Allergi kan reduceras med fotokatalytisk luftrenare AirSteril

Allergi ökar enligt trovärdiga källor bland barn och vuxna. Exakta anledningen till ökningen diskuteras, om det kan bero på hygienhypotesen, västvärldens levnadsstandard, miljögifter, vaccin eller rent av mögel i mat och hus. Troligen kan det vara flera sammantagna faktorer som leder till de ökande besvär som syns. I vilket fall som helst har vi sedan försäljningsstarten 2005 av fotokatalytiska luftrenaren AirSteril fått in många recentioner omtalande att allergisymtom i inomhusmiljö blivit allt från lindrigare till försvunnit.

Allergiförebyggande luftrenare

AirSteril Silent luftrenare motverkar allergi

De allergener man mest omtalar är proteiner vilka binder till IgE i kroppen. Luftrenare AirSteril verkar genom UVC-ljuset från lampan som sitter inne i enheten reducerande på virus, bakterier samt allergenbärande partiklar likt från t.ex. mögel, pollen, gräs, djur, damm och rester från kvalster. Sekundärt produceras i den fotokatalytiska processen hydroxylradikaler, negativa joner och syre vilka har oxidationspotential gentemot IgE-bindande proteiner och andra volatila ämnen avgivna från byggnadsmaterial och mikrober. Reduktion av vissa partiklar sker delvis genom oxiderande verkan och genom de negativa jonernas förmåga att binda samman fritt svävande partiklar så dessa blir tyngre och faller ned till närmaste yta likt golv, där de kan dammas eller dammsugas bort. Totalt sker genom luftreningen allergenreducerande funktion.

Luftrenaren kan lätta allergenbördan

Hur allergener startar allergi

Då vi exponeras för allergener kan dessa vid initial exponering leda till kroppssvar vilka medför minnesfunktion som i sin tur leder till allergi. Återexponering av allergenerna kan sedan ge mer eller mindre omedelbar allergireaktion då kroppen exponeras samt även systemisk reaktion om allergenet kommer ut i cirkulation.

Eftersom AirSteril luftrenare på olika sätt reducerar specifika föroreningar i luften kan risken minska att utveckla allergi samtidigt som frisättandet av histamin reduceras genom att allergenbördan minskar.

Allergibegreppet

Över tid då vi forskat allt mer om det man kallar sjuka hus, d.v.s. fuktskador, kemiska ämnen, mögel och bakterier har allergi återkommande varit aktuellt. Allergibegreppet är långt mer komplext än vad som framgår i flertalet texter man kan nå via allmänvården. Mögel framkommer allt mer viktigt att fokusera på och förhålla sig till då man vill slippa eller lindra sin allergi. Ett exempel är kunskapen om att mögelgifter kan fungera som adjuvant i förhållande till olika allergener likt t.ex. pollen. Adjuvant kan kort beskrivas som förstärkare eller t.o.m. det som ligger i botten gällande utlösandet av allergin. Luftrenare med fotokatalys är med sina synergiska luftreningseffekter även verksam emot just mögelgifter.

Ozon som kompletterande luftrening

I luftrenarna kan olika typer av lampor användas. För bredare synergisk effekt mot VOC, MVOC likt lukter och andra volatila ämnen kan ozonproduktion fås via val av ozonproducerande lampa. I inomhusmiljö bör man vara försiktig med tillförandet av ozon då för höga koncentrationer kan verka inflammativt och reta slemhinnor med potentiell följd att t.ex. allergiska eller allergiliknande symtom förstärks. Därför önskar vi att du som är intresserad av att även använda ozon kontaktar oss först så vi kan skräddarsy luftrenarens funktion utefter förutsättningarna. Generellt gäller i mindre icke fullt ut väl ventilerade utrymmen att man endast använder icke ozonavgivande lampa i AirSteril luftrenare. Då nås effekter som vi beskrivit ovan.

I utrymmen såsom krypgrund, vind och andra ställen där man behöver nyttja luftrenarna går det vanligen bra att använda högre ozonmängd då man inte vistas där. Det ger effektivare luktsanering med flera aktuella effekter.

Rent allmänt konstaterar vi genom fälterfarenhet, recentioner samt tester att AirSteril luftrenare står för koncentrationsreducering gällande en rad föroreningar i luften.

Avfuktare kan också fungera som luftrenare

Under vissa säsonger likt pollensäsongen finns mängder av allergener i luften. Det rör inte bara pollen utan också mögelsporer samt andra sekundära ämnen från mögel. Som komplement till luftrenare kan man använda avfuktare i inomhusmiljön. Avfuktare kondenserar bort fukt från luften och då vissa föroreningar transporteras via vattenmolekyler följer dessa med ned i vattentanken eller ut genom dräneringsslangen från avfuktaren. Lösningen att kombinera avfuktare och luftrenare emot allergier ingår bl.a. i vår strategi för allergisanering.

Avfuktare fungerar som luftrenare genom avfuktningsrening

Uppdaterad 2019-05-17

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Lämna en kommentar

Gilla & Dela

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email

Nya Sidor

Få hjälp
Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Genom vår mångåriga erfarenhet har vi byggt upp kunskapen som finns inom området idag. Varsågod känn dig välkommen att boka

Styrning avfuktare Acetec EvoDry 6P 12H 12P 18H 18P 24H 24P

Informationen här gäller avfuktarna Acetec EvoDry 12, 18 och 24 H samt P modeller. Se aggregaten längst ned på sidan här och klicka vidare för mer detaljerad information. Ställ gärna frågor i kommentarsfältet.  Grundfunktionen för

Produktexempel

Nyheter & Blogg

Konsultation

Konsultation via telefon eller på plats kan hjälpa dig att komma vidare i ditt projekt. Boka tid för konsultation. vi utför inte långa och ingående samtal via supporten och förbokad konsultation debiteras därför med 440 kr/