Sök

AirSteril In-Duct luftrenare

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

4.525 kr4.745 kr

AirSteril In-Duct kan enkelt monteras på ventilationskanal via påstick, s.k. ventilationspåstick, alternativt på eller i box. Effektiv luftrening sker sedan både gällande genomgående luft samt ventilationssystemet i övrigt. In-Duct bör monteras efter ventilationsaggregat, FTX-system, på ingående luft. Infällnadsdjup med 18W AirSteril Lampa 190 mm, med 36W Lampa 390 mm.

Passar utmärkt i ett miljörum.

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Trots olika typer av dammfilter uppstår ofta problem med inomhusmiljö p.g.a. allergener och andra kontaminationsämnen som medföljer ventilationsflödet in. Samtidigt kan föroreningar och mikrober som bakterier och mögel avlagras och få rätt levnadsvillkor i systemet för ventilationen. AirSteril In-Duct är en speciellt framtagen och infällningsbar luftrenare, med hög potential att reducera och motverka problem.

Luftrenare In-Duct är tillverkad i eloxerad aluminiumprofil för optimalt skydd och lång livslängd.

Installation av luftrenaren sker enklast genom håltagning om 76 mm i ventilationsbox eller i ventilationspåstick. Alternativt monteras hela enheten in i system där plats finns.

För enkel övervakning finns ett ljusgenomsläppligt fönster i luftrenarens hölje.

Aktiv luftrening i ventilationsflödet

AirSteril In-Duct luftrenare är initialt verksam mot ett brett spektrum av luftföroreningar, då dessa följer med i flödet genom och förbi luftrenarens UVC verkan, samt utsätts för den fotokatalytiska processen som alstrar högoxiderande fotoplasma. Ytterligare luftreningseffekt är att det bildas rent syre och negativa joner som följer med luftströmmen och därmed ger verkan i hela rörsystemet samt även ut i rumsluften.

Ytterligare luftrenare för ventilationssystem

Om infällnad av luftrenaren inte är möjligt genom instick finns ytterligare luftrenarvariant i form av AirSteril AS Vent. Denna enhet fälls in i ventilationrörets längdriktning. Vent är utformad som ett 160 mm aluminiumrör med UVC och katalysatorplattor integrerade i rörets längdriktning. Luftrenaren medger lite högre flexibilitet då även ozonavgivande lampor kan användas. Effekten kan därmed stärkas emot olika typer av lukt.

Mer information

Ventilation i hus

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Luftreningsteknik i AirSteril Luftrenare

Finns inte ventilationssystem i huset så kan vi erbjuda den helt tysta vägghängda Luftrenare AirSteril Silent.

Finns behov av portabel luftrenare och ozonaggregat, titta t.ex. på AirSteril AS-430.

Relaterade Produkter
Rulla till toppen