Mögel och släktforskning

4
(1)

Genom släktforskning har vi lärt känna mögel bättre

Mögel har i alla tider berört och ibland skadat oss. Vetskapen om hur man ska skydda sig är inte direkt ny. Något annat som har varit och för många är viktig kunskap kallas släktforskning. Via kyrkböcker är det möjligt att finna sina förfäder och det kan ibland ges möjlighet att komma långt tillbaka i tiden, särskilt om den släktforskande kommer in på frälse, prästerskap, adel och kungligheter. Via danska kungar, saxiska stormän m.fl. kan man, än om källorna är få, komma tillbaka till biblisk tid där släktforskning var mycket viktig bl.a. för att hålla reda på att man inte ingick gifte med någon för närstående.

Faktum är att det redan i bibeln var omtalat att mögel inte var bra.

Mögel i Mosebok

I det gamla testamentet, tredje Mosebok står en ganska omfattande text om mögel och hur detsamma skulle hanteras via översyn av präst.

I 3 Mos 13:47-59 står det omtalat om “lagen” för hur mögel i olika typer av klädesplagg skulle åtgärdas. Här kallades mögel för spetälskemögel. Tydligen kunde man inte riktigt skilja mellan spetälska och mögel utan sammanblandade de två olika begreppen. Om någon fann ett mögelangrepp på sina klädespersedlar skulle detta ovillkorligen visas upp för prästen som undersökte och låste in detta under en veckas tid. Sedan var det dags för undersökning igen. Om möglet hade brett ut sig skulle klassningen vara elakt och eld skulle förtära det orena.

Hade möglet däremot inte fortsatt växa tvättades kläderna inför ytterligare inlåsning i sju dagar. Lyckades mögeltvätten delvis fjärnades en bit av tyget, ullen, skinnet etc. där mögel funnits. Om tvätten däremot inte gjort någon skillnad räknades det som röta och måste brännas. Vid helt lyckad rengöring skulle denna göras om ytterligare en gång, därefter räknades det som rent.

Mögel i hus 3 Mos 14:34-57

Det har under senare tid varit ett slags glapp på hur man från vissa parter ser på mögel i hus relaterat hur de bevisligen förr såg på detsamma. Läser vi innantill i bibeltexten sågs det inte med blida ögon på det mögel som uppkommit. Om mögelangreppet gått lite djupare in, likt i porerna i byggnadsmaterial stängdes huset av ansvarig präst i 7 dagar. Om sedan möglet spritt sig skulle de mikrobiellt skadade väggstenarna rivas ut och slängas bortom byn eller staden där man dumpade orena ting. Hela huset skulle sedan genom skrapning rengöras invändigt. Bortskrapad puts och mögel skulle också slängas. Renovering skedde genom ersättande material och puts, med andra ord motsvarigheten till dagens sanering i form av mögelsanering i dessa hela moderna begrepp.

Om mögel kom åter efter mögelsaneringen räknades huset som orent och rivning blev aktuell.

För de som vistades i mögelhuset under tiden detta var stängt fanns regler att burna kläder skulle tvättas då de blivit “smutsiga” (vår tolkning; kontaminerade av mögel).

Prästerskapet hade olika riter och reningsceremonier för sig innan ett av mögel skadat hus helt kunde räknas som rent. Mer om det kan utläsas i textutdrag om mögel från bibeln.

Att prästen skulle inspektera genom som det då kallades husesyn, har vi även fått fram i senare källor via släktforskningen. På 1500-1800-talen var det såväl som längre tillbaka i tid viktigt att hålla husen i skick. Arrendatorer, soldater och ryttare m.fl. kunde bli kraftigt bötfällda och renoveringsskyldiga om de tillät husröta att angripa huset. Som vi tolkar det historiska begreppet husröta, ingår även mögel i det. Läs mer om att soldater och ryttare kunde bli straffade för husröta: Husröta och mögel var inte bra för Smålands Ryttare

Släktforskning i mögliga böcker

Mögel kan finnas på gammal bok som denna bibelVid något tillfälle har vi stött på mycket gamla böcker i vilka smärre guldgruvor finns för den som vill släktforska. En del av böckerna har tydligen förvarats fuktigt för de luktade kraftigt av mögel, ibland så mycket att näsan börjat rinna och rethosta uppstått. Att utföra mögelsanering på en sådan bok kan vara mycket svårt då tidens tand redan gjort sitt och sidorna samt text är mycket sköra. Istället för sanering kan man behöva andningsmask i form av halvmask för att skydda sig från det skadliga som mögel kan innebära. Släktforskningen kan dra ut på tiden och att vända till nytt blad gång på gång innebär att exponeringen ökar.

I olika församlingar har kyrkoböckerna av olika händelser brunnit. Släktforskning blir därför svårare då man istället för husförhör, födde, döde, vigsel etc. måste gå in i t.ex. domböcker för att om möjligt komma vidare. Vi undrar om man någon gång bakåt i tiden tvingats elda upp kyrkoböcker för att dessa fått påväxt av mögel? Om bibellagen måst följas skulle det kunna vara rimligt att så någon gång skett. Kanske har det även varit så att vissa renoveringar och totala ombyggnationer av kyrkor föranletts av mögel? Läs om Krypgrund under kyrka. Finns även mer info om nutida mögel i kyrka.

Mögelinformation och bibeln

En del i bibeln kan tyckas vara sagor och sägner. Däremot kan vi ta fasta på mycket som är synnerligen kloka ord. Då det gäller mögel hade man 500 år före Kristus tydligen inte kunskap tillräckligt att skilja själva möglet från spetälska. Vi funderar på varför man sammanknippade det till ordet spetälskemögel? Fanns likheter mellan hudutslag och mögel eller gav möglet liknande hälsosymptom som spetälska? En teori kring spetälska gör gällande att smittan härjade om vårarna då älvarna och floderna svämmade över. Kanske fanns ett samband mellan mögel och infektionssjukdomen eftersom möglet trivs då det blir fuktigare och varmare? Kanske var det så enkelt att man kopplade det som orent? Vi vet att mögel kan ställa till med ordentlig kroppsskada om det inkommer under huden och orsakar inflammation. Den röda svullnaden kan likna lepra vid ett visst stadie i sjukdomsförloppet. Möjligen kan begreppet också ha myntats eftersom mögel kan leda till sarkoidos med varierande kraftiga utslag i huden, bl.a. knölros.

Fakta och fiktion om mögel i hus – Spöken och förbannelser

Uppdaterad 2019-05-26

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4 / 5. Antal röstande 1

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare

5 (2) Byt ut trasig eller äldre krypgrundsavfuktare för att förhindra fuktproblem Har du problem med hög luftfuktighet, kondens, skadedjur, mögel och andra fuktrelaterade problem i din krypgrund? Då kan det vara dags att byta

Produktregister

0 (0)                 A. Acetec Sorptionsavfuktare   Acetec Evodry PD Acetec Evodry PD+ Acetec Evodry 6H Acetec Evodry 6P Acetec Evodry 12H Acetec Evodry 12P Acetec Evodry 18H

Produktexempel

Dammfilter till VL-100

0 (0) Dammfilter till Mitsubishi VL-100 G4 filter. Mått 301X100 mm. Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till

Läs mer »
Acetec bottenkort 4.0

Acetec Bottenkort 4.0

0 (0) Acetec Bottenkort 4.0 Bottenkort passande avfuktare med EvoDry 4.0 styrning Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg

Läs mer »
Monteringskit CTR 500TT

Monteringskit CTR 500TT

0 (0) MONTERINGSKIT TILL KRYPGRUNDSAVFUKTARE CTR 500TT Monteringskit CTR 500TT för montage och upphängning av krypgrundsavfuktare CTR 500TT. Paketerat i kartong med rörgenomföring, ljuddämparslang och håltagningsmall

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen