Allergi kan reduceras med fotokatalytisk luftrenare AirSteril

Allergi ökar enligt trovärdiga källor bland barn och vuxna. Exakta anledningen till ökningen diskuteras, om det kan bero på hygienhypotesen, västvärldens levnadsstandard, miljögifter, vaccin eller rent av mögel i mat och hus. Troligen kan det vara flera sammantagna faktorer som leder till de ökande besvär som syns. I vilket fall som helst har vi sedan försäljningsstarten 2005 av fotokatalytiska luftrenaren AirSteril fått in många recentioner omtalande att allergisymtom i inomhusmiljö blivit allt från lindrigare till försvunnit.

Allergiförebyggande luftrenare

AirSteril Silent luftrenare motverkar allergi

De allergener man mest omtalar är proteiner vilka binder till IgE i kroppen. Luftrenare AirSteril verkar genom UVC-ljuset från lampan som sitter inne i enheten reducerande på virus, bakterier samt allergenbärande partiklar likt från t.ex. mögel, pollen, gräs, djur, damm och rester från kvalster. Sekundärt produceras i den fotokatalytiska processen hydroxylradikaler, negativa joner och syre vilka har oxidationspotential gentemot IgE-bindande proteiner och andra volatila ämnen avgivna från byggnadsmaterial och mikrober. Reduktion av vissa partiklar sker delvis genom oxiderande verkan och genom de negativa jonernas förmåga att binda samman fritt svävande partiklar så dessa blir tyngre och faller ned till närmaste yta likt golv, där de kan dammas eller dammsugas bort. Totalt sker genom luftreningen allergenreducerande funktion.

Luftrenaren kan lätta allergenbördan

Hur allergener startar allergi

Då vi exponeras för allergener kan dessa vid initial exponering leda till kroppssvar vilka medför minnesfunktion som i sin tur leder till allergi. Återexponering av allergenerna kan sedan ge mer eller mindre omedelbar allergireaktion då kroppen exponeras samt även systemisk reaktion om allergenet kommer ut i cirkulation.

Eftersom AirSteril luftrenare på olika sätt reducerar specifika föroreningar i luften kan risken minska att utveckla allergi samtidigt som frisättandet av histamin reduceras genom att allergenbördan minskar.

Allergibegreppet

Över tid då vi forskat allt mer om det man kallar sjuka hus, d.v.s. fuktskador, kemiska ämnen, mögel och bakterier har allergi återkommande varit aktuellt. Allergibegreppet är långt mer komplext än vad som framgår i flertalet texter man kan nå via allmänvården. Mögel framkommer allt mer viktigt att fokusera på och förhålla sig till då man vill slippa eller lindra sin allergi. Ett exempel är kunskapen om att mögelgifter kan fungera som adjuvant i förhållande till olika allergener likt t.ex. pollen. Adjuvant kan kort beskrivas som förstärkare eller t.o.m. det som ligger i botten gällande utlösandet av allergin. Luftrenare med fotokatalys är med sina synergiska luftreningseffekter även verksam emot just mögelgifter.

Mögelallergi – Allergi mot mögel

Pollen bär mögel och bakterier – ger allergi mögelallergi

Läs mer om de olika fotokatalytiska luftrenare vi lagerför:

Den idag mest populära luftrenaren i vårt sortiment för inomhusbruk.

Ljudlös fotokatalytisk luftrenare – AirSteril Silent

AirSteril AS-430 har inbyggd fläkt och behandlar större luftvolymer.

Luftrenare AirSteril AS-430

Ozon som kompletterande luftrening

I luftrenarna kan olika typer av lampor användas. För bredare synergisk effekt mot lukter kan ozonproduktion fås via val av ozonproducerande lampa. I boendemiljö bör man vara försiktig med ozon då för höga koncentrationer kan reta slemhinnor med en potentiell följd av att allergiska symtom förstärks. Generellt gäller i mindre icke fullt ut väl ventilerade utrymmen att man endast använder icke ozonavgivande lampa i AirSteril luftrenare. Då nås effekter som vi beskrivit ovan.

I utrymmen såsom krypgrund, vind går det vanligen bra att använda högre ozonmängd då man inte vistas där. Det ger effektivare luktsanering med flera aktuella effekter.

Rent allmänt konstaterar vi genom fälterfarenhet, recentioner samt tester att AirSteril luftrenare står för koncentrationsreducering gällande en rad föroreningar i luften.

Avfuktare kan också fungera som luftrenare

Under vissa säsonger likt pollensäsongen finns mängder av allergener i luften. Det rör inte bara pollen utan också mögelsporer samt andra sekundära ämnen från mögel. Som komplement till luftrenare kan man använda avfuktare i inomhusmiljön. Avfuktare kondenserar bort fukt från luften och då transporteras föroreningar via vattenmolekyler ned i vattentanken ut genom dräneringsslangen. Lösningen att kombinera avfuktare och luftrenare emot allergier ingår bl.a. i vår strategi för allergisanering.

Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening

Uppdaterad 2019-05-17

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Installation luftavfuktare i krypgrund eller vind

Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation Vi uför installation av kvalitativa avfuktare som passar för krypgrunden eller på vinden. Installation utförs enligt husets invändiga form och utseende, vi tar hänsyn

Stress och Oro – Hur Mår Mitt Hus?

Stress och Oro Hur mår mitt hus? Husägare och spekulanter oroar sig ofta över hur det står till med huset när det gäller mögel och fuktförhållanden i krypgrunden eller uppe på vinden. Ibland har man

Produktexempel

Notiser

Öppettider under semester

Vi kommer att stänga vissa funktioner under semestern 2022, vi har följande öppettider. Stängt v.28 – v.30 Butiken på hemsidan är öppen för beställningar men produkter kommer att levereras efter v.30 (Har vi möjlighet försöker