Mögel och släktforskning

0
(0)

Genom släktforskning har vi lärt känna mögel bättre

Mögel har i alla tider berört och ibland skadat oss. Vetskapen om hur man ska skydda sig är inte direkt ny. Något annat som har varit och för många är viktig kunskap kallas släktforskning. Via kyrkböcker är det möjligt att finna sina förfäder och det kan ibland ges möjlighet att komma långt tillbaka i tiden, särskilt om den släktforskande kommer in på frälse, prästerskap, adel och kungligheter. Via danska kungar, saxiska stormän m.fl. kan man, än om källorna är få, komma tillbaka till biblisk tid där släktforskning var mycket viktig bl.a. för att hålla reda på att man inte ingick gifte med någon för närstående.

Faktum är att det redan i bibeln var omtalat att mögel inte var bra.

Mögel i Mosebok

I det gamla testamentet, tredje Mosebok står en ganska omfattande text om mögel och hur detsamma skulle hanteras via översyn av präst.

I 3 Mos 13:47-59 står det omtalat om “lagen” för hur mögel i olika typer av klädesplagg skulle åtgärdas. Här kallades mögel för spetälskemögel. Tydligen kunde man inte riktigt skilja mellan spetälska och mögel utan sammanblandade de två olika begreppen. Om någon fann ett mögelangrepp på sina klädespersedlar skulle detta ovillkorligen visas upp för prästen som undersökte och låste in detta under en veckas tid. Sedan var det dags för undersökning igen. Om möglet hade brett ut sig skulle klassningen vara elakt och eld skulle förtära det orena.

Hade möglet däremot inte fortsatt växa tvättades kläderna inför ytterligare inlåsning i sju dagar. Lyckades mögeltvätten delvis fjärnades en bit av tyget, ullen, skinnet etc. där mögel funnits. Om tvätten däremot inte gjort någon skillnad räknades det som röta och måste brännas. Vid helt lyckad rengöring skulle denna göras om ytterligare en gång, därefter räknades det som rent.

Mögel i hus 3 Mos 14:34-57

Det har under senare tid varit ett slags glapp på hur man från vissa parter ser på mögel i hus relaterat hur de bevisligen förr såg på detsamma. Läser vi innantill i bibeltexten sågs det inte med blida ögon på det mögel som uppkommit. Om mögelangreppet gått lite djupare in, likt i porerna i byggnadsmaterial stängdes huset av ansvarig präst i 7 dagar. Om sedan möglet spritt sig skulle de mikrobiellt skadade väggstenarna rivas ut och slängas bortom byn eller staden där man dumpade orena ting. Hela huset skulle sedan genom skrapning rengöras invändigt. Bortskrapad puts och mögel skulle också slängas. Renovering skedde genom ersättande material och puts, med andra ord motsvarigheten till dagens sanering i form av mögelsanering i dessa hela moderna begrepp.

Om mögel kom åter efter mögelsaneringen räknades huset som orent och rivning blev aktuell.

För de som vistades i mögelhuset under tiden detta var stängt fanns regler att burna kläder skulle tvättas då de blivit “smutsiga” (vår tolkning; kontaminerade av mögel).

Prästerskapet hade olika riter och reningsceremonier för sig innan ett av mögel skadat hus helt kunde räknas som rent. Mer om det kan utläsas i textutdrag om mögel från bibeln.

Att prästen skulle inspektera genom som det då kallades husesyn, har vi även fått fram i senare källor via släktforskningen. På 1500-1800-talen var det såväl som längre tillbaka i tid viktigt att hålla husen i skick. Arrendatorer, soldater och ryttare m.fl. kunde bli kraftigt bötfällda och renoveringsskyldiga om de tillät husröta att angripa huset. Som vi tolkar det historiska begreppet husröta, ingår även mögel i det. Läs mer om att soldater och ryttare kunde bli straffade för husröta: Husröta och mögel var inte bra för Smålands Ryttare

Släktforskning i mögliga böcker

Mögel kan finnas på gammal bok som denna bibelVid något tillfälle har vi stött på mycket gamla böcker i vilka smärre guldgruvor finns för den som vill släktforska. En del av böckerna har tydligen förvarats fuktigt för de luktade kraftigt av mögel, ibland så mycket att näsan börjat rinna och rethosta uppstått. Att utföra mögelsanering på en sådan bok kan vara mycket svårt då tidens tand redan gjort sitt och sidorna samt text är mycket sköra. Istället för sanering kan man behöva andningsmask i form av halvmask för att skydda sig från det skadliga som mögel kan innebära. Släktforskningen kan dra ut på tiden och att vända till nytt blad gång på gång innebär att exponeringen ökar.

