• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-16
  • 0372-10010

Inspektionslucka Krypgrund Torpargrund

Inspektionslucka till krypgrund och torpargrund är något som inte bara bör utan idag ska finnas. Inför husförsäljning kommer besiktningsmannen med rätt kunskap och ansvarsförmåga att anmärka om det inte är upptaget lucka. Samtidigt måste krypgrunden eller torpargrunden flertalet gånger per år besökas eller så gott det går inspekteras av antingen dig som husägare eller annan person, eftersom det är vanligt med mögel och kring det ämnet tillhörande skador.

Inspektionslucka till torpargrund

Torpargrund med inspektionslucka

Eftersom torpargrund vanligen har grundmurar som är mer eller mindre löst staplade eller sammansatta med kalkbruk etc. kan det vara vanskligt att utan kunskap börja plocka bort stenar för att kunna komma in i torpargrunden. Ej heller är det tillrådligt att gräva sig in under stenmuren. Därför ges ofta inget annat val än att på något bra undanskymt eller på annat passande ställe uppe i huset ta upp ett hål, likt bilden ovan visar. Luckan tas upp mellan två golvreglar. Kika in genom ett ventilhål i torpargrunden för att se om det enkelt går att lokalisera var golvreglarna finns. Se sidan torpargrund för att lättare kunna finna regelverket vilket brukar se ut som det bilderna på den sidan uppvisar.

Såga hålet snyggt ut till golvreglarna i önskad eller möjlig längd så att det blir krypvänligt. Spara golvplanken då de kommer till användning för att senare göra själva luckan. Gör en inre ram av reglar med en undre inskjutande bräda (grön i bild). På denna bräda läggs sedan en styvare isoleringsskiva i förslagsvis cellplast. Luckan tätas med gummilist för att luft och eventuell lukt inte ska kunna komma upp denna vägen. List kan sedan läggas runt luckkonstruktionen för att dölja spåret. En matta över fungerar också.

Lucka till krypgrund

Kryppassage till krypgrund

Krypgrund kan också ges tillträde genom sådan lucka som nämns till torpargrund. Där kantbalk på plint finns kan man undersöka möjligheten att gräva sig in utifrån, då mellan plintarna och mura upp en fin passage under muren in i krypgrunden. Locket tillverkas av vattentåligt material och lutas utåt/nedåt från fasaden sett för att regnvatten ska ledas bort. Tätningen är noga särskilt om man behöver avfuktare för att hindra mögel och lukt. Ingång till krypgrund utifrån kan vara bra då man slipper släpa upp en massa grus, jord, damm, pollen och kanske mögel i huset.

Innspektionslucka till krypgrund

Ytterligare en variant av inspektionslucka till krypgrund är där man bilar eller skär upp ett hål in genom muren. Arbetet kan vara mycket besvärligt särskilt om muren är procentad, d.v.s. att man i murbruk gjutit in stenar för att spara på murbruket. Skribenten av denna sidan kan intyga att håltagningen kan ta tid då han i sitt eget hus lagt ned ett antal timmar på två håltagningar, en in från källaren till den större krypgrunden och vidare därifrån in till en mindre krypgrund. Tänk på att ha rejäla maskiner till hjälp. Annat är om lecamur finns som är avsevärt lättare att ta sig igenom.

Vidare ska träramen för infästning av luckan säkerställas från fukt direkt från grundmuren genom vattenavvisande distans likt fogskum eller plastram (röd i bild). Vattenavvisande plåt kan också behövas ovanför inspektionsluckorna, mot muren till. Isolering direkt mot insidan av luckan är bra och kan göras med cellplast eller som det också kallas EPS.

Vatten från regn eller snösmältning får inte tillåtas rinna in via inspektionsluckornas nederkant. Dränering kan behövas.

Väl inne i din krypgrund eller torpargrund är det bra att känna till grunden för hur egenkontroll och okulär besiktning går till samt vad man ska titta efter för att konstatera om fuktskada finns eller kan vara kommande.

Uppdaterad 2019-05-14

Jerker Andersson
Jerker Andersson

CEO - FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB. Tvåbarnspappa vars hjärta slår extra starkt för att få hjälpa andra samt för barn och ungdom. Har erfarenhet av fukt och mögel i hus sedan barnsben och började forska inom området inomhusklimat 1991.

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Avfuktare i hus ingår i begreppet cirkulär ekonomi
Avfuktare i hus gör skillnad mellan linjär och cirkulär ekonomi

Här motiverar vi varför avfuktare installerad i hus ingår i cirkulär ekonomi.  I tider med ekonomiska svångremmar får många gånger våra hus och fastigheter stå tillbaka. Fenomenet som sådant är inte nytt. I industrialismens framväxt

Mögel i hus kan leda till dysbios, invasivt mögelangrepp i mage och tarm. Mögelgift kan finnas i urin.
Mögelhus nu förknippat med mögel i tarmar och mögelgift i urin

2013 släppte Joseph H Brewer et al. uppmärksammat resultat gällande att 93% av CFS patienter (kroniskt trötthetssyndrom) hade signifikativt svar av mögelgift/mykotoxin i urinprov. [1,2] Nu har William Shaw och Matthew Pratt-Hyatt presenterat ny kunskap