• Forskning sedan 1991
  • Gör-Det-Själv
  • Må-Fre 8-15
  • 0372-10010

Kategori: Ozonaggregat

Välkommen till LFS Webbutik och kategorin Ozonaggregat.

Med ozonaggregat menas en typ av luftrenare som producerar och avger ozon till det rum eller utrymme aggregatet placeras i. Ozonet fungerar oxidativt och verkar emot lukt och vissa typer av mikrober, likt bakterier, mögel och svamp.

Viktig kunskap är att ozon inte kan leta sig in på djupet i hårdare material såsom byggnadsmaterial av trä, möbler etc. Ozonet är mest verksamt i luft och direkt mot ytor.

Vi använder och marknadsför ozonaggregat som ett komplement till sanering där t.ex. mögelskada blivit mer omfattande. Här rekommenderas i princip alltid utbyte av skadat material.

Våra ozonaggregat baseras på en modernare teknologi, där ozonet produceras via en UVC-lampa. Till ozoneffekten ges i produktserien AirSteril även fotokatalys. Hela sex synergiskt verkande effekter ges därmed.

Viktigt kunskap är också att dessa aggregat inte producerar kväveoxid, vilket äldre modeller av elektrostatiskt urladdande ozonaggregat ofta gör.