Sök

Luftrenare AirSteril ger total koncentrationsreducering – TKR

0
(0)

I skrivande stund råder inom de medicinska och inomhusmiljöanalyserande branscherna delvis ovisshet om exakt vilka kombinationer av ämnen, partiklar och främst dess koncentrationer i luften som kan ge oss besvär och sjukdom. Att fukt och mögel med alla dess kringliggande relaterade begrepp inte är bra, det vet vi dock. Därför gäller det att komma åt och sanera en fuktskada så tidigt som möjligt. Som del i saneringsarbete och även för att förebygga ohälsa har vi några olika modeller av luftrenare AirSteril som fungerar genom fotokatalys

Den totala fotokatalytiska verkan ger något som kan kallas TKR, Total Koncentrationsreducering, som innebär att den totala föroreningsmängden i luft och på ytor reduceras. Kroppens avgiftningssystem, immunförsvar och i övrigt känsliga funktioner som nervsystem blir på så sätt avlastat. Just detta märker bl.a. många av dem med astma och allergi som provat eller införskaffat luftrenarna.

TKR –  praktik och analys

Rent praktiskt märks luftrenarens TKR-verkan genom att olika organiska lukter (gaser och alkoholer) helt eller delvis försvinner, beroende på mängden tillkommande sådana. Luften upplevs friskare och mer syresatt än utan bruk av luftrenare. Feedback har inkommit där man säger att känslan efter en stund kan vara likt att befinna sig i närheten av ett vattenfall en solig dag, eller uppe i fjällen där luften också upplevs vara bättre och lättare att inandas.

Vid analyser visar sig luftrenaren genom fotokatalys vara effektiv även mot bakterier och mögel. Vid luftprovtagning har TKR bevisats genom att antal partiklar reducerats. Detta kontrolleras genom mikroskopi där mycket små partiklar med storlek mellan 0,5-30 my kvantifieras (att jämföra med ett hårstrås diameter om ca. 60 my). En av anledningarna att partikelanalyser visar detta fina luftreningsresultat är den direkta TKR-verkan som ges via UVC-ljuset och sekundära fotokatalysen inne i enheten. Sekundärt ger de negativa jonerna också oxiderande effekt samtidigt som jonerna ser till att luftburna små partiklar sammanbinds, blir tyngre och faller ned mot golv eller annan yta där man istället för att inandas dem kan damma eller dammsuga bort dem. En effekt till ges då negativa joner möter vattenmolekyl i luften. Då bildas mycket låg men ändå effektiv mängd peroxid som även den är verksam för luftrening. Detta är jämförbart med vad som händer t.ex. under en solig dag vid ett vattenfall.

Rent generellt är inomhusmiljön mycket viktig och i synnerhet är det av stor vikt att så fort som möjligt utföra adekvat fukt- och mögelsanering då skada skett. Luftrenare AirSteril är inte alltid fullgott alternativ till sanering då mögel fått fäste och kan räknas som rikligt eller dolt angrepp, men fungerar mycket bra och är ofta nödvändigt komplement både före, under och efter mögelsaneringen.

Avfuktare ger ännu högre TKR

Om ett hus är för fuktigt och bakterier eller mögel finns kompletteras och förstärks luftrenarens TKR-verkan genom avfuktare som “lyfter” ut vattenmolekyler från material ut till dess yta och ut i luften så att avfuktaren och luftrenaren helt enkelt kan ta bort orenheterna som färdas med vattenmolekylerna. En del samlas upp i avfuktarens eventuella vattentank eller blåses ut via våtgasflödet, beroende på vilken modell av avfuktare det handlar om. Annat luftburet eller ytbundet tar som sagt luftrenaren också hand om. Just i skedet med avfuktning blir luftrenarens verkan ännu högre eftersom högre luftfuktighet gynnar fotokatalysen. Det går även att koppla luftrenare AirSteril Vent på avfuktarens luftflöde för att nå förebyggande eller akut sanering av lukt, VOC och MVOC i slutna byggnadskonstruktioner som ska avfuktas, likt vid trycktorkning. Redan efter ett par dygn nås via luktsinnet och mikroskopet oftast klart märkbar förbättring, total koncentrationsreducering – TKR. Läs mer om luktsanering med avfuktare.

TKR – total koncentrationsreducering kan översättas till engelskans TLR – total load reduction. TKR är ett luftreningsbegrepp vi myntat i samband med AirSteril, för att på ett relativt enkelt sätt beskriva hur effekten av luftreningen kan mätas och beskrivas.

AirSteril Silent rekommenderas inomhus medan AirSteril AS430 är mer ämnad för grövre sanering med tillägg av effektförstärkande ozon.

AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

Allergi kan reduceras med fotokatalytisk luftrenare AirSteril

Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

2013-05-30
Uppdaterad 2019-05-17

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Filter till acetec evodry pd/pd+
Filter Acetec PD-400 25 x 38

Rekommenderat är att byta filter på Acetec PD-400 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 25 x 38 cm

 

Läs mer »
Processluftsstos PD+ 3st x 100mm

Stosar för anslutning till processluften, d.v.s. inluften till avfuktare Acetec EvoDry PD och även till EvoDry PD+ med högtemperaturskydd. Med detta smarta tillval kan man få minst tre insugspunkter och minst tre utblåspunkter i det utrymme som ska avfuktas. Det går även efter montering av processluftsstosen att installera avfuktaren utanför t.ex. krypgrunden, vinden, garaget eller annat betjänat rum.

Hör med oss för fri support om installation av avfuktaren. Vi utför även installationer i södra Sverige, med ca. 20 mils radie från Ljungby.

Läs mer »
Avfuktare EvoDry 60 Pro från Acetec

Svensktillverkad

Med EvoDry 60 Pro presenterar Acetec sorptionsavfuktare för riktigt effektiv fuktkontroll i större utrymmen. Avfuktaren är en av de mer välproducerade vi sett. Förutom hög avfuktningskapacitet är ljudnivån förhållandevis låg. Användarvänligheten är beaktad och väl utformad.

Den via hygrostat styrda sorptionstekniken medger fuktkontroll i temperaturområdet -20 till + 40 grader. Sladdansluten övervaknings- och styrpanel medföljer.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen