Sök

Krypgrund med kantbalk kan isoleras

5
(4)

Markfukt och markkyla påverkar i större grad krypgrund med kantbalk än krypgrunder som har annan typ av grundmur av t.ex. lättbetongblock.

Kantbalk sedd inifrån krypgrund

Här syns kantbalken inifrån kryputrymmet. De normalt utvändigt liggande rasskydden döljs av den cellplastisolering som har satts under balken.

Mögel ses fläckvis utmed blindbotten av pressade träskivor. Äldre typ av svart byggplast ligger mot marken.

Eftersom gedigen kantbalk med sin höga densitet leder både värme och kyla bättre än betonghålstensblock är det bra att utföra isolering såväl utvändigt som under denna. Vi rekommenderar inte att man klär insidan av balkarna med cellplast (frigolit) då det vid sådan isolering är vanligt att kondens bildas bakom cellplasten. Kondensvattnet leds upp mot syllen och kan även orsaka frostsprängning av betongen samt få armeringsjärnen att rosta, vilket i sin tur till sist kan få balkmaterialet att vittra eller brytas sönder. Läs mer om problembilden via sidan grundmur.

Ett alternativ till att klä insidan av kantbalken med tätare cellplast är att använda krypgrundsisolering som på ett bättre sätt andas. Samtidigt kan man om det finns problem med fukt i kantbalkarna anlägga en liten distans mellan krypgrundsisoleringen och balken så denna kan “andas”. Dock är det i denna utförandetyp av krypgrund bättre att använda krypgrundsisoleringen för isolering av marken och isolera utvändigt sett med tätare isolermaterial eller åtminstonde isolera under balkarna för att hindra markkyla och fukt att påverka den vägen.

Kantbalk med underliggande isolering

Isolering under kantbalk i krypgrund

En närmare tagen bild på en variant med isolering under muren.

Bäst är att gräva fritt från fyllnadsmaterial en liten bit (40-50mm) under murarna, sedan omsorgsfullt fästa byggplast på inre nederdelen av muren. Isoleringen läggs därefter så långt ut mot rasskydden etc. som möjligt så att hela balkundersidan skyddas. Byggplasten ligger därmed runt isolermaterialet (över, utanför, under) och hjälper effektivt till att hålla markfukt borta samtidigt som torrare isolering får ett högre isolervärde.

Meningen är att skapa en effektiv köld- och fuktbarriär som motverkar bildandet av köldbrygga, som i sin tur orsakar att varm samt fuktig luft som ventileras in i krypgrund kondenserar eller får till följd att den relativa fuktigheten stiger.

Nämnas skall att dessa åtgärder för att få en torrare och varmare grundmur inte ger någon garanti för att klimatet i krypgrunden blir ogynnsamt för mögel. Så länge man har en uteluftsventilerad krypgrund finns risk för fuktskada, i synnerhet om golvbjälklaget är välisolerat och markisolering samt dränering inte finns.

Illustration av kantbalk med isolering

2D bild som visar krypgrund med kantbalk där isolering placerats under balken
Här har isolering i form av cellplast lagts under kantbalken för att hindra fukt och kyla från marken att tränga rakt upp. Byggplasten lägges som beskrivet ovan runt isolermaterialet. Lösningen ska sammantaget ligga dikt an mot murens undersida för att i stort hindra läckage inåt krypgrunden.

Rasskyddet är på bilden färgat rött och ligger angränsande mot den yttre fyllnaden av makadam.

Dränering kan om behov finns anläggas i underkant av rasskyddet.

Här är krypgrundsmuren isolerad såväl under som utvändigt

Denna kantbalk är isolerad såväl utvändigt som underifrån. Rasskyddet har placerats på utsidan av cellplasten. Ett regnskydd (blått) avvisar vatten.

Där man tänkt skydda sin krypgrund med avfuktare kan isoleringen dras ända upp till fasadbeklädnaden, om denna skjuter ut en bit. Cellplasten kan sedan putsas. Avfuktaren ser till att kantbalken avfuktas inåt krypgrunden sett. Har man ämnat isoleringslösningen som en passiv typ av avfuktning kan det vara vanskligt att “bygga” in hela muren med isolerande plast. Det eftersom en uteluftsventilerad krypgrund trots isoleråtgärder kan bli för fuktig invändigt. Mer om det under myter om krypgrund.

Läs om Ignucell som är en typ av dränerande krypgrundsisolering vilken lämpar sig bra för detta användningsområde.

Ett problematiskt faktum finns i form av plintarna som balken vilar på. Dessa kan vara svåra att isolera. Huvudsaken är att merdelen av konstruktionen skyddas på ett så bra sätt så möjligt. Det går att invändigt mot plintarna använda fogskum som expanderar och fungerar isolerande. Först kan en form vid plintarna byggas upp så fogskummet håller sig där man önskar. Gräv dock inte ut kring plintarna så underminering eller instabilt förhållande uppkommer.

Notera att den svarta byggplasten i denna krypgrund bör bytas ut mot modernare åldersbeständig plast som är tätare mot fuktgenomträngning.

Uppdaterad 2019-05-15

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 5 / 5. Antal röstande 4

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

skyddsoverall
Skyddsoverall

Skyddsoverall, s.k. engångsoverall vilken används vid egenkontroll och inspektion av utrymmen som krypgrund, vind, källare etc. Används också vid sanering för skydd mot saneringsvätskan. Storlek XXL.

Läs mer »
Halvmask SR 900 andningsskydd

SR 900 från Sundströms är en perfekt halvmask för skydd mot mögel och bakterier samt vissa av dess metaboliter. Används även vid sanering, likt mögelsanering, som skydd emot saneringsvätskan. Som regel gäller att skydda sig bra vid inspektion i t.ex. krypgrund, vind, källare och andra utrymmen där pågående eller torr fuktskada finns. Vi använder själva denna halvmask, andningsmask vid installation av avfuktare och sanering.

Levereras med 1 st partikelfilter P3.
Storlek M – Medium.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen