Sök

Mögel-infektion i lungorna ger astma och astmaattack

4.1
(7)

Mögel kan föranleda astma

Astma och allergier ökar lavinartat i västvärlden vilket sysselsätter många forskare. Misstanke har länge förelegat kring att mögel kan orsaka astma. Dock har medicinsk forskning haft svårt att direkt peka på vad som skulle leda till att mögelinducerad astma uppkommer. Man visste att överkänslighet mot mögel fanns hos vissa astmatiker som vid exponering kunde drabbas av förvärrade astmatiska symptom.

Under senare år har longitudinella studier visat att de som vistas i hus med mögel och fuktskada kunnat få sänkt lungkapacitet samt statistiskt sett uppvisat en högre astmafrekvens än de som inte vistats i dessa hus eller byggnader man kommit att kalla sjuka hus.

Mögel- och Astmaforskning

Det vi under längre tid tycker oss kunnat se i fält har under augusti och september i år även inom medicin och mikrobiologi uppmärksammats. Dr. David Corry från Baylor College of Medicine, Houston Texas samt MD PhD Dale Umetsu från Children Hospital Boston och Harvard Medical School, berättar var för sig om forskningsframstegen som klart visar hur immunförsvaret reagerar då mögel andats in och hur processen fungerar då astma på grund av denna mikrobiella aktivitet utvecklas.

Tidigare astmaforskning och medicinering har merdelen varit inriktat på annat än mögel och att hämma immunförsvarsreaktioner huvudsakligen med olika corticostereoider. Dessa har varit inriktade att hämma fel eller delvis fel funktioner i immunförsvaret, då man valt att dämpa Th2 (T hjälpar cellers funktion). Nu har man kommit fram till att i hus vanligt förekommande mögel såsom Aspergillus avger ett enzym kallat proteinase, vilket i sin tur i kroppen bryter ned fibrinogen (“koagulationsprotein”). Då kvarvarande fragment från fibrinogen detekteras av receptorer kallade TLR4 (Toll Like Receptors) aktiveras främst det ospecifika immunförsvaret, t.ex. naturliga mördar T-celler och makrofager att omgående bekämpa möglet. Detta leder till att kroppen skadar sig själv och sjukdom utvecklas. David Corry säger via medicalexpress i princip att kroppens försvarsfunktioner inte har något annat val. (1) Skulle försvar emot mögel utebli kan det leda till att möglet totaldominerar och dödar oss. Astma är för kroppen det bättre alternativet.

Allergisk Astma

Dale Umetsu pekar på att mögelarten Aspergillus Fumigatus, som ibland benämns svartmögel, direktverkar att trigga igång NKT, naturliga mördar T-celler, via en metabolit som kallas asperamide B. Metaboliten har i sig redan utan immunsvarsreaktion via NKT förmåga att lösa ut hyperreaktiva reaktioner.

De spår man inom astmaforskning idag följer menar att mögel inte i dessa processer löser ut allergisk astma. Dock menar Dale att astmapatienter kan bli sensibiliserade av möglet och därigenom utveckla kroniska allergireaktioner som avsevärt kan försvåra sjukdomen. (2)

Verifierande vetenskapliga belägg till vad David Corry och Dale Umetsu säger ser vi i relativt tät följd komma ut. Mykos i luftvägarna, d.v.s. svampväxt (mögel) är vanligt vid luftvägssjukdom som astma etc. och föreslås nu inte bara vara bidragande, utan direkt drivande till aktuella sjukdomar. (3)

Mycket viktigt statisktiskt samband mellan mögel, fuktskada och astma har under 2016 utgivits i två större sverigebaserade projekt. Här får vi reda på att barn som under tidiga år mögelexponeras under sin vidare uppväxt oftare får astma. Vidare visar det sig även att vuxna som vistas i hus med fuktskada har högre astmafrekvens. Läs mer under sidan; Både barn och vuxna får astma av fuktskador och mögel.

Gällande allergisk astma och allergi har forskare kommit fram till att brist på testosteron är riskfaktor. Det gäller i synnerhet barn, kvinnor och äldre, men också män med brist. Testosteron skyddar mot mögel, astma och allergi.

Medicin mot mögel och svamp

Något som talar för att mögel kan leda till och förvärra astma är kliniska studier där man med framgång provat att medicinera mot astman med vanliga mediciner (antimykotiska) som används för att bekämpa mögel och svampangrepp i kroppen. I fall av svårare astmabesvär där inga traditionella mediciner hjälpt når man resultat. Medicinsk forskning visar allt mer på att vissa astmapatienter är sensibiliserade av mögel och diagnoser som allergic bronchopulmonary aspergillosis (ABPA) och severe asthma with fungal sensitization (SAFS) används därför (4).

Lägg här till kunskapen som finns om att astmapatienter, som antingen utvecklat sin astma vid skolgång, arbete eller boende i hus med fuktskador eller mögel, ofta blir bättre då de inte längre vistas i den kontaminerade miljön. Vi ser detta tydligt vid mögelsanering där våra uppdragsgivare ofta berättar om hälsoförbättring och minskad medicinering eller det behov av sådan som inte längre finns efter saneringen.

Forskningen kring medicinering med antimykotika såsom t.ex. Sporanox (itraconazole) och Vfend (voriconazole) är i sin linda och det behövs rejält mycket mer kunskap om hur man på bästa sätt behandlar patienter med dessa preparat som för ändamålet är nypåfunna. I det hela taget ser vi kunskapen öka kring att mögel faktiskt kan bli invasivt och skada långt mycket mer än man tidigare trott.

