Sök

TFA Klimatlogger hygrometer

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

950 kr2.525 kr

TFA Klimatlogger fungerar som trådlös hygrometer samtidigt som den loggar värden gällande relativ fuktighet och temperatur. Värdena sänds till USB-sticka varvid man kan läsa av diagram i dator där USB-stickan inkopplas. Basenheten kan sammankopplas med och ta emot värden från totalt 8 st TFA Klimatsensorer. Räckvidd mellan fjärrsensorerna och basenheten är max. 100 meter.

Artikelnummer 109052 Kategorier , , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Du kanske också gillar …

Med Schweizisk precision ger TFA klimatlogger och hygrometer tillförlitliga värden fjärrsensorerna. Värdena sänds max 100 meter, vid fri sikt till basenheten, med radio frekvens överföring på 868 MHz.

Via basenheten sänds de individuella värdena vidare till USB-sticka som sätts i datorn (detta fungerar endast på PC ). Via ett program i USB-stickan hämtas sedan klimatloggningen helt trådlöst upp som lista eller diagram på skärmen.

Den optimala hygrometern och klimatloggern för dig som vill ha kontroll över husets alla riskkonstruktioner, såsom vind, källare, krypgrund, garage. Enheten lämpar sig även för kontroll av utomhusklimatet samt inomhusklimatet i bostadsmiljön.

Dataöverföringen mellan TFA-klimatloggerenheterna och vidare till din dator sker med modern teknologi vilken är säkrare, snabbare energisnålare och klarar långdistans. Höljet i hygrometersensorerna är utformat för att motstå vattenstänk samtidigt som rätt mängd lufttillförsel ska ske för rättvisande klimatvisning och loggning. Vid placering av sensor utomhus ska den dock skyddas mot direkt solljus och regn eftersom sådan påverkan ger felvisning och över tid kan påverka tekniken negativt.

Noggrannheten för temperaturmätning ligger på +- 1 grad Celsius medan fuktmätning inom intervallet 35-75 RF% ligger på +- 3% vilket för klimatloggning i hus och hem etc. ses som högst tillförlitligt för god egenkontroll.

Förutom loggningen så är det även möjligt att se sensorernas värde direkt på huvudenhetens display, nummererade från 1-8

Klimatloggning i datorn

Mjukvaran, programmet som installeras i datorn ger möjlighet att visa både detaljerad text- och sifferlista samt diagram över klimatloggningen.

Översikt över data från TFA klimatlogger

Under de separata enheterna i klimatloggerprogrammet finns, enhetsindividuell inställning för larm gällande hög och låg temperatur samt relativ fuktighet (RF%). Detta är en fin funktion som underlättar övervakningen. Gå till sidan mögel och titta där på diagram LIM 1, vilket visar när det t.ex. i utrymme som krypgrund eller vind är fara för överrepresenterad mikrobiell tillväxt, vilket innebär skador på byggnadsmaterial samt kontamineringsspridning av mögel och fuktskaderelaterade bakterier.

Larm gällande fukt och temperatur i datalista från loggern

Diagramfunktionen är ytterligare redskap för överblick och egenkontroll. Man väljer enkelt de diagramkurvor som är mest adekvata för de värden som ska följas över tid. Enheten kan logga 50.000 mätvärden.

Ytterligare vy från loggningsprogrammet

Läs mer om specifika tips gällande fuktmätning i krypgrund: Fuktmätning i krypgrund – Att mäta är att veta

Med klimatloggern slipper du penna och papper eller uppföljande anteckningar i datorn. Klimatminnet kan lagra 50.000 värden på USB stickan.

Hygrometersystemet är perfekt för den lite mer intresserade husägaren som kanske även har en teknisk ådra. Möjligheterna med klimatloggern är många och husägandet blir tryggare.

Du kanske också gillar …

Relaterade Produkter
Rulla till toppen