AirSteril Luftrenare – Kunskapsbank och Statement

0
(0)

AirSteril Luftrenare logotype

AirSteril luftrenare är framtagna genom forskning och utveckling sedan 1994. I början av 1990 vidareutvecklade NASA – National Aeronautics and Space Administration tillsammans med amerikanska försvaret tekniken UV-aktiverad fotokatalys, vilken bl.a. ämnades att användas i fält emot kemiska stridsgaser och inom sjukvården för att förhindra smittospridning. Vår kontakt som idag driver utvecklingscentret och fabriken där AirSteril tillverkas blev tidigt intresserad av fotokatalys för bruk i luftrenare. Detta har medfört en för olika applikationer väl anpassad produktserie.

Upptagningsområdet är stort för denna typen av luftrenare och spänner över många olika typer av luftreningsbehov till rena saneringsbehov. Vi går här igenom grundläggande vad man kan förvänta sig av luftrenarna under olika situationer.

Grundläggande luftrenings- och saneringsfunktioner

UV-ljus i luftrenare AirSteril är aktivator av fotokatalysLampan i AirSteril är tillsammans med fotokatalysplattorna belagda med Titandioxid hjärtat i luftreningen.Rent generellt bör man vara återhållssam med ozon i inomhusmiljö där man själv eller husdjur vistas. Ozon kan i för hög koncentration vara inflammativt. Krukväxter etc. tål inte högre ozonkoncentrationer.

UVC-ljus är starkt antibakteriellt och allmänt desinficerande och verkar också mot andra typer av luftföroreningar likt mögel. UVC-bestrålningen som når katalysatorplattorna fungerar som aktivator så högeffektiv fotokatalys startar. Reningseffekten är totalt sett mycket hög inne i luftrenaren och fotoplasman bestående av hydroxylradikaler och vidare negativa joner, rent syre och väteperoxid medföljer den renare luften ut ur luftrenaren, för att spridas i rummet där vidare reningseffekt ges. Effekterna som totalt kan liknas vid naturens eget sätt att rena luft gör att vi också kallar AirSteril för biokatalytisk luftrenare.

Vid val av ozonavgivning sker synergisk effekt mellan UV-ljuset, fotoplasman och ozonet. Det innebär totalt sex olika renings- och saneringseffekter mot lukter, små partiklar samt övriga VOC och MVOC. I större eller mer välventilerade utrymmen kan man vid tydligare luftmiljöproblem välja svag ozonavgivning. Det är viktigt att hålla sig under Arbetsmiljöverkets gränsvärden för ozonkoncentration.

Generell luftrening

Positiva effekter sker genom borttagning och reducering av t.ex. mycket små partiklar och organiska gaser likt VOC och MVOC. Genom tillförande av negativa joner reduceras även mängden större partiklar från luften, Detta sker genom jonernas sammanbindande effekt där partiklar dras samman så att de blir tyngre och faller till närmaste yta där man sedan kan damma eller dammsuga bort, istället för att inandas dem. AirSterils föroreningsreducerande effekter har vi valt att kalla TKR – Total Koncentrationsreducering.

Goda hälsoeffekter har vi fått in många recentioner och berättelser om. Det har sannolikt att göra med reduceringspotentialen som AirSteril står för. Senaste forskningen visar att luftburna föroreningar i form av mycket små partiklar och gasformiga ämnen leder till vanliga inomhusbesvär och även inflammation samt vidare sjukdom.

Läs några av recentionerna om Luftrenare AirSteril.

Negativa joner verkar som uppiggande och hälsofrämjande och har antingen indirekt eller också direkt hälsofrämjande verkan. I inomhusmiljö brukar mängden positiva joner öka medan mängden negativa joner sjunker. Detta kan man med hjälp av Luftrenare AirSteril motverka och balansera upp.

Lukt i hus

Här är ett område vi dagligen arbetar med. Lukt i hus är vanligt och kan bero på en mängd olika saker. En del lukter kan ha en uppenbar källa medan andra källor kan vara diffusare eller gömda i huskonstruktionen. AirSteril ger som allra bäst effekt i luft, på ytor, in i skrymslen och vrår samt i porösare och mer luftigt material. Innan åtgärdande av en större källa kan man använda AirSteril för reducering av föroreningar som blir luftburna från källan. Under renoveringsåtgärdande är det ofta av vikt att minimera spridningen av luftföroreningarna. Efter åtgärderna kan man använda luftrenarna till efterbearbetning och det vi kallar allergisanering.

Har luftreningsprocessen kommit åt problemen stadigvarande vandrar inte lukten tillbaka.  Man kan göra om luftreningsprocessen ett antal gånger på detta sätt och utvärdera etappvis hur resultatet blir. Vår samlade erfarenhet omtalar att fotokatalytisk luktsanering är svårslaget i effektivitet, men vi vill också vara tydliga med att det kan finnas vissa begränsningar i resultatet, särskilt där lukter sitter djupt i byggnadsmaterial, t.ex. vid kemiska skador likt från träskyddsbehandling med klorfenoler som pentaklorfenol.

