Luftrenare AirSteril ger total koncentrationsreducering – TKR

0
(0)

I skrivande stund råder inom de medicinska och inomhusmiljöanalyserande branscherna delvis ovisshet om exakt vilka kombinationer av ämnen, partiklar och främst dess koncentrationer i luften som kan ge oss besvär och sjukdom. Att fukt och mögel med alla dess kringliggande relaterade begrepp inte är bra, det vet vi dock. Därför gäller det att komma åt och sanera en fuktskada så tidigt som möjligt. Som del i saneringsarbete och även för att förebygga ohälsa har vi några olika modeller av luftrenare AirSteril som fungerar genom fotokatalys

Den totala fotokatalytiska verkan ger något som kan kallas TKR, Total Koncentrationsreducering, som innebär att den totala föroreningsmängden i luft och på ytor reduceras. Kroppens avgiftningssystem, immunförsvar och i övrigt känsliga funktioner som nervsystem blir på så sätt avlastat. Just detta märker bl.a. många av dem med astma och allergi som provat eller införskaffat luftrenarna.

TKR –  praktik och analys

Rent praktiskt märks luftrenarens TKR-verkan genom att olika organiska lukter (gaser och alkoholer) helt eller delvis försvinner, beroende på mängden tillkommande sådana. Luften upplevs friskare och mer syresatt än utan bruk av luftrenare. Feedback har inkommit där man säger att känslan efter en stund kan vara likt att befinna sig i närheten av ett vattenfall en solig dag, eller uppe i fjällen där luften också upplevs vara bättre och lättare att inandas.

Vid analyser visar sig luftrenaren genom fotokatalys vara effektiv även mot bakterier och mögel. Vid luftprovtagning har TKR bevisats genom att antal partiklar reducerats. Detta kontrolleras genom mikroskopi där mycket små partiklar med storlek mellan 0,5-30 my kvantifieras (att jämföra med ett hårstrås diameter om ca. 60 my). En av anledningarna att partikelanalyser visar detta fina luftreningsresultat är den direkta TKR-verkan som ges via UVC-ljuset och sekundära fotokatalysen inne i enheten. Sekundärt ger de negativa jonerna också oxiderande effekt samtidigt som jonerna ser till att luftburna små partiklar sammanbinds, blir tyngre och faller ned mot golv eller annan yta där man istället för att inandas dem kan damma eller dammsuga bort dem. En effekt till ges då negativa joner möter vattenmolekyl i luften. Då bildas mycket låg men ändå effektiv mängd peroxid som även den är verksam för luftrening. Detta är jämförbart med vad som händer t.ex. under en solig dag vid ett vattenfall.

Rent generellt är inomhusmiljön mycket viktig och i synnerhet är det av stor vikt att så fort som möjligt utföra adekvat fukt- och mögelsanering då skada skett. Luftrenare AirSteril är inte alltid fullgott alternativ till sanering då mögel fått fäste och kan räknas som rikligt eller dolt angrepp, men fungerar mycket bra och är ofta nödvändigt komplement både före, under och efter mögelsaneringen.

Avfuktare ger ännu högre TKR

Om ett hus är för fuktigt och bakterier eller mögel finns kompletteras och förstärks luftrenarens TKR-verkan genom avfuktare som “lyfter” ut vattenmolekyler från material ut till dess yta och ut i luften så att avfuktaren och luftrenaren helt enkelt kan ta bort orenheterna som färdas med vattenmolekylerna. En del samlas upp i avfuktarens eventuella vattentank eller blåses ut via våtgasflödet, beroende på vilken modell av avfuktare det handlar om. Annat luftburet eller ytbundet tar som sagt luftrenaren också hand om. Just i skedet med avfuktning blir luftrenarens verkan ännu högre eftersom högre luftfuktighet gynnar fotokatalysen. Det går även att koppla luftrenare AirSteril Vent på avfuktarens luftflöde för att nå förebyggande eller akut sanering av lukt, VOC och MVOC i slutna byggnadskonstruktioner som ska avfuktas, likt vid trycktorkning. Redan efter ett par dygn nås via luktsinnet och mikroskopet oftast klart märkbar förbättring, total koncentrationsreducering – TKR. Läs mer om luktsanering med avfuktare.

TKR – total koncentrationsreducering kan översättas till engelskans TLR – total load reduction. TKR är ett luftreningsbegrepp vi myntat i samband med AirSteril, för att på ett relativt enkelt sätt beskriva hur effekten av luftreningen kan mätas och beskrivas.

AirSteril Silent rekommenderas inomhus medan AirSteril AS430 är mer ämnad för grövre sanering med tillägg av effektförstärkande ozon.

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Allergi kan reduceras med fotokatalytisk luftrenare AirSteril

Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

2013-05-30
Uppdaterad 2019-05-17

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktregister

0 (0)                                                  A. Acetec Sorptionsavfuktare             

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0) EvoDry modell P är den mer avancerade och levereras med en Panel där övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas kan göras, via panelen kan även inställningar göras. Avfuktarens panel har en diod

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Produktexempel

Acetec modularsladd 15m

Acetec Modularsladd 15m

0 (0) Acetec Modularsladd 15m Modularsladd/Kommunikationskabel 15 meter. Passar alla våra avfuktare och ventilationsaggregat med modularkontakt OBS! Modularsladden har RJ-9 kontakter och kabeln är korsad

Läs mer »

Dantherm CDT 60 avfuktare

Dantherm CDT 60 avfuktare är en mycket robust och högavfuktande avfuktare. Avfuktningstekniken baseras på kallkondensering via kompressor och kylslingor. Därför lämpar sig CDT 60 som allra bäst där temperaturen ligger närmare rumstempererat. Är utrymmet svalare kan kompletterande värmekälla behövas, alternativt att man införskaffar en sorptionsavfuktare vilken arbetar med annan ej köldkänslig avfuktningsteknik.

Avfuktare Dantherm CDT 60 räknas som beställningsvara utan ångerrätt.

Läs mer »
Airsteril Lampa 18w

AirSteril Lampa 36W

Lampa 36W till AirSteril, modellerna AS-750, Thermal 1500 samt AS-Vent.

Mått: Längd 420 mm, Bredd sockel 42 mm.

Effekt: 36W

Livslängd: Vi rekommenderar lampbyte efter 12 månader, detta rekommenderas för att lampan successivt tappar sin renande effekt.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen