Öppettider vardagar 8-16 Vardagar 8-16  Telefon växel 0372-10010 Telefon 0372-10010

Mögelgift - Mycotoxin används som biologisk krigsföring

mögel tillväxer bildas sporer, flyktiga gaser (MVOC), proteiner etc. och ibland även mögelgifter kallat mycotoxin. Mögelgiftet är möglets försvar emot andra konkurrerande mögelarter och bakterier. Gifterna som bildas har länge varit kända som mycket hälsovådliga genom att orsaka t.ex. allergier, astma, luftvägssjukdomar, hudsjukdomar, cancer och personlighetsförändringar. Akut mögelexponering kan snabbt leda till döden vilket en trädgårdsarbetare bland andra för ett antal år sedan fick erfara.

Det har visat sig att olika typer av mögelgifter kan reagera med varandra och bilda långt mycket giftigare ämnen eller ökade kroppsliga reaktioner. Man talar då inte om en adderad effekt utan istället multiplicerad, eller något som kallas korsreaktivitet.

Mögelgift i militärens tjänst

Kända och farliga mögelgift kan bildas i våra hus

Mögelarter och dess mögelgifter

Forskningen gör framsteg men har mycket kvar att göra

Uppdaterad 2018-12-18
Av Jerker Andersson
FoU - LFS - Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB


Mögel och mögelgift med mera skulle kunna leda till cancer. Läs mer på denna sidan:

Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer

Mögelgift kan påverka kroppen så att sjukdom blir följdverkan. Mindre känt är att mögelgift bildar högt kolesterol.

Mögel samt svamp i kropp och hus förorsakar högt kolesterol