Tidsaspekten för luftreningen är ibland avgörande för resultatet. Vi brukar säga att luftrenare ska vara driftssatt utefter behov.

Värmen och avfuktningen lyfter fukt från materialet och det färdas med vattenmolekylerna olika föroreningar ut från byggnadsmaterialet etc., bl.a. sådant som kan lukta. Luftrenaren med dess effekter kan då lättare komma åt föroreningarna, samtidigt som avfuktaren tar bort fukten ur luften vilket också innebär föroreningsreducering. Ta gärna kontakt med oss om hur man kan tillväga för att på det här sättet vidare forcera lukt etc. ut ur byggnadsmaterial.

Ozon

Lukt av ozon förnimmer man normalt redan under de gränsvärden som arbetsmiljöverket satt. Ozon kan finnas kvar i luft och material en tid efter sanering med lite högre koncentrationer. Hur länge ozonet finns kvar varierar utefter temperatur, luftfuktighet, materialfuktighet och ventilationsförhållanden. Normalt har ozonet klingat av och försvunnit helt efter ett till några dygn. Man kan skynda på förloppet genom ökad ventilation och uppvärmning samt också genom att använda Luftrenare AirSteril utan ozonavgivande lampa. AirSteril med ozonavgivande lampa till del är självreglerande, genom att både avge och senare bryta ned ozonet då detta recirkulerar genom luftrenaren igen.

Luftrenare med ozon marknadsförs vilseledande

Mögelsanering

Vi ser glädjande att kunskapen om mögel ökar både bland forskare och allmänhet. Det är med klarhet fastställt att mögelangrepp i hus inte bara innebär spridning av mögelsporer. En del av dessa metaboliter går under benämning MVOC.

För bästa mögelsanering gäller det att inte enbart komma åt tillväxtstället utan också att sanera och luftrena hela huset. Här kommer Luftrenare AirSteril mycket väl till pass. Kombinerad mögelsanering med saneringsvätska kan krävas, särskilt i krypgrund, vind och i andra förekommande riskkonstruktioner. Tillägg av sanering och luftrening med fotokatalytisk luftrenare ökar den totala saneringspotentialen avsevärt.

Svaret på varför är den högeffektiva luftreningseffekt som ges och att luftföroreningar allt mer uppmärksammas. – Allergi kan reduceras med fotokatalytisk luftrenare AirSteril Informationen här har baserats på vanligt inkommande frågor och vad vi åberopar för typ av effekter. Undrar du över något mer står vi gärna till tjänst med fri professionell support. – Se sortimentet av AirSteril Luftrenare 2015-12-07
Uppdaterad 2019-05-17

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Synd att sidan inte var användbar för dig

Låt oss förbättra denna sida

Berätta för oss vad vi kan förbättra

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

0 (0) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Bilder på typiska angrepp

0 (0) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0 Inga röster än. Bli först med att lägga din

Produktexempel

AirSteril ballast MB118

Airsteril ballast MB118

0 (0) Airsteril ballast MB118 reservdel till luftrenaren Airsteril.   Ballasten passar till modellerna Airsteril AS-430 och Airsteril silent. Hur bra var denna sida? Klicka

Läs mer »

Dantherm CDF 40-50-70 avfuktare

CDF 40, 50 och 70 från Dantherm avfuktar enligt kondensationsprincipen. Det innebär att en fläkt forcerar fuktbärande luft igenom en evaporator, vilket är ett kylelement där fukt kondenserar och droppar ned i en ränna och vidare ut via dräneringsslang. Den avfuktade luften leds vidare genom ytterligare ett element där återuppvärmning sker. Den torrare luften håller ca. fem grader högre temperatur än ingående fuktig processluft.

Avfuktarna är tillverkade med tanke på lång hållbarhet och energieffektivitet. Ytterhöljet är robust och tillverkat i pulverlackerad galvaniserad metall. Ovan nämnda element är epoxybehandlade för bästa möjliga korrosionsresitens.

Observera att Dantherm avfuktare är beställningsvara direkt från fabrik, varvid ångerrätt ej tillämpas.

Läs mer »
TFA Funk Weatherhub hygrometer för trådlös övervakning via mobiltelefon

TFA Funk Weatherhub hygrometer övervakning via Internet och mobil

TFA Funk hygrometer tillsammans med Weatherhub, möjliggör att hygrometern fungerar trådlöst samtidigt som data gällande fukt och temperatur kan övervakas via mobiltelefon. Tre fjärrsensorer, basenhet och hub medföljer detta startpaket. Weatherhub kan hantera data från upp till 50 st sensorer, se tillbehören.

Räckvidden för sändning av data från t.ex. krypgrund, vind, källare och garage är god, med upp till 100 meter.

Appen och molntjänsten som möjliggör fjärrövervakningen är gratis att ladda ned och använda.

Läs mer »

Inlägg