Pollen bär mögel och bakterier – ger allergi mögelallergi

0
(0)

Pollen kan vara synonymt med mögelallergi

Allergier ökar, ett antal barn i varje klass är drabbade. Själva allergibegreppet är ännu medicinskt oklart. Vi befarar att mögelallergi och sensibilisering för mögel med dess följder är kraftigt underskattat. Mögelsvamp är mycket vanligt i naturen samt i fuktskadade hus. Därför exponeras vi dagligen. En exponeringsväg med potentiellt korsreaktiva reaktioner är inandning av pollen.

Mögel och bakterier vanligt i pollen

Mögel (1) har fått stå i skymundan i förhållande till pollen då man talar om allergier och sensibilisering för luftburna ämnen och partiklar. Under den mycket kraftiga pollensäsongen vi nu gått igenom funderades det på hur mögel synergiskt och parallellt kan inverka till de symtom som många klagar över.

Mögel och bakterier finns i pollen

Tallpollen är ofta omtalat som relativt ovanlig allergen. En Slovakisk studie flaggar för att det inte riktigt är hela sanningen då pollen från tall vanligen innehåller och bär både mögel, gramnegativa och grampositiva bakterier, som i sig har allergena, inflammativa och till del även cancerogena egenskaper etc. (2)

Det finns flera anledningar att bakterierna samt möglet hamnar på pollen av olika slag. Möglet kan finnas redan i pollensäcken, inne i pollenkornen och fastnar även på kornen innan eller efter att de blir luftburna. Mikroberna kan lifta med pollen för att bättre spridas och även använda pollenet som näring. En större partikel som färdas i luften samlar upp mindre svävande partiklar. En liknelse kan göras gällande snöflingor som fungerar likt luftrenare. Flingorna samlar på sin väg ner till marken upp föroreningar i luften.

Pollen ger allergi genom gifter som mögelgift och bakteriegift

Sammantaget blir de olika substanserna som pollensvärmen för med sig att klassa som luftförorening. Inräknas ska även bakteriegift och mögelgift och troligen också förbränningspartiklar från bilar etc.

Några mögelarter som isolerats har vid studie av bipollen visat sig kunna vara giftproducerande. (3)

Sammantagen mögelexponering

Vi har tidigare skrivit om mögelallergi, som kan vara mycket vanligare än vad man tidigare trott. (4) Mögel har inte bara egenskaper att kunna lösa ut allergi utan har även en rad andra negativt immunmodulerande egenskaper. Vi exponeras via mat, dryck, luft och inte minst i hus med fuktskador, s.k. sjuka hus (5). Vissa forskare (6) försöker berätta att eftersom människan exponerats för mögel under alla tider så tål vi möglet. Den tesen kan inte vara sann då vetenskapsmän funnit tidigare invasivt mögel i mumier. Redan 500 år före Kristus står det omtalat i bibeln om spetälskemögel, vilket ansågs orent och skadligt samt reglerades under lag. (7)

Mögel och pollen fungerar som adjuvanter till varandra

Olika allergener och inflammagener kan fungera som adjuvanter till varandra. En adjuvant väcker reaktion i kroppen, vilket en annan samtidigt tillförd patogen etc. kan förvärra. Allergi eller andra allergiliknande symtom och hälsoeffekter (8) kan bli följden av den korsreaktiva exponeringsbilden. Detta fenomen har bl.a. av finska forskare lagts fram som helt möjligt scenario i sjuka hus där man utsätts för mögel, bakterier och kemiska ämnen i kombination. (9)

När blir det för mycket för kroppen? Vissa genetiska faktorer kan vara avgörande för vad och hur mycket man tål av de enskilda eller sammantagna mikroberna samt luftföroreningarna. Inom vården sägs ofta att de som blir sjuka av mögel har någon immunologisk nedsättning, immunsuppresion. Vår arbetshypotes är att bägaren kan rinna över (10) även hos de som är immunkompetenta, särskilt vid långvarig vistelse i hus med fuktskada, mögel och bakterier. Barn är extra känsliga och har ej ännu fullt utvecklad förmåga hos immunförsvar, avgiftningssystem eller blod-hjärnbarriär (11). Klar evidens finns att både människor och husdjur blir sjuka i fuktskademiljö, även efter avfuktning eller uttorkning av skadan.

Under sommaren kan exponeringen i ett hus med skador i vissa fall minska. Det beror på flera faktorer såsom mer vädring och andra temperatur- och tryckförhållanden. Ett exempel är där mögel fått fäste i krypgrund. (12) I huset ökar undertrycket under kallare årstid varvid mer luft dras från krypgrunden upp i huset. Luftströmmen kontamineras av möglets många beståndsdelar. (13) I vilket fall som helst ökar mögelexponeringen hos dem som bor i ett skadat hus. Till de som berättar att mögel inte kan skada då dos-responsförhållandet ej uppnås i sjuka hus, vill vi säga att det istället gäller att titta på dos-respons-tid-korsreaktivitet-synergi- och parallelleffekter.

Samma typer av mögel som växer i för fuktiga hus återfinnes vid analys av pollen. Det handlar bland annat om Penicillium, Aspergillus och Cladosporium, där Penicillium chrysogenum är en av de första och mest framträdande mögelarterna att kolonisera krypgrund (13).

