Sök

Köpvillkor hos LFS – Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

0
(0)

Vi förbehåller oss rätten att ändra felaktigheter. Skulle felaktighet beröra din order kommer vi ta kontakt med dig.

Priser och betalning

Varje vara anges med pris inklusive moms. I kundvagnen kan man se totala priset inklusive alla avgifter, moms, frakt och betalning. Ett undantag är om man väljer att betala via postförskott, vilket väljs och räknas in i kassan. Betalningsvillkor finns angivna i kundvagnen alt. kassan beroende av valt betalningssätt.
Faktura 15dgr netto tillämpas. Har du önskemål om längre betalningsfrist ta kontakt med oss. Påminnelse rörande obetald faktura debiteras med en avgift på 60:-
Möjlighet finns att betala via postförskott, tilläggskostnad 115:- görs vid val i kassan
Förskottsinbetalning till Bankgiro: 334-1567
Förskottsinbetalning till Swish: 123 271 11 66
OBS! Betala ej in utan att beställning är lagd.

Faktura

Vårt förhållningssätt är att fakturan medföljer försändelsen. På begäran kan vi skicka fakturan med e-post eller frankerat brev.

Ångerrätt

Din ångerrätt (ångerfristen) gäller i 14 dagar. För ångerrätt måste du tydligt meddela oss så det framgår att du ångrar dig. Ångerfristen börjar löpa den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den. Om avtalet gäller en specialtillverkad, specialbeställd vara, eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, gäller ej ångerrätt. Detta anges i sådant fall under respektive produktsida i webbutiken.

Ångrat köp av krypgrundsisolering: Vid ångrat köp av produkten betalar kunden returen, retur kostnaden är individuell och baseras på hur lång retur sträckan är. Isoleringen returneras som styckegods som inte är staplingsbart vilket gör att kostnaden blir hög, ca pris exempel på retur per isoleringsrulle 1800kr till 5000kr beroende på hur lång sträcka isoleringen ska returneras.

Ångerblankett

Ångerblankett Ljungby Fuktkontroll

Returkostnad 

Kostnaden för retur kan variera mycket, detta beroende på storlek och vikt på produkten och emballaget, distansen produkten ska returneras och vilken typ av frakt sätt som passar den enskilda returen.

Prisexempel retur:

Företagspaket kartong: 3-20kg ca 350 kronor

Styckegods vid skrymmande och tunga produkter: ca 1800-5000 kronor

Du har inte ångerrätt om:

Tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke, varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, förseglingen brutits på ljud-, bildupptagningar eller datorprogram etc.. Med försegling avses även teknisk plombering. Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan tas i drift, skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.

När du utnyttjat din ångerrätt:

Kund betalar vid giltig ångerrätt, efter kontakt med och godkännande från oss, returfrakt till oss. Det är viktigt att produkten i sin helhet med bruksanvisning, emballage etc. återsänds. Kund ansvarar för att produkten förpackas väl och inte skadas under frakten. Sänd som företagspaket till adress:

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB, Kungsgatan 46, 341 31 Ljungby.

Garantier och service

AirSteril luftrenare: 1 års garanti.

AirSteril Lampor: 6 månaders garanti.

AceTec avfuktare: AG 20, 3 års inskicksgaranti, 2 år på slitagedelar.

Inskicksgaranti innebär att kunden skickar in produkten för reparation. Acetec står för frakt och returfrakt.

På övrigt sortiment lämnas 1 års garanti.

Saknas varor i leveransen

Om något saknas i leveransen ska kunden kontakta oss omedelbart. Vi kan endast hjälpa kunden med saknade varor om det anmäls till oss inom 14 dagar från uthämtandet av beställningen.