Viktig Kunskap

Den här “nya” kunskapen om hur mögel i hus kan leda till astma hoppas vi innebär att man i Sverige börjar följa Miljöbalkens Försiktighetsprincip. Det behövs i synnerhet gällande att skydda barn i skola eftersom så många skolor har just fuktskada och mögel samt tillika kemikalieskador från bl.a. pentaklorfenol, vilket flaggas som immunförsvarsnedsättande i forskarleden. Vi sitter totalt sett idag på mycket kunskap om hur mögel kan påverka kroppens funktioner, bl.a. genom mögelgift och vissa andra metaboliter som även har potential att vara immunosuppressivt och inflammationsbildande.

Mögel ses som drivande till astma och som systemisk inflammation påverkande hjärnan

Vid inflammation finns svensk forskning som framhävdar att astma inte enbart påverkar lungorna utan ingår i en systemisk inflammation som ger följder i hela kroppen. Vi tolkar detta sammanvävt med annan relaterad information som orsak till påverkan av hjärnan vilket kan leda till både depression, trötthet och en mängd andra neuropsykiatriska symtom. Mögel kan påverka hjärnan och leda till depression.

Vidare har forskarnas upptäckter här blivit banbrytande då man inser att medicineringen måste anpassas till vilken typ av astmautlösande faktor som patienten drabbats av. Rätt medicinering emot mögel och de kroppsliga reaktionerna måste till och här krävs mer forskning. Som första indikation på att mögel i hus faktiskt kan invadera och växa i lungorna hos astmapatienter gavs en intressant artikel ut via Institutet för lunghälsa, Leichester England, 2012. I denna framförs resultat där man kliniskt finner kopplingen, vilken vi med vidare referenser diskuterar under sidan Mögel samverkar med bakterier och ger bl.a. autism – Pandas.

Inte minst är kunskapen viktig då vi nu har fog att införa nolltolerans emot mögel i hus samt omedelbar mögelsanering om fuktskadan skulle vara framme. Förebyggande mögelsanering med avfuktare är högst lämplig i de riskkonstruktioner likt krypgrund och källare m.fl. som vi arbetar med. Det ligger tyngd i orden om att sanering är viktig. Inte minst har det efter observerade fall visat sig minska ohälsotalet i det tidigare skadade huset. Samtida studier menar också att mögel är bortsett från som sjukdoms- och allergialstrande substans, mer om det under mögel-krypgrund-vind.

Immunförsvarsforskning som utförs tar oss framåt inte minst gällande förståelse utan också förhoppningsvis gällande botemedel som inte bara ger sig på symptomen utan också orsakerna. Läs mer om cytokiner och biotoxisk sjukdom.

Forskningsmässiga steg är nu att vidare titta på kroppens reaktionsmönster då det gäller mögel som inandats. Detta försiggår direkt och indirekt genom väldiga nydanande projekt vilka kartlägger det troliga insteget till många sjukdomar, inkluderat cancer. Läs mer på sidan: Mögel, bakterier och pentaklorfenol i hus kan orsaka cancer. Vidare forskas det allt mer kring kroppens mikroflora som av olika anledningar likt t.ex. mögelexponering hamnar i obalans. Hos astmapatienter har bl.a. man funnit att svamp och mögel i lungorna är vanligare än hos frisk kontrollgrupp. (5)

Externa Referenser

1) The pathway to asthma winds through toll-like receptor 4, David Corry et al., 2013.

2)  Invariant natural killer T cells recognize a fungal glycosphingolipid that can induce airway hyperreactivity, Lee A Albacker, Dale T Umetsu et al., 2013.

3) Airway surface mycosis in chronic TH2-associated airway disease, Paul C Porter et al., 2014.

4) Antifungals in severe asthma, Parulekar, Amit D. et al., 2015.

5) The Microbiome and the Pathophysiology of Asthma, Desmond M. Murphy et al., 2016.

2013-09-14
Uppdaterad 2019-05-20

Picture of Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB
Ljungby Fuktkontroll & Sanering AB

Hur bra var denna sida?

Klicka på en stjärna för att rösta

Sammanlagd ranking 4.1 / 5. Antal röstande 7

Inga röster än. Bli först med att lägga din röst

1 reaktion på ”Mögel-infektion i lungorna ger astma och astmaattack”

Kommentarer är stängda.

Dela vårt innehåll

Snabba Leveranser

Nya Sidor

Produktexempel

Filter Corroventa CTR 500TT 3st
Filter Acetec PD-250

Rekommenderat är att byta filter på Acetec PD-250 avfuktare var sjätte månad. I annat fall om man väntar längre än så med filterbytet, kan avfuktningskapaciteten samt avfuktarens livslängd bli försämrad och förkortad.

Storlek 25 x 25 cm

Läs mer »
Luftrenare APU 500 från svenska Acetec
Luftrenare APU 500 för effektiv luftrening av bostad och lokaler

Vikten av god inomhusmiljö framställs allt mer utifrån senaste forskningen. Inte minst vet vi detta via vår verksamhet där luftrening och sanering ofta är aktuellt.

Luftrenare APU 500 tillverkas i Älvsbyn av företaget Acetec. Tekniken som används i luftrenaren baseras på filtrering av luft som forceras igenom enheten via en fläkt. Tre olika filter används. Förfilter av G4 klass, HEPA 14 samt kolfilter. Allt för att reducera mängden allergener och luftföroreningar i övrigt.

APU 500 är ett alternativ eller komplement till våra fotokatalytiska luftrenare i serien AirSteril.

Läs mer »

Inlägg

Rulla till toppen