Sök

Tvist om mögel i krypgrund och kyrka

0
(0)

Under sommaren 2011 upprepades händelsemönstret gällande den ständigt mellan olika dignitärer pågående tvisten om mögel. Denna gång hamnade Svenska Kyrkan i form av Växjö Stift i meningsskiljaktigheter med IVL Svenska Miljöinstitutet om huruvida kyrkor med angrepp av mögel tillfälligt innan samt under mögelsanering och installation av avfuktare etc. kunde stängas eller ej med hälsopåkallat åberopande.

IVL gick bakom ryggen på Växjö Stift och gjorde egna luftanalysmätningar och presenterade en rapport utan vidare kontakt med de för aktuella kyrkor ansvariga. Detta kan vi tycka är både onödigt agerande (storebrorsfasoner) samtidigt som det i ett vidare sammanhang kan få mycket allvarliga konsekvenser i vidare arbete med sjuka hus där mögel och annat potentiellt hälsopåverkande kan konstateras. Samtidigt som IVL-rapporten talade om att Växjö stift hade fel så talade IVLs representant i media om att det “verkar” vara så att de uppmätta halterna av luftföroreningar är för låga för att kunna orsaka hälsoproblem. Dementi baserad på osäkerhet med andra ord! Av dessa ord att döma samt av erfarenhet skulle vi kunna säga att ingen eller få egentligen vet vilka koncentrationer som kan leda till skada då skadereaktioner sker högst individuellt. Gränsvärdena rent generellt sett skärps allt eftersom och vi måste så länge gränsvärdessättningen är bristande se till orsak-verkan, vilket det finns gott om exempel på i sammanhanget.

Lite bakgrundsinformation kring problematiken med mögel i kyrkor är den att många, de flesta kyrkorna är byggda på en grundkonstruktion som vi ofta inspekterar och åtgärdar, nämligen krypgrund. Denna grundtypen är idag välkänd som utefter dess klimat vara mer eller mindre möglig. Just under kyrkor är krypgrunderna stora med därtill kommande mögelpåväxt samt lukt som ofta känns upp i kyrkorummet. Det är här tvisten bottnar. Kan detta mögel, ev. mögelgift och andra emissioner kommande från t.ex. cuprinol och tryckimpregnering orsaka hälsoeffekter hos de som arbetar eller vistas i kyrkan?

Växjö Stift om mögel

Vi anser att Växjö Stifts syn på frågan om mögel och andra emissioners skadliga verkan är realistisk, inte minst sett till all samlad praktisk erfarenhet som allt oftare visar att somliga människor och även djur faktiskt far illa av möglet. Växjö stift menar att de måste agera enligt lagtext som lyfter fram något som kallas försiktighetsprincipen. Denna princip inte bara bör och kan, utan måste appliceras gällande såväl misstanke om som vid konstaterande av mögel m.m. i publika byggnader såsom kyrka. Direkt agerande krävs för att undvika skada hos enskild individ eller grupp. Stängning av lokaler kan därför bli aktuell.

IVL om mögel

Vi har ännu inte lyckats finna den rapport från IVL som förkastar Växjö Stifts mycket seriösa och faktiskt lagenliga agerande att stänga de kyrkor där mögel finns konstaterat. Dock rapporteras det från diverse nyhetsmedia om att Aime Must vid IVL tar strid emot Växjö Stift och helt förkastar deras agerande att följa försiktighetsprincipen. Aime Must menar enligt media att man från Växjös sida överdriver och att hälsoproblemen inte kan bli så allvarliga.

Vår bestämda uppfattning kring mögelskador

Denna aktuella tvist kring mögel och hälsa är som sagt egentligen inget nytt under horisonten. Ren träta och faktiskt smutskastning har ett antal gånger utspelat sig och vid något tillfälle riktats från enskild s.k. forskningselit gentemot de som befarar att mögel eller låt oss kalla det sjuka hus faktiskt kan vara illa att vistas i. Granskar man den/de personer som kommit med dementi på ett personangreppsaktigt sätt så finner man ganska omgående att vederbörande sitter på två stolar och talar med kluven tunga i olika sammanhang. Med kluven tunga menas att information givits kring den potent skadliga verkan som åtminstone vissa arter av mögel kan innebära då forskarens namn ska bli känt eller i situationer som på annat sätt “kräver” ett sådant uttalande. I andra lägen där samma person/personer i rättssammanhang företräder byggherrar och för offentliga byggnader ansvariga i mål gällande hälsa korrelerat mögel säger man tvärtom, nej mögel kan inte vara skadligt. Sådant exempel står att finna gällande mögel i fall kring enstegstätad fasad.