Leveranser

Postnord/DHL  hämtar paket hos oss dagligen under vardagar. Har du angivit din mailadress så kommer normalt Postnord/DHL system att sända dig uppgifter som gör spårning möjlig. Vi meddelar då utleverans från oss görs. Gällande Krypgrundsisolering med tillbehör etc., som körs via speditör, är spårning svårare. Normal leveranstid ligger gällande krypgrundsisolering på en till nio vardagar eftersom speditörerna kör ut olika dagar till olika områden.

Fraktskada

Det faller på kund att i samband med mottagandet av leveransen kontrollera att leveransskada ej skett. Om fraktskada skett, se till att leverantören tydligt noterar detta på leveranspapperna alternativt i deras system innan din påskrift görs. Du som kund ska ta kontakt med oss vid fraktskada.

Ej uthämtade paket

Försändelsen levereras till ombud (I vissa fall som varubrev hem i brevlådan) där det förvaras i 6 dagar och går i retur dag 7. Det finns dock en möjlighet att utöka förvaringstiden till 13 dagar, med retur dag 14. Ej uthämtade varor returneras till oss. För alla paket som inte löses ut förbehåller vi oss rätten att debitera dig kostnader för frakt, returfrakt, expeditionsavgift, eventuell postförskottsavgift samt hanteringsavgift för närvarande 340 kr. För försändelser utan postförskott debiteras 225 kr i hanteringsavgift.

Returer

Returer sker på din egen bekostnad utom om varan är defekt. Returer ska skickas som företagspaket, inte mot postförskott. Tänk på att emballera produkten mycket väl vid retur. Ursprungligt emballage ska användas. Vid fraktskada som uppkommit vid bristande emballage återköps/krediteras produkten ej. Retur ska godkännas från vår sida innan returen skickas från kund.

Returkostnad 

Kostnaden för retur kan variera mycket, detta beroende på storlek och vikt på produkten och emballaget, distansen produkten ska returneras och vilken typ av frakt sätt som passar den enskilda returen.

Prisexempel retur:

Företagspaket kartong: 3-20kg ca 350 kronor

Styckegods vid skrymmande och tunga produkter: ca 1800-5000 kronor

Adress för returer:

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB, Kungsgatan 46, 341 31 Ljungby.

När du utnyttjat din ångerrätt genom att först meddela oss och få godkännande för retur ska du,

om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till oss via företagspaket

om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för oss

Återbetalningsskyldighet:

Vi ska, om du utnyttjat din ångerrätt i enlighet med villkoren, betala tillbaka vad du har betalat för varan snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig. Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan som företagspaket.

Se även konsumentverket och distansavtalslagen, samt EU:s gemensamma tvistlösningssida http://ec.europa.eu/odr.

Bedrägeri

Alla adresser kontrolleras innan försändelse skickas. Bedrägeriförsök polisanmäles omgående.

Produktuppdateringar

Produktuppdateringar sett till utseende och funktion kan ske utan att detta omedelbart visas på produktbilder och manualer etc. presenterade på AvfuktareButiken. Är uppdateringarna av sådan karaktär att dessa avsevärt ändrar eller på annat sätt påverkar funktionen från på hemsidan gällande funktion meddelas detta innan köp.

Force Majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter,  samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat  förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från AvfuktareButikens sida,  som gör att AvfuktareButiken ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund  till att AvfuktareButiken befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.

Privat Policy

AvfuktareButiken använder https (kryptering) samt tvåstegs-inloggning vilket innebär att dina personuppgifter skyddas på bra sätt och i enlighet med gällande lagar. Vi uppdaterar och säkerställer kontinuerligt hemsida samt bokföringssystem och kringliggande säkerhetsanordningar.

Integritetspolicy – Information rörande personuppgifter

All form av behandling av personuppgifter ska uppfylla de grundläggande principerna vilka anges i dataskyddsförordningen. Dessa innebär t.ex. att personuppgifter endast får insamlas för berättigade ändamål och att uppgiftsmängden måste begränsas till det som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte sparas längre tid än nödvändigt och ej behandlas på sätt som är oförenligt med ändamålen. Part som behandlar uppgifter ska kunna uppvisa att principerna efterföljs.

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB delar inte någon personlig information vidare till andra företag eller tredje part utan ert godkännande. Undantag är om lagen kräver att uppgifterna ska delges. Ytterligare undantag är då tjänst från vår del ska utföras eller leverans av produkt ska ske.

Genom godkännande av villkoren tillåter du att Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB insamlar, registrerar samt lagrar personuppgifter vilka du inlämnat för att utföra ovanstående.

Önskas medgivandet återkallat, kontakta oss via mail kontoret@ljungbyfuktkontroll.se alternativt telefon 0372-10010 (växel).

Behandling av personuppgifter på webbplats

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB är ansvarig för behandling av personuppgifter som ingives via www.lfs-web.se.

Hänsyn tages till GDPR – Europeiska Dataskyddsförordningen.

Insamlad information används för statistik över besökarantal på hemsidorna. All information skyddas enligt säkerhetsregler. Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB säljer ej eller lämnar ej vidare information till tredje part.

Din rätt till information

Om du önskar få reda på hur vi behandlar dina personuppgifter, sänd begäran till kontoret@ljungbyfuktkontroll.se

Din rätt till rättelse

Skulle personuppgifterna vara inkorrekta har du rätt att få dessa rättade samt även rätt att återkalla samtycke gällande behandling av personuppgifter. Din rätt gäller också begäran om att personuppgifter om dig begränsas eller raderas. Undantag finns då faktura skrivits ut. Bokföringslagen gäller ovan GDPR och i enlighet med lagen måste vi spara bokföringen sju år.

GDPR – Personuppgiftslagstiftning

Den myndighet som har tillsyn över personuppgiftslagstiftningen i Sverige är Datainspektionen. Önskas utförligare information rörande lagstiftningen, besök Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Kreditupplysning

Vi förbehåller oss rätten att göra kreditprövning innan betalning via faktura är aktuell. Detta skyddar såväl oss som dig, då vi även kontrollerar att adress stämmer.

Cookies

Angiven hemsida använder sig av cookies enligt Electronic Communications Act, 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, innehållande information för att hjälpa oss att identifiera och följa användare. Cookies finns som sessionscookies och som cookies som lagras permanent på din dator. Under tiden för ditt första besök på hemsidan blir din webbläsare tilldelad en sessionscookie som är unik och som används för att inte blanda ihop dig som användare med andra användare. För att kunna använda hemsidan och webbutiken bör du tillåta cookies i din webbläsare. Denna typ av cookie används enbart för att ge dig som besökare en bättre upplevelse och support och lagrar inga personliga uppgifter om dig. Cookies kan raderas. I webbutiken används cookies exempelvis för att hålla koll på din kundvagn, dina inställningar och vilka sidor/produkter du besökt för att kunna ge dig en bättre kundupplevelse och support.

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Ljuddämpare
Flexibel Ljuddämpare 125x600mm. Alu.

För att effektivt reducera fläktljudet från undertrycksfläkten kan man med fördel koppla till en ljuddämpare både före och efter fläktenheten.

Man uppnår då en låg ljudvolym och minskar därför möjligheten att störande fläktljud kan ta sig in i boningshuset, beroende på var man valt att installera enheten.

Läs mer »
Fuktmätare TFA klima Bee för relativ fuktighet och temperatur
Fuktmätare TFA Klima Bee mäter temperatur och relativ fuktighet

TFA Klima Bee fuktmätare är en handhållen typ av hygrometer som snabbt och precist mäter temperatur och fukt, relativ luftfuktighet.

Fuktmätaren är perfekt för kontroll av klimatet i t.ex. krypgrund, vind, källare, garage, lager, växthus m.fl. applikationer.

Klima Bee kan även användas för att fuktmäta i platta på mark. Läs vidare i vår beskrivning hur det som bäst går till.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen