta om luckan placeras strategiskt. Även om fysisk tillgänglighet inte medges kan med andra ord tillgänglighet ges att utföra egenkontroll via ett antal metoder. Bäst är dock att antingen gräva ut eller låta slamsugbil utföra torrsugning så att man kan komma in och verkligen inspektera på heltäckande sätt.

Torpargrund i jämförelse med efterföljaren krypgrund

Då det till skillnad från krypgrunder kan vara svåra att täta alla springor i torpargrundens mur så är det i varje enskilt fall inte lämpligt att installera avfuktare som sorptionsavfuktare eller krypgrundsavfuktare med undertrycksfunktion. Dock finns idag TrygghetsVakten som avfuktar med hjälp av uteluftsventilation och därför passar bra till de flesta otäta torpargrunder.

Teorier

Det finns inte så många hus kvar med äldre typer av torpargrund och vissa fuktsakkunniga menar därför att torpargrunden inte fungerade så bra som man ofta kan utläsa att den gjorde ur fukthänseende och att husen inte finns kvar skulle då vara kvitto på att det inte fungerade. Vi vet att en oisolerad eller mindre isolerad grund, sett till bjälklagsisolering, ger bättre möjligheter för värme att sänka den relativa fuktigheten nere i torpargrunden. Det ställer krav på att huset bebos och värms upp som det ska, annars kan det lättare bli fuktskador.

Husbyggnation har genomgått olika generationsskiften och de gamla torpen var kanske inte sedda som modernt boende under den industriella revolutionen och utvecklingen här i Sverige. Därför kom många av de mindre husen att ställas i träda eller revs för att man ville ta tillvara byggnadsvirke. Detta är också anledning till att det inte finns så många gamla torpargrunder kvar. Det blir därmed inte mer än viss del av sanningen som framkommer då de fuktsakkunniga säger att det var fukt som “åt” upp torpen och torpargrunderna.

Något som har gått från teori till fakta är om mögel och bakterier i torpargrund kan göra att folk som bor i husen mår dåligt. Tidigare menades det att mögel och människa ur evolutionsperspektiv inte kunde krocka med varandra så att människan skulle kunna skadas av möglet. Idag har det kommit ut så mycket forskning av vi vet bättre, d.v.s. att skadeverkan verkligen finns. En del om detta har sammanfattningsvis beskrivits på sidan mögel i torpargrund, krypgrund och vind är negligerat.

Torpargrundskontroll

Misstänker man fuktskador och mögel i torpargrunden kan kontroll utföras. Bland annat finns ett speciellt mögeltest som lekman själv kan använda för att få utslagsgivande resultat om mögel kan ha fått fäste. Det går också att kontrollera om fuktskaderelaterade mögelarter finns uppe i boendemiljön.

Torpargrunder kan ofta vara så låga i tak att man inte kan komma in och inspektera. Fuktmätning kan utföras genom att ta bort ev. befintligt ventilgaller i grundmuren. Därefter sträcks fuktmätare in i utrymmet och begränsad okulär inspektion görs. Mer information om egenkontroll i krypgrund och torpargrund.

Vid restaurering av torpargrund har man tidigare ibland använt karbamidskum som isolering. Skummet bildar en vit fluffig massa som kan vara förväxlingsbar med hussvamp.

Uppdaterad 2020-01-21

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Installation av avfuktare Acetec EvoDry Pro i t.ex. krypgrund

Acetec EvoDry Pro är en serie industriella sorptionsavfuktare, med hög kapacitet och flexibilitet gällande möjligheter för installation. Styrsystemet EvoControl medger utökad övervakning via Internet och EvoCloud molntjänst. Sorptionstekniken gör det möjligt att avfukta med god

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.  I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt

Mögel i hus kan leda till dysbios, invasivt mögelangrepp i mage och tarm. Mögelgift kan finnas i urin.
Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

2013 släppte Joseph H Brewer et al. uppmärksammat resultat gällande att 93% av CFS patienter (kroniskt trötthetssyndrom) hade signifikativt svar av mögelgift/mykotoxin i urinprov. [1,2] Nu har William Shaw och Matthew Pratt-Hyatt presenterat ny kunskap