Att inandas pollen innebär inte bara pollenallergi. Det kan även innebära mögelallergi, eksem, dermatit (19) eller andra symtom som är förknippade med inflammation likt t.ex. astma. Många bäckar små, eller stora, fyller till sist en damm, hos oss här benämnd toleransbägare. (10) Ett sätt att nå allergenreduktion i inomhusluften är att använda luftrenare som har fotokatalytisk verkan. Ytterligare knep under fuktig årstid är användning av avfuktare då sådan tillsammans med fjärnande av vatten i luften också drar med sig en del föroreningar som kan utlösa allergi. Mer om hur det fungerar har vi sammanställt under referens (23).

Ytterligare färsk studie, som berättar att det i regel krävs flera olika faktorer som adjuvanter i form av mögel och bakterier samt deras metaboliter för att utlösa allergi från t.ex. pollen, kommer från Department of Internal Medicine, Institute of Allergy, Yonsei University College of Medicine, Seoul, Korea. (20)

Viktigt men ej uppmärksammat är att betydande delar av det man andas in hamnar i mage och tarm. Mögelgift (14) och bakteriegift (15) m.m. har förmåga att destabilisera den i tarmen mycket viktiga bakteriefloran, som även är negativt påverkad av mycket annat, t.ex. olämpliga tillsatser i dryck och föda, utöver det mögelgift som följer med även här. Den s.k. goda bakteriefloran utgör i grund betydande del av vårt immunförsvar. Negativa konsekvenser ges när patogener tar över i tarm och kropp. (16) Detta stärks av nyligen genomförda forskningsinsatser likt MYCOMIX, där man konstaterat att barn ligger i riskzon då de utsätts för skadligare mögelgifter än vad man tidigare trott, både genom mat och luft som inandas, t.ex. i hus med skador av mögel. (22)

Pollen kan bli mer allergent genom att försvara sig emot mögel och bakterier

Intressant att avrunda artikeln med är forskning som föreslår att bakterier på plantan där pollen bildas, stressar plantan att avge mer ämnen som i sin tur är sensibiliserande för oss som exponeras via pollenkornen. (17) Detsamma bör gälla mögel, vilket rapporteras bli allt vanligare i natur och hus. (18) Möglet stressar plantan och möglet blir i sin tur stressat av alla biocider, fungicider och herbicider som används och blir därför giftigare samt rikligare förekommande. (21) Det blir en ond cirkel med kapplöpning i giftighet samt försvar. Hinner människans immunförsvar med att utvecklas i takt med möglets samt de andra aktuella patogenernas eskaleringsfas och kan människans immunförsvar klara av ökad pollen-, bakterie- och mögellast då lasten från immunförsvarssuppressiva miljögifter hela tiden ökar? Det är viktiga frågor som vi senare kommer behandla.

Uppdatering:

Nytt forskningsresultat från Madrid stärker ovan information, om att en ensam allergen inte har samma kapacitet att utlösa allergi som flera allergener tillsammans. (24) Mögel är en tydlig och framträdande adjuvant till andra allergener.

Luftrenare kan reducera den totala föroreningslasten i luften. Det finns olika typer av luftrenare, såsom fotokatalytiska, elektrostatiska och med hepafilter eller kolfilter.

2016-06-15
Uppdaterad 2019-05-24

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Referenser

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (1) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor

0 (0)   Acetec EvoDry sorptionsavfuktare med rotor modell P är den mer avancerade varianten som levereras med en panel. Panelen möjliggör övervakning av klimatet i utrymmet som avfuktas och ger dig möjlighet att justera

Produktexempel

Acetec Evodry 6H

Acetec EvoDry 6H 2.0 sorptionsavfuktare

Svensktillverkad    Acetec tillverkar avfuktare för t.ex. krypgrund och vind

Acetec EvoDry 6H är en av marknadens minsta men ändå kapacitetsmässigt sett välfungerande sorptionsavfuktare. Avfuktaren är väl lämpad för betjäning av utrymmen som är svalare, likt mindre krypgrund, vind, garage, container, kylrum och frysrum. Andra lämpliga applikationer för avfuktaren är till bil, båt, husbil och mindre källare.

Acetec EvoDry 6H är med den inbyggda sorptionstekniken möjlig att använda ända ned till -20 grader. Det är sällan avfuktning behövs under den temperaturen. Avfuktningsfunktionen fungerar upp till +40 grader. Till skillnad från kylavfuktare eller också kallat kondensavfuktare finns inte frysrisk i EvoDry och den har inte närmelsevis samma effektbortfall vid temperaturnedgång.

Filter till avfuktare

Läs mer »

AirSteril AS21G Ozonaggregat

AirSteril AS21G är ett mycket kraftfullt ozonaggregat. Kan maximal avge 21 gram ozon per timmes drift. Ställbart i tre olika ozonnivåer. Utrustat med timer upp till 180 minuter. Kan köras i kontinuerlig drift. OBS! Detta ozonaggregat är endast avsett för professionellt bruk. Ozon i så här höga koncentrationer kan vara direkt hälsoskadliga vid för lång tids exponering och agera oxidativt på vissa material.

BESTÄLLNINGSVARA

Läs mer »
Teströr mögeltest

Mögeltest – Snabbtest för att hitta mögel i hus

Med pro-clean test kan man snabbt få reda på om det finns över normala nivåer av dött eller levande mögel i boendet. Inom 10 minuter får man testsvar.

Väntar du längre än 10 minuter så kan färgen förändras men är då inte längre relevant.

Säljs i 5-pack

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen