Sök

Luftrenare AirSteril Sanitet

Vår Kunskap / Er Trygghet - Hjälp Hela Vägen

3.845 kr

AirSteril Sanitet luftrenare tillhör den senare generationen av de enkla men såväl högfungerande fotokatalytiska luftrenarna.

Designen medger högsta möjliga kapacitet för luktsanering och reducering av mikroorganismer såsom mögel, bakterier och virus.

Via val av specialdesignad UV-lampa anpassas luftrenaren efter behov och önskemål.

Artikelnummer 900036 Kategorier , Etikett

Information och Tillbehör

Tillbehör och Information

Produktbeskrivningen finns under tillbehören

Du kanske också gillar …

Luftrenare AirSteril Sanitet är designad för att ha mycket god effekt i miljö där lukt och andra relaterade problem kan uppstå. Luftreningstekniken som baseras på UV-ljus och fotokatalys med tillägg av låg mängd ozon, verkar med lägsta möjliga strömförbrukning.

Enhetens konstruktion gör att den bättre tål stötar och slag vilket kan vara en fördel i offentlig miljö eller där man hanterar in- och utlastning etc.

Luftrenarens användningsområden

I offentliga toaletter är det vanligt med oangenäm lukt och smittspridning. Luftrenaren kan här jämte allmän rengöring och desinfektion verka som kompletterande enhet, dygnet runt. Effekt ges både i luft och på ytor, allt beroende på vad det är som ska elimineras och reduceras. Tester av AirSteril visar att luftreningseffekten är mycket hög. Se länk till tester längre ned på sidan.

Ofta möts kunder av en unken jästliknande och sötaktig luft när de går in i ett varuhus. Detta beror på pantstationen där läsk, öl och andra drycker börjat jäsa.  Luftrenare AirSteril Sanitet kommer väl till pass här och kan hängas strategiskt antingen närmare tilluft än frånluft eller mer centralt. Det går också att komplettera luftrenare med avfuktare för att nå ännu högre resultat och minska tillväxten av bakterier och jäst på ytorna i rummet och maskinerna.

– Luftrenare med fotokatalys och avfuktare mot lukt i pantstation

I omklädningsrum ansamlas ofta kroppslukter, vilka kan sitta i under längre tid, särskilt om kläder eller träningsutrustning förvaras där. Luftrenaren ser till att fräscha upp miljön väsentligen. Det är möjligt att ställa en timer, till att bara vara igång när ingen vistas i omklädningsrummet. Större idrottsklubbar inom ishockey, fotboll mm, har ofta många lag i olika åldrar som trängs om tider och plats i omklädningsrummet, därför passar luftrenaren bra i denna fuktiga och luktade miljö. Sporten att hålla fräscht är inte lika eftersökt över allt, den glöms ofta bort.

Hotell är även den en sådan miljö där människor byter rum ofta och därför behöver hållas fräscht till nästkommande besökare. Ett hotellrum är inte det enda stället som tränger en luftrenare, det går också bra att använda i simhall och spa-anläggningar, Fitness lokaler kan absolut innehålla vissa odörer.

Användningsområdena för AirSteril är så många fler. Vi kan tipsa om rätt luftrenare för just ditt ändamål.

Baseras på olika luftreningstekniker

UV-ljuset är i sig antibakteriellt verkande och triggar även igång fotokatalys, som innebär flera olika reningseffekter. Den speciella AirSteril-lampan alstrar genom kompositglasets sammansättning ozon. Med hela sex olika synergiskt verkande luftreningseffekter blir resultatet ofta väldigt bra. Dessutom slipper man bieffekten kväveoxid som produceras sekundärt i ozonaggregat som skapar ozonet genom elektrostatisk urladdning.

Ozonmängden som önskas styrs via val av ingående UV-lampa, Så valet görs utefter storlek och ventilationsflöde i den lokal som ska betjänas.

Optimal installation

  • För att luftrenarens effekt ska kunna göra nytta i hela rumsvolymen bör enheten installeras minst 2 meter ovan golv, mot vägg eller tak. Så som nämnt ovan kan man dra nytta av ventilationsflöden så att luftreningseffekterna lättare kan spridas. Därför installerar man företrädesvis där det är möjligt närmare tilluftsventil än frånluftsventil.
  • Placeringen av AirSteril bör ske i närheten av den källa som avger lukt etc.. Luftströmmen från AirSteril Sanitet kan riktas mot källan till föroreningarna för högre och mer direkt effekt.
  • Luften strömmar genom luftrenaren så att utblås sker genom gaveln närmast logotypen och den sidan riktas uppåt vid placering mot vägg.
  • AirSteril Sanitet är ämnad att användas i våtutrymmen men enheten ska inte utsättas direkt för vatten.
  • Tänk på att stänk från urinoarer kan vara korrosivt och Montera med fördel så att aggregatet ej utsätts för sådant stänk.
  • Upp till 60kvm yta kan betjänas. Initial föroreningsmängd och kontinuerlig tillkomst av olika föroreningar styr vilken lampa som ska användas.

Utökad luftrenarinformation

– Välja Luftrenare i serien AirSteril för effektiv luftrening

Test av Luftrenare i serien AirSteril i praktik & laboratorium

Luftrenare AirSteril ger total koncentrationsreducering – TKR

– AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

UV-ljus – UVC

Fotokatalys

– Hydroxylradikaler

Negativa joner

– Ozon

Specifikation

Konstruktion: Anodiserat aluminium

Dimensioner: L 420 x B 140 x D 92 mm

El: 220-230 V – 50/60 Hz

Elkonsumtion: 11,5-13 W

Vikt: 1.5kg

Lampa: UV-lampa med ozonavgivning. Finns olika lampor och ozonstyrkor att välja mellan.

Du kanske också gillar …

Relaterade Produkter
Rulla till toppen