Gällande IVL så har vi vid tidigare tillfälle kontaktat en i detta sammanhang framträdande person där för diskussion kring mögel och sanering av detsamma. Vi upplevde mottagandet som obstinat och i alla fall likt “jag vet bäst, lyssnar inte på andra”. Vi tycker det är mycket tråkigt med sådan jargong då det idag krävs att alla parter som möter mögel i arbetet samarbetar och verkligen tar krafttag för att utröna vad som händer med vår hälsa under vistelse i hus med mögel och/eller andra emissionsproblem. Öppna istället för monolog upp möjlighet till dialog och skippa de höga hästarna. Ingen är förmer än andra. Även “hästar” kan bevisligen bli dåliga av mögel.

Nu måste det vara slut på översittarfasonerna och den faktiska mobbing som från viss forskarelit pågår gentemot andra forskare, sakkunniga och även personer med egen erfarenhet av mögelpåkallad hälsosvikt! Vi accepterar inte längre det nedtystande som sker i denna eller annan form. Lagen måste i vilket fall som helst följas, i annat fall råder det rena vilda västern och där är det girighet, pengar och okunskap som styr mer än lagen. Vilda västern är full av “wannabies, hangarounds and pretenders” och där med dem kan det bara bli fel.

Läs nedan via länkarna vad Aime Must säger om mögel, såsom det som t.ex. kan återfinnas i de kyrkor som här är aktuella. Stämmer hennes dementirapport kring Växjö Stifts agerande att stänga kyrkor med mögel i förhållande till hennes övriga mögelinformation?

Vi har tidigare haft fler länkar till material där Aime Must berättar om möglets skadlighet. Materialet länkarna gått till har händelsevis tagits bort en efter en, kan tyckas väldigt lägligt efter att kritiken kommit ut om Aimes agerande.

Vi kan ge ett verklighetsförankrat exempel där en person som arbetade några timmar i en kyrka angripen av mögel, tyvärr utan andningsmask, drabbades av astmaliknande symptom samma kväll. Denne person var sedan innan känslig emot mögel.

Vi ställer frågan; Ska man verkligen bortse från riskgrupperna som redan är känsliga i kontakt med mögel eller risken att allergi, astma eller annan hälsorelaterad skada uppkommer eller utvecklas. Varför informera “så flaxigt” i olika sammanhang? Följ istället en rak linje tills tillräcklig kunskap i patogenes finns, följ lagen! Praktisk kunskap finns kring att mögel kan vara skadligt, allt mer forskarinsikt om detta utkommer, varför vill delar av den svenska s.k. forskareliten stundvis dölja fakta? Handlar det om att enorma summor ganska direkt behövs för att sanera, renovera, riva och bygga nya hus om fakta kring mögel kommer i dagen och informationen backas upp av dem med “namn”, eller handlar det om prat för egen vinnings skull? Läs här också om forskningsanslag kring ärendet mögel och hälsa.

Det har nu gått ut information om att IVLs rapport har dragits tillbaka. Detta är enormt intressant för hela debatten om sjuka hus och mögel. Nej-sägare tvingas till reträtt trots deras påstådda kunskap. Har vi nu äntligen nått en bit på vägen gällande att ta mögel etc. på allvar även några nivåer upp från “golvet” där man vet att möglet definitivt kan vara skadligt?

I vilket fall som helst ger vi all eloge till Växjö Stift som försvarar sitt ställningstagande och inte ger sig! Inför dem är alla lika värda.

Smålandsposten informerade tidigare i artikel kring denna mögel-tvist. Artikeln är nu borttagen såsom flera andra länkar vi tidigare lagt ut här som rörde ärendet. Det är uppenbart att “städning” sker för att undanhålla fakta. Svenska Dagbladet har dock kvar en notis i ärendet; Tvist om mögliga kyrkor.

Krypgrund under kyrka är liksom krypgrund under en vanlig villa rejält i riskzon för att fuktskadas och ge tak över huvudet för mögel.

2011-10-05
Uppdaterad 2020-05-27

Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Cookie Policy (EU)

0 (0) Hur bra var denna sida? Klicka på en stjärna för att rösta Lägg till din röst Sammanlagd ranking 0 / 5. Antal röstande 0 Inga röster än. Bli först med att lägga din

id06-logotype
Avfuktningsprojekt med ID06

0 (0) Ljungby Fuktkontroll – Din Partner för Säkra avfuktningsprojekt med ID06   Vad är ID06 och Varför Är Det Viktigt? ID06 – En Nyckel till Säkerhet och Effektivitet ID06 är en standard för identifikation

Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund
Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund

0 (0) Användning av Airsteril AS-430 i krypgrund                       För att hantera luktproblem i krypgrunden finns det flera åtgärder att överväga, eftersom lukt ofta sprids

Produktexempel

Filter Corroventa CTR 500TT 3st

Filter Acetec 6 P/H 20 x 17

 

Rekommenderat är att byta filter på Acetec EvoDry 6H och 6P avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 20 x 17,5 cm

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen