Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Krypgrund med kantbalk som grundmur

Själva grundläggningen av krypgrund gällande grundmurar och grundmurselement skiljer sig åt. Vissa lösningar fungerar bra, andra sämre. Denna artikel handlar om de krypgrunder som uppförts med kantbalk, vilket ofta ställer till med problem i form av fukt som absorberas av materialet i balken.

Här visas kantbalk som fungerar likt ram för uppförande av krypgrundEn förenklad skiss visar här hur själva grundmuren eller rättare sagt balken av betong vilar på plintar som går ner i marken och får stöd av en underliggande platta. Ett ventilationshål syns över den främre plinten. Detta är ett billigt sätt att uppföra krypgrund och en av sveriges s.k. ledande husleverantörer använder liknande typ av konstruktion.

Vi vill kalla detta byggnadssätt för en mindre lyckad vidareutveckling av plintgrund där uteluften tilläts att fritt blåsa in under kantbalkarna. För att begränsa ventilationen har det istället vanligen fyllts upp med olika typer av rasmassa mellan marken och kantbalken, då i samband med att man fyllt upp tomten med matjord. Alternativt har man schaktat bort material så det bildats en grop i marken där krypgrunden med denna typ av grundmur sedan uppförts.

Rasmassor har fyllts upp under grundmuren vilket får till följd att den blir fuktigareFör att hindra de yttre fyllnadsmassorna att sjunka ned genom att rasa in under grundmuren och in i krypgrunden är det vanligen förekommande med en motverkande uppfyllnad av massor snett från marken i krypgrunden och upp mot kanten på balken. Ytterligare variant är att man satt rasskydd på utsidan för att stoppa ras inåt.

Fuktskador

Isolering av grundmurarna

Syllen påverkas negativt

Åtgärder

Vi använder här både orden grundmur och kantbalk även om den i sammanhanget mer tekniskt rätta benämningen är den senare.

Denna typen av uppförande av krypgrund är ytterligare ett exempel på hur byggherrarnas utgiftsbesparingar i en förlängning kan ge husägaren mycket dyra omkostnader.

Vid nybyggnation anser vi att en helt annan lösning för uppförande av grundmur samt sammantagen lösning för krypgrund ska nyttjas. Det går att bygga krypgrund med ett säkrare resultat!