Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Negativa joner i Luftrenare AirSteril

Negativa joner bildas i luftrenaren genom fotokatalys, vilket efterliknar naturens eget sätt att bilda negativa joner. Negativa joner är likt hydroxylradikaler naturens eget sätt att att rensa luften från föroreningar, såsom damm, pollen, virus (exempelvis influensa som svininfluensa), mögel, kvalster, bakterier samt ytterligare skadliga partiklar.

Viktigt att veta är att endast ca. 10% av de luftburna partiklarna kan ses med blotta ögat (vid infallande solljus). De partiklar som inte syns kallas mikropartiklar och är mer eller mindre hälsoskadliga beroende på mängd och slag. Exempel på mikropartiklar är mögelsporer som kan finnas i koncentration om 10.000/m3 luft.

Negativa joner dras till positivt laddade partiklar och klumpar samman dessa tills tyngden gör att de faller till marken eller fastnar på närmaste yta. Mikropartiklar ner till 1/10000 mm tas på detta sätt bort från luften.

Negativa joner reducerar effektivt lukt från t.ex. mögel, djur och cigarettrök.

Negativa joner har uppiggande och hälsosam effekt på människan. Du har säkert lagt märke till att luften t.ex. vid vattenfall och efter åska känns fräsch och uppiggande. Det beror på att det likt i Luftrenare AirSteril bildas negativa joner där.

Vår inomhusmiljö lider brist på negativa joner. Istället bildas av dator, Tv etc. positivt laddade joner, vilka har en potentiellt motsatt och hälsoskadlig effekt jämfört med negativa joner.

Med hjälp av Luftrenare AirSteril skapas hälsosammare inomhusklimat.

- AirSteril Luftrenare - Kunskapsbank och Statement

Uppdaterad 2018-09-28
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Viktigt med Luftrenare

Det blir allt viktigare med ren och frisk luft, särskilt i takt med att föroreningarna ökar. Läs om våra luftrenare.

Jämförelse

Här kan du jämföra olika luftrenare och deras effekt av luftrening.