I olika församlingar har kyrkoböckerna av olika händelser brunnit. Släktforskning blir därför svårare då man istället för husförhör, födde, döde, vigsel etc. måste gå in i t.ex. domböcker för att om möjligt komma vidare. Vi undrar om man någon gång bakåt i tiden tvingats elda upp kyrkoböcker för att dessa fått påväxt av mögel? Om bibellagen måst följas skulle det kunna vara rimligt att så någon gång skett. Kanske har det även varit så att vissa renoveringar och totala ombyggnationer av kyrkor föranletts av mögel? Läs om Krypgrund under kyrka. Finns även mer info om nutida mögel i kyrka.

Mögelinformation och bibeln

En del i bibeln kan tyckas vara sagor och sägner. Däremot kan vi ta fasta på mycket som är synnerligen kloka ord. Då det gäller mögel hade man 500 år före Kristus tydligen inte kunskap tillräckligt att skilja själva möglet från spetälska. Vi funderar på varför man sammanknippade det till ordet spetälskemögel? Fanns likheter mellan hudutslag och mögel eller gav möglet liknande hälsosymptom som spetälska? En teori kring spetälska gör gällande att smittan härjade om vårarna då älvarna och floderna svämmade över. Kanske fanns ett samband mellan mögel och infektionssjukdomen eftersom möglet trivs då det blir fuktigare och varmare? Kanske var det så enkelt att man kopplade det som orent? Vi vet att mögel kan ställa till med ordentlig kroppsskada om det inkommer under huden och orsakar inflammation. Den röda svullnaden kan likna lepra vid ett visst stadie i sjukdomsförloppet. Möjligen kan begreppet också ha myntats eftersom mögel kan leda till sarkoidos med varierande kraftiga utslag i huden, bl.a. knölros.

Fakta och fiktion om mögel i hus – Spöken och förbannelser

Uppdaterad 2019-05-26

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

As you found this post useful...

Follow us on social media!

Synd att sidan inte var användbar för dig

Låt oss förbättra denna sida

Berätta för oss vad vi kan förbättra

Lämna en kommentar

Dela vårt innehåll

Nedsatt pris på 18w-ozonfri lampa till Luftrenare

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Spara energi och hälsa med avfuktning.

0 (0)   Spara energi och hälsa med avfuktning, sänk inte temperaturen utan avfuktning. Rekordhöga energipriser gör att uppvärmning av hus och andra byggnader blir väldigt kostsamt. Europas beroende av rysk energi har lett till

Installation avfuktare i krypgrund eller vind

0 (0) Vårt signum är att löpa linan ut tillsammans med kunden Installation avfuktare Vi uför installation av kvalitativa avfuktare producerade i Sverige av märket Acetec och Corroventa. Avfuktare som är anpassade för kallare utrymmen

Bilder på typiska angrepp

0 (0) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0 Inga röster än. Bli först med att lägga din

Produktexempel

TFA WeatherHub Larmsesnorer för fönster och dörr

TFA WeatherHub larmsensor för dörr och fönster

Via TFA Weatherhub kan du använda din mobiltelefon för klimat och hemövervakning. Med WeatherHub SmartHome-systemet kan man enkelt övervaka temperaturen, vädret och andra förhållanden i huset och trädgården. Installera de tre medföljande magnetsensorerna på de fönster och dörrar du vill säkra. Status gällande (öppen eller stängd) sänds via radiosignal till en gateway-modul som kopplas in till ditt Internet och sedan vidare till en server. Informationen kan när som helst och var som helst där det finns mobiltäckning hämtas med din mobiltelefon.
Med en gratis app kan WeatherHub SmartHome fungera snabbt och enkelt.

Obs! Dessa magnetkontakter är ett tillbehör till TFA enheter som är kompatibla till WeatherHub. Se tillbehören, startpaketen nedan.

 

Läs mer »
dysa för spirorör

Dysor

Dysorna kan monteras via 16 st hål, storleken på hålen ska vara 30 mm som görs i luftkanalsystemet.

Läs mer »
Fuktmätare

Fuktmätare TFA Funk Thermo hygrometer med tre fjärrsensorer

TFA Funk Thermo hygrometer som i förhållande till andra likvärdiga fabrikat har flera fördelar. Via tre stycken sändare, vilka vi kallar fjärrsensorer, sänds värden gällande fukt och temperatur till basenheten som man kan placera inomhus för lätt övervakning. Vid fri sikt kan sensorerna sända upp till 100 meter. Det innebär att man lättare kan hålla koll på klimatet i på hustomten fristående byggnader, krypgrund, vind, källare, garage med flera. Hygrometern är kompatibel med tillbehöret TFA Weatherhub.

Läs mer »

Inlägg